ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 27.09.2023

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic ZDRAVSTVO

Study ID Title of the study
EB673 Evrobarometer 67.3: Zdravstveno varstvena služba, neprijavljeno delo, odnosi EU s sosednjimi državami in razvojna pomoč, maj-junij 2007
EB722 Evrobarometer 72.2: Jedrska energija, korupcija, enakost spolov, zdravstvo in civilna zaščita, september-oktober 2009
EB723 Evrobarometer 72.3: Javni odnos do zdravstva, vedenje in preprečevanje, oktober 2009
EHIS07 Evropska anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2007
EMO00 EvroMOdule: Evropska anketa o blaginji
ESS10 Evropska družboslovna raziskava 2010
ESS12 Evropska družboslovna raziskava 2012
ISSP11 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2011: Zdravje
KAJEN06 Raziskava o obsegu pasivnega kajenja med odraslimi prebivalci RS
MLAALK07 Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia
POMOC12 Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012
PPROSI20 Psihološki profil pandemije COVID-19 v Sloveniji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo
PPROSR20 Psihološki profil pandemije COVID-19 v Srbiji, 2020: Zaupanje, verodostojnost informacij ter psihološki in vedenjski odzivi na pandemijo
SARSPR20 Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Priložnostni vzorec
SARSVE20 Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Verjetnostni panel
SEX04 Spolno vedenje slovenskih srednješolcev, 2004: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci
SEX94 Spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev, 1994: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci
SEXZ11 Uporaba kontracepcije in spolnost pri ženskah v Sloveniji, 2011
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM013 Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti
SJM921 Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot
SJM941 Slovensko javno mnenje 1994/1: Razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu
SJM962 Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov
SJM992 Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja
SUIATT94 Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih
SUIATT96 Stališča o samomorih: Mednarodna raziskava
VIG12 Vsakdan in gibanje, 2012
ZDRAV04 Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si