ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 08.01.2020

List of studies by topic ZDRAVSTVO

Study ID Title of the study
EB673 Evrobarometer 67.3: Zdravstveno varstvena služba, neprijavljeno delo, odnosi EU s sosednjimi državami in razvojna pomoč, maj-junij 2007
EB722 Evrobarometer 72.2: Jedrska energija, korupcija, enakost spolov, zdravstvo in civilna zaščita, september-oktober 2009
EB723 Evrobarometer 72.3: Javni odnos do zdravstva, vedenje in preprečevanje, oktober 2009
EMO00 EvroMOdule: Evropska anketa o blaginji
ESS04 Evropska družboslovna raziskava 2004
ESS10 Evropska družboslovna raziskava 2010
ESS12 Evropska družboslovna raziskava 2012
ISSP11 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2011: Zdravje
KAJEN06 Raziskava o obsegu pasivnega kajenja med odraslimi prebivalci RS
MLAALK07 Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia
POMOC12 Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012
SEX04 Spolno vedenje slovenskih srednješolcev, 2004: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci
SEX94 Spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev, 1994: Spolnost in kontracepcija med slovenskimi srednješolci
SEXZ11 Uporaba kontracepcije in spolnost pri ženskah v Sloveniji, 2011
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM013 Slovensko javno mnenje 2001/3: Raziskava o zdravju in zdravstvu IV. in Raziskava o obrambi in varnosti
SJM921 Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot
SJM941 Slovensko javno mnenje 1994/1: Razvojne vrednote in prostor in stališča o zdravju in zdravstvu
SJM962 Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov
SJM992 Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja
SUIATT94 Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih
SUIATT96 Stališča o samomorih: Mednarodna raziskava
VIG12 Vsakdan in gibanje, 2012
ZDRAV04 Raziskava o navadah ljudi pri uporabi zdravil
ZDRAV97 Mednarodna anketa o zdravstvenem stanju in življenjskih navadah Zdravje za vse
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si