Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: STUDMB03
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STUDMB03_V1
Main author(s):
 • Flere, Sergej
Co-workers:
 • Fištravec, Andrej
 • Lavrič, Miran
 • Klenovšek, Tomaž
 • Ferk, Marko
 • Klajnšek, Rudi
Data file producer:
PefMB - Pedagoška fakulteta v MB, Univerza v Mariboru (Maribor; 2003)

Funding agency:

Študentska organizacija Univerze v Mariboru

Project number:

no information

Series:
 • STUDMB/Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2002

  Raziskava Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru je serija petih anketnih raziskav in je bila načrtovana predvsem kot osnova za vodenje študentske politike študentske organizacije Univerze v Mariboru. Raziskava se izvaja na letni ravni. Temeljni namen raziskave je definiranje stanja vseh najpomembnejših indikatorjev študentskega življenja na mariborski univerzi.

Study Content

Keywords:

dohodki študenta, poraba študenta, odnos do posameznih družbenih skupin, problemi mladih, zanimanje za politiko, prosti čas, vrednote, pogoji študija, študijski material in študijska literatura, obiskovanje študijskih predavanj, izpitno pedagoška problematika, socialni pogoji študija, zadovoljstno s študijskim procesom, uporaba interneta, tiskani mediji, radio in televizija, študij v tujini, javna podoba ŠOUM, študentski boni, zaposlitvene možnosti, etnična distanca, stereotipi, duhovnost, obiskovanje verskih obredov, fakulteta študija, demografija

Keywords ELSST:
ŠTUDENT, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, PROSTI ČAS, RABA INTERNETA, SUBKULTURA, ŽIVLJENJSKI SLOG, ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
demografska značilnosti obravnavane populacije
splošni pogoji študija
socialni pogoji študija
način življenja in stališča
verska prepričanja, religioznost
informiranost študentov


Abstract:

Temeljni namen raziskave je ugotavljanje stanja vseh najpomembnejših indikatorjev študentskega življenja na mariborski univerzi, ter umeščanje dobljenih rezultatov v širše družbene razmere in procese. Rezultati raziskave naj bi služili predvsem kot osnova za oblikovanje študentske politike Študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki bo celostno reševala študentsko problematiko. Posebnost tokratne raziskave je nekoliko obsežnejši vprašalnik, v katerem so dodana vprašanja o medijski pokritosti študentskega prostora ter o javni podobi dejavnosti ŠOUM.

Methodology


Collection date: april 2003 - maj 2003
Date of production: 2003
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Maribor

Unit of analysis:

Študent/ka.

Universe:

Redni in izredni študentje dodiplomskega študija na Univerzi v Mariboru, vpisani v študijskem letu 2002/2003.

Excluded:

Redni in izredni študentje Univerze v Mariboru z absolvenstkim stažem.

Data collected by:

Oddelek za sociologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje. Kvotni vzorec. Za prvi del raziskave so osnovni skupek tvorili redno vpisani študentje in študentke v študijskem letu 2002/2003. V osnovnem skupku rednih študentov, ki je bil izhodišče za oblikovanje vzorca, niso bili zastopani absolventi. Vzorec je bil uresničevan tako, da so skupine po 25 študentk in študentov posameznih letnikov z rednim statusom na posameznih fakultetah oz. visokih šolah tvorili eno skupino anketirancev. Skupki so določeni tako, da se tendenčno ujemajo z osnovnimi proporci med študenti, vpisanimi leta 2002/2003. Kvotni kriteriji so bili vpisana fakulteta, v kateri se uresničuje redni status, spol in letnik. Izjemoma so bila dovoljena tudi določena odstopanja znotraj vsakega skupka, kar zadeva posamezne kvotne kriterije. Velikost realiziranega vzorca študentov je bila 1,209 statističnih enot – posameznikov, študentk in študentov vpisanih v redni ali izredni študij v študijskem letu 2002/2003, kar predstavlja približno eno desetino celotne populacije.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: STUDMB03 - Družbeni profil študentov UMB [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 296
 • number of units: 1209

Variable list

Q1 Ce bi lahko še enkrat izbiral študij, ali bi se odlocil enako?

ČE BI LAHKO ŠE ENKRAT IZBIRAL SVOJ ŠTUDIJ, ALI BI SE DANES ODLOČIL ENAKO?

Value 13 Frequency
1 Da 599
2 Mogoče, ne vem 369
3 Ne 239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1207 2 1 3

Valid range from 1 to 3

Q2 Kako pogosto obiskuješ študijska predavanja?

KAKO POGOSTO OBISKUJEŠ ŠTUDIJSKA PREDAVANJA?

Value 22 Frequency
1 Redno 321
2 Zelo pogosto 344
3 Pogosto 373
4 Redko 135
5 Zelo redko 30
6 Sploh ne 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1206 3

Valid range from 1 to 6

Q3 Povprecna ocena

PROSIMO OCENI, KOLIKO ZNAŠA TVOJA POVPREČNA IZPITNA OCENA DOSEDANJEGA ŠTUDIJA?

Value 31 Frequency
1 6 do 7 283
2 7,01 do 8 655
3 8,01 do 9 235
4 9,01 do 10 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5 1 4

Valid range from 1 to 4

Q1 Ce bi lahko še enkrat izbiral študij, ali bi se odlocil enako?

ČE BI LAHKO ŠE ENKRAT IZBIRAL SVOJ ŠTUDIJ, ALI BI SE DANES ODLOČIL ENAKO?

Value 1296 Frequency
1 Da 599
2 Mogoče, ne vem 369
3 Ne 239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1207 2 1 3

Valid range from 1 to 3

Q2 Kako pogosto obiskuješ študijska predavanja?

KAKO POGOSTO OBISKUJEŠ ŠTUDIJSKA PREDAVANJA?

Value 2295 Frequency
1 Redno 321
2 Zelo pogosto 344
3 Pogosto 373
4 Redko 135
5 Zelo redko 30
6 Sploh ne 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1206 3

Valid range from 1 to 6

Q3 Povprecna ocena

PROSIMO OCENI, KOLIKO ZNAŠA TVOJA POVPREČNA IZPITNA OCENA DOSEDANJEGA ŠTUDIJA?

Value 3294 Frequency
1 6 do 7 283
2 7,01 do 8 655
3 8,01 do 9 235
4 9,01 do 10 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5 1 4

Valid range from 1 to 4

Q4 Kolikokrat v povprečju opravljaš izpit?

Kolikokrat v povprečju opravljaš izpit?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1205 4 1 4 1.67 0.68

Valid range from 1 to 4

Q5 Kolikokrat si največkrat opravljal izpit?

Kolikokrat si največkrat opravljal izpit?

Value 5292 Frequency
1 1 153
2 2 391
3 3 309
4 4 158
5 5 90
6 6 45
7 7 20
8 8 20
9 9-krat in več 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1202 7 1 9

Valid range from 1 to 9

Q6 Izpit katerega letnika si največkrat opravljal?

Izpit katerega letnika si največkrat opravljal?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1098 111 1 4 1.225 0.484

Valid range from 1 to 4

Q7_1 Kje se najpogosteje učiš?

KJE SE NAJPOGOSTEJE UČIŠ?

Value 7290 Frequency
1 Doma 931
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 249
3 V Univerzitetni knjižnjici Maribor 14
4 V fakultetnih knjižnjicah 4
5 Drugje 6
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 5

Q7_2 Kje se najpogosteje učiš?

KJE SE NAJPOGOSTEJE UČIŠ?

Value 8289 Frequency
1 Doma 4
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 128
3 V Univerzitetni knjižnjici Maribor 35
4 V fakultetnih knjižnjicah 27
5 Drugje 10
Sysmiss 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 1005

Valid range from 1 to 5

Q8 Kateri študijski material uporabljaš?

KATERI ŠTUDIJSKI MATERIAL UPORABLJAŠ PRI PRIPRAVI NA IZPIT?

Value 9288 Frequency
1 Večinoma ali izključno zapiske. 405
2 Večinoma ali izključno učbenike in priročnike. 142
3 Zapiske in učbenike ter priročnike. 660
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1207 2

Valid range from 1 to 3

Q9 Zapiske si pripravljam sam. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

Zapiske si pripravljam sam.

Value 10287 Frequency
1 Ne 102
2 Da, delno 715
3 Da, v celoti 366
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1183 26

Valid range from 1 to 3

Q10 Zapiske si priskrbim. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

Zapiske si priskrbim.

Value 11286 Frequency
1 Ne 140
2 Da, delno 840
3 Da, v celoti 171
Sysmiss 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1151 58

Valid range from 1 to 3

Q11 Učbenike in priročnike si kupujem. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

Učbenike in priročnike si kupujem.

Value 12285 Frequency
1 Ne 589
2 Da, delno 504
3 Da, v celoti 55
Sysmiss 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1148 61

Valid range from 1 to 3

Q12 Učbenike in priročnike si izposojam v UKM. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

Učbenike si izposojam v UKM.

Value 13284 Frequency
1 Ne 412
2 Da, delno 639
3 Da, v celoti 93
Sysmiss 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1144 65

Valid range from 1 to 3

Q13 Učbenike in priročnike si izposojam v knjižnici fakultete. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

Učbenike si izposojam v knjižnici fakultete.

Value 14283 Frequency
1 Ne 277
2 Da, delno 786
3 Da, v celoti 88
Sysmiss 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1151 58

Valid range from 1 to 3

Q14 Učbenike in priročnike si izposojam v drugih knjižniciah. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

Si izposojam v drugih knjižnicah.

Value 15282 Frequency
1 Ne 521
2 Da, delno 587
3 Da, v celoti 38
Sysmiss 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1146 63

Valid range from 1 to 3

Q15 Koliko denarja si mesecno porabis za študijsko literatuo in opremo?

PRIBLIŽNO KOLIKO DENARJA PO TVOJI OCENI POVPREČNO MESEČNO POTROŠIŠ ZA KOPIJE, NAKUP ŠTUDIJSKE LITERATURE IN OPREME (BREZ RAČUNALNIKA)?

Value 16281 Frequency
1 do 1.000 SIT 223
2 1.001-2.500 SIT 452
3 2.501-5.000 SIT 398
4 5.001-10.000 DIT 115
5 10.001-20.000 SIT 11
6 Vec kot 20.000 SIT 5
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 6

Q16 Koliko denarja si lani porabil za študijsko literatuo in opremo?

PRIBLIŽNO KOLIKO DENARJA SI PO TVOJI OCENI V ZADNJEM ŠTUDIJSKEM LETU POTROŠIL ZA KOPIJE, NAKUP ŠTUDIJSKE LITERATURE IN OPREME (BREZ RAČUNALNIKA)?

Value 17280 Frequency
1 do 10.000 SIT 320
2 10.001-20.000 SIT 366
3 20.001-30.000 SIT 253
4 30.001-40.000 DIT 163
5 40.001-50.000 SIT 68
6 Vec kot 50.000 SIT 29
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 10

Valid range from 1 to 6

Q17 Ali tvoji prihodki omogočajo nakup študijske literature in opreme?

ALI TVOJI PRIHODKI OMOGOČAJO NAKUP OSNOVNE ŠTUDIJSKE LITERATURE IN OPREME?

Value 18279 Frequency
1 Da, v celoti 234
2 Da, delno 580
3 Ne 389
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 6

Valid range from 1 to 3

Q18 S kakovostjo predavanj profesorjev sem: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

S kakovostjo predavanj profesorjem:

Value 19278 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 30
2 Pretežno nezadovoljen 246
3 Pretežno zadovoljen 876
4 Zelo zadovoljen 52
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 4

Q19 Z razumljivostjo predavanj profesorjev sem: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

Z razumljivostjo predavanj profesorjev:

Value 20277 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 35
2 Pretežno nezadovoljen 357
3 Pretežno zadovoljen 767
4 Zelo zadovoljen 46
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1205 4

Valid range from 1 to 4

Q20 S pripravljenostjo profesorjev za sodelovanje s študenti: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

S pripravljenostjo profesorjev za sodelovanje s študenti:

Value 21276 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 58
2 Pretežno nezadovoljen 365
3 Pretežno zadovoljen 624
4 Zelo zadovoljen 154
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1201 8

Valid range from 1 to 4

Q21 Z dostopnostjo profesorjev na govorilnih urah: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

Z dostopnostjo profesorjev na govorilnih urah:

Value 22275 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 87
2 Pretežno nezadovoljen 357
3 Pretežno zadovoljen 607
4 Zelo zadovoljen 151
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1202 7

Valid range from 1 to 4

Q22 S celotnim odnosom profesorjev do študentov sem: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

S celotnim odnosom profesorjev do študentov:

Value 23274 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 61
2 Pretežno nezadovoljen 314
3 Pretežno zadovoljen 728
4 Zelo zadovoljen 101
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 4

Q23 S potekom vaj in seminarjev: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

S potekom vaj in seminarjev:

Value 24273 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 52
2 Pretežno nezadovoljen 330
3 Pretežno zadovoljen 704
4 Zelo zadovoljen 122
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1208 1

Valid range from 1 to 4

Q24 S pridobljenim znanjem med študijem: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

S pridobljenim znanjem med samim študijem:

Value 25272 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 47
2 Pretežno nezadovoljen 338
3 Pretežno zadovoljen 728
4 Zelo zadovoljen 88
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1201 8

Valid range from 1 to 4

Q25 S storitvami s strani referata za študijske zadeve sem: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

S storitvami s strani referata za študijske zadeve:

Value 26271 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 232
2 Pretežno nezadovoljen 377
3 Pretežno zadovoljen 460
4 Zelo zadovoljen 130
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 10

Valid range from 1 to 4

Q26 S številom in porazdelitvijo izpitnih rokov sem: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

S številom in porazdelitvijo izpitnih rokov v študijskem letu:

Value 27270 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 245
2 Pretežno nezadovoljen 402
3 Pretežno zadovoljen 444
4 Zelo zadovoljen 114
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1205 4

Valid range from 1 to 4

Q27 Ali si del študija že opravljal-a v tujini?

ALI SI DOSEDAJ MORDA DEL DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA ŽE OPRAVLJAL-A V TUJINI?

Value 28269 Frequency
1 Da 7
2 Ne 1194
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1201 8

Valid range from 1 to 2

Q28 Ali nameravaš del študija opravljati v tujini?

ALI NAMERAVAŠ V PRIHODNOSTI DEL DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA OPRAVLJATI V TUJINI?

Value 29268 Frequency
1 Da 64
2 Mogoče, ne vem 597
3 Ne 543
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 3

Q29 Za koliko mesecev bi sel na studij v tujino?

ČE BI ŠEL/ŠLA NA ŠTUDIJ V TUJINO, KOLIKO MESECEV BI TI NAJBOLJ USTREZALO? (Obkroži le en odgovor)

Value 30267 Frequency
1 Tri mesece 226
2 Sest mesecev 280
3 Devet mesecev 24
4 Dvanajst mesecev 61
5 Ne vem 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 618 1 4

Valid range from 1 to 5

Q30_1 V kateri evropski drzavi bi studiral?

ZA KATERO EVROPSKO DRŽAVO BI SE NAJRAJE ODLOČIL-A ZA ŠTUDIJ V TUJINI? (Možna sta dva odgovora)

Value 31266 Frequency
1 Avstrija 151
2 Nemcija 340
3 Svica 97
4 Portugalska 70
5 Nizozemska 94
6 Spanija 131
7 Italija 32
8 Madzarska 4
9 Poljska 3
10 Drugo 25
11 Anglija 101
12 Irska 1
13 Svedska 5
14 Norveska 3
15 Finska 5
16 Francija 15
17 Hravska 2
18 Jugoslavija 0
19 Grcija 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1084 125 1 19

Valid range from 1 to 19

Q30_2 V kateri evropski drzavi bi studiral?

ZA KATERO EVROPSKO DRŽAVO BI SE NAJRAJE ODLOČIL-A ZA ŠTUDIJ V TUJINI? (Možna sta dva odgovora)

Value 32265 Frequency
1 Avstrija 2
2 Nemcija 72
3 Svica 48
4 Portugalska 11
5 Nizozemska 71
6 Spanija 99
7 Italija 56
8 Madzarska 3
9 Poljska 9
10 Drugo 9
11 Anglija 64
12 Irska 2
13 Svedska 6
14 Norveska 2
15 Finska 3
16 Francija 8
17 Hravska 6
18 Jugoslavija 1
19 Grcija 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
472 737 1 18

Valid range from 1 to 18

Q31 Ali poznaš kreditni sistem študija?

ALI POZNAŠ KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA?

Value 33264 Frequency
1 Da 433
2 Ne 751
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1184 25 1 2

Valid range from 1 to 2

Q32_1 Od kod dobiš informacije o študiju v tujini?

OD KOD DOBIVAŠ NAJVEČ INFORMACIJ O ŠTIPENDIJAH IN DRUGIH ŠTUDENTSKIH AKTIVNOSTIH V TUJINI? (Obkroži največ tri odgovore!)

Value 34263 Frequency
1 Od prijateljev in znancev 554
2 Iz študentskih časopisov in revij 324
3 Iz drugih časopisov in revij 27
4 Preko radia ali televizije 18
5 Preko interneta 71
6 Preko univerze 32
7 Iz raznih oglasov, letakov in plakatov 58
8 Od nikoder 99
9 Drugo 4
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1187 22

Valid range from 1 to 9

Q32_2 Od kod dobiš informacije o študiju v tujini?

OD KOD DOBIVAŠ NAJVEČ INFORMACIJ O ŠTIPENDIJAH IN DRUGIH ŠTUDENTSKIH AKTIVNOSTIH V TUJINI? (Obkroži največ tri odgovore!)

Value 35262 Frequency
1 Od prijateljev in znancev 0
2 Iz študentskih časopisov in revij 210
3 Iz drugih časopisov in revij 52
4 Preko radia ali televizije 56
5 Preko interneta 168
6 Preko univerze 69
7 Iz raznih oglasov, letakov in plakatov 85
8 Od nikoder 6
9 Drugo 2
Sysmiss 561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 561

Valid range from 2 to 9

Q32_3 Od kod dobiš informacije o študiju v tujini?

OD KOD DOBIVAŠ NAJVEČ INFORMACIJ O ŠTIPENDIJAH IN DRUGIH ŠTUDENTSKIH AKTIVNOSTIH V TUJINI? (Obkroži največ tri odgovore!)

Value 36261 Frequency
1 Od prijateljev in znancev 0
2 Iz študentskih časopisov in revij 0
3 Iz drugih časopisov in revij 12
4 Preko radia ali televizije 25
5 Preko interneta 84
6 Preko univerze 114
7 Iz raznih oglasov, letakov in plakatov 155
8 Od nikoder 3
9 Drugo 4
Sysmiss 812
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
397 812

Valid range from 3 to 9

Q33 Ali meniš, da so štipendije za študij v tujini dovolj velike?

ALI MENIŠ, DA SO ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJ V TUJINI DOVOLJ VELIKE?

Value 37260 Frequency
1 Da 26
2 Mogoče, ne vem 808
3 Ne 355
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1189 20 1 3

Valid range from 1 to 3

Q34 Poznam pravice in dolžnosti študenta. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

Poznam pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz statusa študenta.

Value 38259 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 60
2 Pretezno se ne strinjam 313
3 Pretezno se strinjam 764
4 Popolnoma se strinjam 68
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1205 4

Valid range from 1 to 4

Q35 Poznam pravice in dolžnosti znotraj UM. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

Poznam pravice in dolžnosti znotraj Univerze v Mariboru.

Value 39258 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 101
2 Pretezno se ne strinjam 485
3 Pretezno se strinjam 571
4 Popolnoma se strinjam 44
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1201 8

Valid range from 1 to 4

Q36 V fakultetni knjižnici je dovolj študijskega gradiva. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

V naši fakultetni knjižnici je dovolj študijskega gradiva.

Value 40257 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 195
2 Pretezno se ne strinjam 408
3 Pretezno se strinjam 499
4 Popolnoma se strinjam 97
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 10

Valid range from 1 to 4

Q37 V UKM je dovolj študijskega gradiva. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

V Univerzitetni knjižnici je dovolj študijskega gradiva.

Value 41256 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 72
2 Pretezno se ne strinjam 248
3 Pretezno se strinjam 606
4 Popolnoma se strinjam 261
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1187 22

Valid range from 1 to 4

Q38 Študij me dejansko usposablja za poklic. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

Študij me dejansko usposablja za poklic.

Value 42255 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 96
2 Pretezno se ne strinjam 333
3 Pretezno se strinjam 566
4 Popolnoma se strinjam 211
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1206 3

Valid range from 1 to 4

Q39 Študij je indelektualno premalo zahteven. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

Študij je intelektualno premalo zahteven.

Value 43254 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 399
2 Pretezno se ne strinjam 533
3 Pretezno se strinjam 224
4 Popolnoma se strinjam 47
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 6

Valid range from 1 to 4

Q40 Prevec je praktičnih in teoretičnih vaj. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

Skozi študijsko leto je preveč praktičnih in teoretičnih vaj.

Value 44253 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 264
2 Pretezno se ne strinjam 496
3 Pretezno se strinjam 310
4 Popolnoma se strinjam 134
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 4

Q41 Morali bi uvesti ocenjevanje profesorjev s strani študentov. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

Na naši univerzi bi morali uvesti poimensko ocenjevanje profesorjev s strani študentov.

Value 45252 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 159
2 Pretezno se ne strinjam 308
3 Pretezno se strinjam 391
4 Popolnoma se strinjam 341
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 10

Valid range from 1 to 4

Q42 Zelim vec razprave s profesorji. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

Želim si več razprave s profesorji.

Value 46251 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 48
2 Pretezno se ne strinjam 273
3 Pretezno se strinjam 616
4 Popolnoma se strinjam 261
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1198 11

Valid range from 1 to 4

Q43 Premalo je predavanj ljudi z veliko praktičnimi izkušnjami. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

Na fakulteti premalokrat predavajo ljudje, ki imajo veliko praktičnih izkušenj.

Value 47250 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 50
2 Pretezno se ne strinjam 232
3 Pretezno se strinjam 458
4 Popolnoma se strinjam 463
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 6

Valid range from 1 to 4

Q44 Študenti imamo dovolj informacij o študiju v tujini. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

Študenti imamo dovolj informacij o študiju v tujini.

Value 48249 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 253
2 Pretezno se ne strinjam 598
3 Pretezno se strinjam 317
4 Popolnoma se strinjam 31
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 10

Valid range from 1 to 4

Q45 Študenti imamo dovolj vpliva na študijski proces. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

Študenti imamo dovolj vpliva na študijski proces.

Value 49248 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 489
2 Pretezno se ne strinjam 548
3 Pretezno se strinjam 152
4 Popolnoma se strinjam 17
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1206 3

Valid range from 1 to 4

Q46 Morala bi biti omogočena izbira med ustni in pisnim opravljanjem izpita. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

Študentom bi morala biti omogočena izbira med ustnim in pisnim opravljanjem izpita.

Value 50247 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 45
2 Pretezno se ne strinjam 95
3 Pretezno se strinjam 367
4 Popolnoma se strinjam 699
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1206 3

Valid range from 1 to 4

Q47_1 Ali meniš, da boš imel-a težave pri zaposlovanju?

ALI OCENJUJEŠ, DA BOŠ IMEL/A TEŽAVE PRI ZAPOSLOVANJU V TVOJEM POKLICU? (Obkroži največ dva odgovora!)

Value 51246 Frequency
1 Da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja. 184
2 Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali. 383
3 Da, ker nimam zvez in poznanstev. 151
4 Ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan. 259
5 Ne, ker imam zveze in poznanstva. 44
6 Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev. 48
7 Ne vem, o tem nisem razmišljal/a. 135
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 140

Valid range from 1 to 7

Q47_2 Ali meniš, da boš imel-a težave pri zaposlovanju?

ALI OCENJUJEŠ, DA BOŠ IMEL/A TEŽAVE PRI ZAPOSLOVANJU V TVOJEM POKLICU? (Obkroži največ dva odgovora!)

Value 52245 Frequency
1 Da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja. 1
2 Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali. 76
3 Da, ker nimam zvez in poznanstev. 189
4 Ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan. 24
5 Ne, ker imam zveze in poznanstva. 33
6 Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev. 21
7 Ne vem, o tem nisem razmišljal/a. 35
Sysmiss 830
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 865

Valid range from 1 to 7

Q48 Ali bi po dokončanem študiju šel/šla v tujino?

ALI BI (PO DOKONČANEM ŠTUDIJU) RAD ŠEL/ŠLA ZA DALJŠI ČAS ALI ZA VEDNO V TUJINO? (Obkroži le en odgovor)

Value 53244 Frequency
1 Ne bi šel/šla niti za daljši čas niti za vedno. 275
2 Ne bil šel/šla za vedno, bi pa za daljši čas. 436
3 Šel/šla bi za vedno, če bi se mi ponudila prilika. 193
4 Šel/šla bi za vedno - ne glede na vse. 18
5 O tem nisem razmišljal/a. 284
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 287

Valid range from 1 to 5

Q49 Preseliti se v katerikoli kraj Slovenije. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

Preseliti se v katerikoli kraj Slovenije.

Value 54243 Frequency
1 Da 498
2 Ne 322
3 Ne vem 384
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 389

Valid range from 1 to 3

Q50 Preseliti se v večje slovensko mesto. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

Preseliti se le v večje slovensko mesto.

Value 55242 Frequency
1 Da 606
2 Ne 338
3 Ne vem 255
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 265

Valid range from 1 to 3

Q51 Preseliti se v tujino. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

Preseliti se tudi zunaj Slovenije.

Value 56241 Frequency
1 Da 440
2 Ne 410
3 Ne vem 351
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 359

Valid range from 1 to 3

Q52 Nadaljevati s podiplomskim študijem. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

Nadaljevati s podiplomskim študijem.

Value 57240 Frequency
1 Da 904
2 Ne 97
3 Ne vem 202
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 208

Valid range from 1 to 3

Q53 Odpovedati se družini. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

Odpovedati se družini.

Value 58239 Frequency
1 Da 63
2 Ne 1003
3 Ne vem 138
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 143

Valid range from 1 to 3

Q54 Dopolnilno se izobraževati. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

Dopolnilno se izobraževati.

Value 59238 Frequency
1 Da 1036
2 Ne 43
3 Ne vem 123
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1079 130

Valid range from 1 to 3

Q55 Spremeniti smer študija. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

Spremeniti smer študija.

Value 60237 Frequency
1 Da 498
2 Ne 412
3 Ne vem 293
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 299

Valid range from 1 to 3

Q56 Odpovedati se moralnim nacelom ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

Odpovedati se moralnim načelom.

Value 61236 Frequency
1 Da 39
2 Ne 1024
3 Ne vem 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 146 1 2

Valid range from 1 to 3

Q57 Delati zunaj svojega poklica. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

Delati zunaj svojega poklica.

Value 62235 Frequency
1 Da 632
2 Ne 256
3 Ne vem 317
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 321

Valid range from 1 to 3

Q58 Politično se angažirati. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A: (Obkroži številko pri ustreznem odgovoru)

Politično se angažirati.

Value 63234 Frequency
1 Da 319
2 Ne 571
3 Ne vem 314
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 319

Valid range from 1 to 3

Q59 Skupni prihodki II. SLEDIJO VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA SOCIALNE POGOJE ŠTUDIJA.

POVEJ NAM PROSIM, KOLIKO PO TVOJI OCENI V POVPREČJU ZNAŠAJO TVOJI SKUPNI MESEČNI PRIHODKI!

Value 64233 Frequency
1 Do 30.000 SIT 507
2 30.001 - 50.000 SIT 471
3 50.001 - 60.000 SIT 107
4 60.001 - 70.000 SIT 50
5 70.001 - 80.000 SIT 26
6 80.001 - 90.000 SIT 12
7 90.001 - 100.000 SIT 11
8 100.001 - 125.000 SIT 8
9 125.001 - 150.000 SIT 5
10 150.001 - 200.000 SIT 1
11 200.000 ali več SIT 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1201 8 1 11

Valid range from 1 to 11

Q60 Štipendija SEDAJ BOMO NAŠTELI OBIČAJNE VIRE PRIHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST PRIHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

Štipendija

Value 65232 Frequency
1 Nič 617
2 Do 15.000 SIT 27
3 15.001 do 30.000 SIT 205
4 30.001 do 50.000 SIT 319
5 50.001 do 100.000 SIT 24
6 Nad 100.000 SIT 0
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1192 17

Valid range from 1 to 5

Q61 Starši in drugi svojci SEDAJ BOMO NAŠTELI OBIČAJNE VIRE PRIHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST PRIHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

Starši in drugi svojci

Value 66231 Frequency
1 Nič 152
2 Do 15.000 SIT 537
3 15.001 do 30.000 SIT 317
4 30.001 do 50.000 SIT 151
5 50.001 do 100.000 SIT 36
6 Nad 100.000 SIT 5
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1198 11

Valid range from 1 to 6

Q62 Delo prek študentskega servisa SEDAJ BOMO NAŠTELI OBIČAJNE VIRE PRIHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST PRIHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

Delo prek študentskega servisa

Value 67230 Frequency
1 Nič 635
2 Do 15.000 SIT 297
3 15.001 do 30.000 SIT 124
4 30.001 do 50.000 SIT 68
5 50.001 do 100.000 SIT 38
6 Nad 100.000 SIT 10
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1172 37

Valid range from 1 to 6

Q63 Drugo delo SEDAJ BOMO NAŠTELI OBIČAJNE VIRE PRIHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST PRIHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

Drugo delo

Value 68229 Frequency
1 Nič 941
2 Do 15.000 SIT 158
3 15.001 do 30.000 SIT 23
4 30.001 do 50.000 SIT 9
5 50.001 do 100.000 SIT 10
6 Nad 100.000 SIT 4
Sysmiss 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1145 64

Valid range from 1 to 6

Q64 Drugi prihodki SEDAJ BOMO NAŠTELI OBIČAJNE VIRE PRIHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST PRIHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

Drugi prihodki

Value 69228 Frequency
1 Nič 902
2 Do 15.000 SIT 187
3 15.001 do 30.000 SIT 28
4 30.001 do 50.000 SIT 16
5 50.001 do 100.000 SIT 12
6 Nad 100.000 SIT 8
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1153 56

Valid range from 1 to 6

Q65 Katero štipendijo prejemaš?

ČE PREJEMAŠ ŠTIPENDIJO, PROSIMO POVEJ, ZA KATERO ŠTIPENDIJO GRE:

Value 70227 Frequency
1 Kadrovska štipendija 120
2 Republiška štipendija 362
3 Zoisova štipendija 74
4 Neka druga 27
5 Študijski kredit 1
6 Ne prejemam štipendije 538
Sysmiss 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1122 87

Valid range from 1 to 6

Q66_1 Preko katerega študentskega servisa delaš?

PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ: (možnih je več odgovorov)

Value 71226 Frequency
1 AS Asistent 47
2 Ergre 7
3 Formica 27
4 ŠS Maribor 667
5 ŠS Ljubljana 42
6 ŠS Celje 48
7 T.B. Mobilija 1
8 Drugo 118
9 Pomurski ŠS 9
10 CMOK 34
11 Koroški ŠS 9
12 Klub prekmurskih študentov 7
13 ŠS Velenje 10
14 ŠS Celje 1
15 IMPOS 10
16 IMPOL 2
17 ŠS Slovenjgradec 3
Sysmiss 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 167

Valid range from 1 to 17

Q66_2 Preko katerega študentskega servisa delaš?

PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ: (možnih je več odgovorov)

Value 72225 Frequency
1 AS Asistent 2
2 Ergre 3
3 Formica 2
4 ŠS Maribor 36
5 ŠS Ljubljana 21
6 ŠS Celje 25
7 T.B. Mobilija 10
8 Drugo 18
9 Pomurski ŠS 4
10 CMOK 2
11 Koroški ŠS 7
12 Klub prekmurskih študentov 2
13 ŠS Velenje 1
14 ŠS Celje 0
15 IMPOS 3
16 IMPOL 1
17 ŠS Slovenjgradec 1
Sysmiss 1071
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 1071

Valid range from 1 to 17

Q66_3 Preko katerega študentskega servisa delaš?

PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ: (možnih je več odgovorov)

Value 73224 Frequency
1 AS Asistent 0
2 Ergre 2
3 Formica 0
4 ŠS Maribor 5
5 ŠS Ljubljana 0
6 ŠS Celje 1
7 T.B. Mobilija 0
8 Drugo 1
9 Pomurski ŠS 0
10 CMOK 0
11 Koroški ŠS 0
12 Klub prekmurskih študentov 0
13 ŠS Velenje 0
14 ŠS Celje 0
15 IMPOS 0
16 IMPOL 0
17 ŠS Slovenjgradec 0
Sysmiss 1200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 1200

Valid range from 2 to 8

Q66_4 Preko katerega študentskega servisa delaš?

PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ: (možnih je več odgovorov)

Value 74223 Frequency
1 AS Asistent 0
2 Ergre 1
3 Formica 1
4 ŠS Maribor 0
5 ŠS Ljubljana 0
6 ŠS Celje 0
7 T.B. Mobilija 0
8 Drugo 0
9 Pomurski ŠS 0
10 CMOK 0
11 Koroški ŠS 0
12 Klub prekmurskih študentov 0
13 ŠS Velenje 0
14 ŠS Celje 0
15 IMPOS 0
16 IMPOL 0
17 ŠS Slovenjgradec 0
Sysmiss 1207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1207

Valid range from 2 to 3

Q66_5 Preko katerega študentskega servisa delaš?

PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ: (možnih je več odgovorov)

Value 75222 Frequency
1 AS Asistent 0
2 Ergre 0
3 Formica 2
4 ŠS Maribor 0
5 ŠS Ljubljana 0
6 ŠS Celje 0
7 T.B. Mobilija 0
8 Drugo 0
9 Pomurski ŠS 0
10 CMOK 0
11 Koroški ŠS 0
12 Klub prekmurskih študentov 0
13 ŠS Velenje 0
14 ŠS Celje 0
15 IMPOS 0
16 IMPOL 0
17 ŠS Slovenjgradec 0
Sysmiss 1207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1207

Valid range from 3 to 3

Q67 Stanovanje SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

Stanovanje

Value 76221 Frequency
1 Nič 621
2 Do 5.000 SIT 13
3 5.001 do 10.000 SIT 42
4 10.001 do 20.000 SIT 302
5 20.001 do 30.000 SIT 186
6 30.001 do 40.000 SIT 23
7 nad 40.000 SIT 5
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1192 17

Valid range from 1 to 7

Q68 Prevoz SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

Prevoz

Value 77220 Frequency
1 Nič 70
2 Do 5.000 SIT 254
3 5.001 do 10.000 SIT 420
4 10.001 do 20.000 SIT 313
5 20.001 do 30.000 SIT 123
6 30.001 do 40.000 SIT 15
7 nad 40.000 SIT 9
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 7

Q69 Prehrana SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

Prehrana

Value 78219 Frequency
1 Nič 58
2 Do 5.000 SIT 366
3 5.001 do 10.000 SIT 543
4 10.001 do 20.000 SIT 199
5 20.001 do 30.000 SIT 29
6 30.001 do 40.000 SIT 5
7 nad 40.000 SIT 1
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1201 8

Valid range from 1 to 7

Q70 Oblačila in obutev SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

Oblačila in obutev

Value 79218 Frequency
1 Nič 66
2 Do 5.000 SIT 320
3 5.001 do 10.000 SIT 477
4 10.001 do 20.000 SIT 277
5 20.001 do 30.000 SIT 51
6 30.001 do 40.000 SIT 4
7 nad 40.000 SIT 4
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 10

Valid range from 1 to 7

Q71 Razvedrilo, potovanja SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

Razvedrilo, potovanja

Value 80217 Frequency
1 Nič 247
2 Do 5.000 SIT 511
3 5.001 do 10.000 SIT 306
4 10.001 do 20.000 SIT 90
5 20.001 do 30.000 SIT 19
6 30.001 do 40.000 SIT 5
7 nad 40.000 SIT 14
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1192 17

Valid range from 1 to 7

Q72 Šport SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

Šport

Value 81216 Frequency
1 Nič 469
2 Do 5.000 SIT 500
3 5.001 do 10.000 SIT 144
4 10.001 do 20.000 SIT 36
5 20.001 do 30.000 SIT 6
6 30.001 do 40.000 SIT 1
7 nad 40.000 SIT 5
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1161 48

Valid range from 1 to 7

Q73 Študijska literatura SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

Študijska literatura

Value 82215 Frequency
1 Nič 118
2 Do 5.000 SIT 732
3 5.001 do 10.000 SIT 262
4 10.001 do 20.000 SIT 62
5 20.001 do 30.000 SIT 15
6 30.001 do 40.000 SIT 2
7 nad 40.000 SIT 3
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1194 15

Valid range from 1 to 7

Q74 Sredstva za osebno nego SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

Sredstva za osebno nego

Value 83214 Frequency
1 Nič 105
2 Do 5.000 SIT 783
3 5.001 do 10.000 SIT 254
4 10.001 do 20.000 SIT 44
5 20.001 do 30.000 SIT 7
6 30.001 do 40.000 SIT 2
7 nad 40.000 SIT 1
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1196 13

Valid range from 1 to 7

Q75 Obštudijsko izobraževanje SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

Obštudijsko izobraževanje

Value 84213 Frequency
1 Nič 893
2 Do 5.000 SIT 220
3 5.001 do 10.000 SIT 48
4 10.001 do 20.000 SIT 11
5 20.001 do 30.000 SIT 5
6 30.001 do 40.000 SIT 1
7 nad 40.000 SIT 0
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1178 31

Valid range from 1 to 6

Q76 Alkoholne pijače SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

Alkoholne pijače

Value 85212 Frequency
1 Nič 618
2 Do 5.000 SIT 415
3 5.001 do 10.000 SIT 106
4 10.001 do 20.000 SIT 41
5 20.001 do 30.000 SIT 5
6 30.001 do 40.000 SIT 2
7 nad 40.000 SIT 6
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1193 16

Valid range from 1 to 7

Q77 Cigarete SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

Cigarete

Value 86211 Frequency
1 Nič 952
2 Do 5.000 SIT 161
3 5.001 do 10.000 SIT 63
4 10.001 do 20.000 SIT 17
5 20.001 do 30.000 SIT 1
6 30.001 do 40.000 SIT 0
7 nad 40.000 SIT 2
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1196 13

Valid range from 1 to 7

Q78 Drugi odhodki SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

Drugi odhodki

Value 87210 Frequency
1 Nič 473
2 Do 5.000 SIT 431
3 5.001 do 10.000 SIT 161
4 10.001 do 20.000 SIT 48
5 20.001 do 30.000 SIT 15
6 30.001 do 40.000 SIT 5
7 nad 40.000 SIT 4
Sysmiss 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 72

Valid range from 1 to 7

Q79_1 Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljaš?

POVEJ NAM PROSIM, KATERO PREVOZNO SREDSTVO NAJPOGOSTEJE UPORABLJAŠ PRI PREVOZU ZA POTREBE ŠTUDIJA? (Možna sta največ dva odgovora)

Value 88209 Frequency
1 Vlak 296
2 Avtobus 259
3 Lasten avtomobil 488
4 Prisedem se v drug avtomobil 109
5 Kolo 21
6 Drugo 15
7 Avto-štop 1
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1189 20

Valid range from 1 to 7

Q79_2 Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljaš?

POVEJ NAM PROSIM, KATERO PREVOZNO SREDSTVO NAJPOGOSTEJE UPORABLJAŠ PRI PREVOZU ZA POTREBE ŠTUDIJA? (Možna sta največ dva odgovora)

Value 89208 Frequency
1 Vlak 1
2 Avtobus 66
3 Lasten avtomobil 94
4 Prisedem se v drug avtomobil 181
5 Kolo 43
6 Drugo 16
7 Avto-štop 2
Sysmiss 806
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 806

Valid range from 1 to 7

Q80 Kolikokrat na mesec se prehranjuješ s študentskimi boni? - študijsko leto

KOLIKOKRAT NA MESEC SE ČASU ŠTUDIJSKEGA LETA:V POVPREČJU PREHRANJUJEŠ NA ŠTUDENTSKE BONE?

Value 90207 Frequency
1 Nobenkrat 59
2 1-5krat 334
3 6-10krat 289
4 11-15krat 255
5 Več kot 15krat 270
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1207 2

Valid range from 1 to 5

Q81 Ali ti zadošča mesečno število bonov?

ALI TI ZADOŠČA DOLOČENO MESEČNO ŠTEVILO BONOV?

Value 91206 Frequency
1 Da 1033
2 Ne 159
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1192 17

Valid range from 1 to 2

Q82 Kako ocenjuješ delo ŠOUM?

V CELOTI OPAZOVANO, KAKO OCENJUJEŠ DELO ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V MARIBORU (ŠOUM)?

Value 92205 Frequency
1 Slabo 140
2 Srednje, mešano 319
3 Dobro 445
4 Zelo dobro 66
5 Ne vem, nimam ocene 237
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 239

Valid range from 1 to 5

Q83 ŠOUM potreben/nepotreben SEDAJ PROSIMO OCENI, V KOLIKŠNI MERI ŠOUM USTREZA NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZA LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZA LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE.

Je nepotrebna organizacija

Value 93204 Frequency
1 Je nepotrebna organizacija. 49
2 2 64
3 3 403
4 4 268
5 Je potreba organizacija. 397
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1181 28

Valid range from 1 to 5

Q84 ŠOUM dela slabo/dela dobro SEDAJ PROSIMO OCENI, V KOLIKŠNI MERI ŠOUM USTREZA NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZA LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZA LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE.

Dela zelo slabo

Value 94203 Frequency
1 Dela zelo slabo. 77
2 2 138
3 3 616
4 4 285
5 Dela zelo dobro. 66
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1182 27

Valid range from 1 to 5

Q85 ŠOUM dela pošteno/dela nepošteno SEDAJ PROSIMO OCENI, V KOLIKŠNI MERI ŠOUM USTREZA NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZA LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZA LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE.

Dela nepošteno

Value 95202 Frequency
1 Dela nepošteno. 122
2 2 171
3 3 503
4 4 282
5 Dela pošteno. 100
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1178 31

Valid range from 1 to 5

Q86 ŠOUM zastopa politične interese/interese študentov SEDAJ PROSIMO OCENI, V KOLIKŠNI MERI ŠOUM USTREZA NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZA LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZA LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE.

Zastopa politične interese

Value 96201 Frequency
1 Zastopa politične interese. 114
2 2 193
3 3 505
4 4 257
5 Zastopa interese študentov. 109
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1178 31

Valid range from 1 to 5

Q87 ŠOUM člani skrbijo zase/za študente SEDAJ PROSIMO OCENI, V KOLIKŠNI MERI ŠOUM USTREZA NAVEDENIM LASTNOSTIM. ODGOVOR 1 POMENI, DA POPOLNOMA USTREZA LASTNOSTI NA LEVI STRANI TABELE, ODGOVOR 5 PA, DA POPOLNOMA USTREZA LASTNOSTI NA DESNI STRANI TABELE.

Njeni člani skrbijo samo zase

Value 97200 Frequency
1 Njeni člani skrbijo samo zase. 157
2 2 213
3 3 469
4 4 242
5 Člani skrbijo predvsem za študente. 99
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1180 29

Valid range from 1 to 5

Q88 Študentski All Stars PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE

Študentski All Stars

Value 98199 Frequency
1 Slabo 38
2 Dobro 376
3 Zelo dobro 244
4 Ne poznam 531
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 551

Valid range from 1 to 4

Q89 Študentski kulturni tabor PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE

Študentski kulturni tabor

Value 99198 Frequency
1 Slabo 48
2 Dobro 312
3 Zelo dobro 95
4 Ne poznam 734
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 754

Valid range from 1 to 4

Q90 Študentska delovna brigada PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE

Študentska delovna brigada

Value 100197 Frequency
1 Slabo 46
2 Dobro 309
3 Zelo dobro 146
4 Ne poznam 685
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
501 708

Valid range from 1 to 4

Q91 Štukfest PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE

Študentski kulturni festival Štukfest

Value 101196 Frequency
1 Slabo 34
2 Dobro 446
3 Zelo dobro 328
4 Ne poznam 379
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 401

Valid range from 1 to 4

Q92 SCIM Student Conference in Maribor PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE

SCIM Student Conference in Maribor

Value 102195 Frequency
1 Slabo 36
2 Dobro 263
3 Zelo dobro 89
4 Ne poznam 796
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 821

Valid range from 1 to 4

Q93 Nesov tek PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE

Nesov tek

Value 103194 Frequency
1 Slabo 39
2 Dobro 330
3 Zelo dobro 288
4 Ne poznam 529
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 552

Valid range from 1 to 4

Q94 Šteko-čistilna akcija PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE

Šteko - čistilna akcija

Value 104193 Frequency
1 Slabo 57
2 Dobro 277
3 Zelo dobro 212
4 Ne poznam 634
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
546 663

Valid range from 1 to 4

Q95 Sredine študentske diskoteke PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE

Sredine študentske diskoteke

Value 105192 Frequency
1 Slabo 99
2 Dobro 525
3 Zelo dobro 322
4 Ne poznam 238
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 263

Valid range from 1 to 4

Q96 Lampiončkove igre PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE

Lampiončkove igre

Value 106191 Frequency
1 Slabo 33
2 Dobro 337
3 Zelo dobro 593
4 Ne poznam 226
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 246

Valid range from 1 to 4

Q97 Študentski kostanjev piknik PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE

Študentski kostanjev piknik

Value 107190 Frequency
1 Slabo 43
2 Dobro 376
3 Zelo dobro 295
4 Ne poznam 473
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 495

Valid range from 1 to 4

Q98 Univerzitetno brucovanje PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE

Univerzitetno brucovanje

Value 108189 Frequency
1 Slabo 86
2 Dobro 485
3 Zelo dobro 466
4 Ne poznam 153
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1037 172

Valid range from 1 to 4

Q99 Študentski multimedijski center Cyber.Student SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

Študentski multimedijski center Cyber.Student

Value 109188 Frequency
1 Sploh ne poznam 525
2 Slabo poznam 429
3 Dobro poznam 158
4 Zelo dobro poznam 88
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 9

Valid range from 1 to 4

Q100 PIP SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

PIP Študentski pravni in informacijski center ŠOUM

Value 110187 Frequency
1 Sploh ne poznam 432
2 Slabo poznam 594
3 Dobro poznam 152
4 Zelo dobro poznam 24
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1202 7

Valid range from 1 to 4

Q101 ESH Erasmus Student Network SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

ESN Erasmus Student Network

Value 111186 Frequency
1 Sploh ne poznam 423
2 Slabo poznam 567
3 Dobro poznam 189
4 Zelo dobro poznam 21
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 9

Valid range from 1 to 4

Q102 Izobraževalni seminarji ŠOUM SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

Izobraževalni seminarji ŠOUM

Value 112185 Frequency
1 Sploh ne poznam 451
2 Slabo poznam 605
3 Dobro poznam 122
4 Zelo dobro poznam 19
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1197 12

Valid range from 1 to 4

Q103 Univerzitetna športna zveza Maribor UŠZM SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

Univerzitetna športna zveza Maribor UŠZM

Value 113184 Frequency
1 Sploh ne poznam 300
2 Slabo poznam 496
3 Dobro poznam 322
4 Zelo dobro poznam 78
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1196 13

Valid range from 1 to 4

Q104 Mariborski radio Študent SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

Mariborski radio Študent

Value 114183 Frequency
1 Sploh ne poznam 256
2 Slabo poznam 587
3 Dobro poznam 298
4 Zelo dobro poznam 56
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1197 12

Valid range from 1 to 4

Q105 ŠO FOV SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

ŠO FOV

Value 115182 Frequency
1 Sploh ne poznam 757
2 Slabo poznam 308
3 Dobro poznam 83
4 Zelo dobro poznam 41
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1189 20

Valid range from 1 to 4

Q106 Gaudeamus SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

Gaudeamus

Value 116181 Frequency
1 Sploh ne poznam 112
2 Slabo poznam 307
3 Dobro poznam 572
4 Zelo dobro poznam 211
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1202 7

Valid range from 1 to 4

Q107 Štuk SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

Štuk

Value 117180 Frequency
1 Sploh ne poznam 73
2 Slabo poznam 159
3 Dobro poznam 587
4 Zelo dobro poznam 378
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1197 12

Valid range from 1 to 4

Q108 BEST SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

BEST

Value 118179 Frequency
1 Sploh ne poznam 783
2 Slabo poznam 322
3 Dobro poznam 68
4 Zelo dobro poznam 20
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1193 16

Valid range from 1 to 4

Q109 Akademija SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

Akademija

Value 119178 Frequency
1 Sploh ne poznam 229
2 Slabo poznam 293
3 Dobro poznam 417
4 Zelo dobro poznam 260
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 10

Valid range from 1 to 4

Q110 Zalužba Litera SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

Študentska založba Litera

Value 120177 Frequency
1 Sploh ne poznam 693
2 Slabo poznam 401
3 Dobro poznam 72
4 Zelo dobro poznam 28
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1194 15

Valid range from 1 to 4

Q111 Solidarnostni sklad ŠOUM SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

Solidarnostni sklad ŠOUM

Value 121176 Frequency
1 Sploh ne poznam 685
2 Slabo poznam 404
3 Dobro poznam 81
4 Zelo dobro poznam 28
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1198 11

Valid range from 1 to 4

Q112 Študentsko kulturno društvo ŠOUM SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

Študentsko kulturno društvo ŠOUM

Value 122175 Frequency
1 Sploh ne poznam 492
2 Slabo poznam 508
3 Dobro poznam 159
4 Zelo dobro poznam 39
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1198 11

Valid range from 1 to 4

Q113 Ali se zanimas za politiko II. SEDAJ PROSIMO, DA ODGOVORIŠ NA VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA NAČIN ŽIVLJENJA IN NAZORE MLADIH.

ALI SE OSEBNO ZANIMAŠ ZA POLITIKO?

Value 123174 Frequency
1 Da 411
2 Ne 793
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 2

Q114 Katero stranko bi volil-a

ČE BI BILE JUTRI VOLITVE, KATERO IZMED NAVEDENIH PARLAMENTARNIH STRANK BI VOLIL-A?

Value 124173 Frequency
1 LDS 248
2 SDS 125
3 ZLSD 82
4 SLS 37
5 Nova Slovenija 26
6 Stranka mladih Slovenije 217
7 DeSUS 4
8 SNS 72
10 Drugo 38
9 Nobene, ne bi volil 337
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 360

Valid range from 1 to 10

Q115 Ali meniš, da bomo Slovenci v EU enakopravni?

ALI MENIŠ, DA BOMO SLOVENCI V EVROPSKI UNIJI ENAKOPRAVNI IN ENAKOVREDNI DRUGIM NARODOM?

Value 125172 Frequency
1 Da 221
2 Mogoče, Ne vem 530
3 Ne 455
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1206 3

Valid range from 1 to 3

Q116 Poznam vsebino Slovenske ustave. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Poznam vsebino Slovenske Ustave.

Value 126171 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 132
2 Pretežno se ne strinjam 275
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 347
4 Pretežno se strinjam 380
5 Popolnoma se strinjam 70
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 5

Q117 Vsak Slovenec bi moral potznati vsebino Slovenske Ustave. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Vsak Slovenec bi moral poznati vsebino Slovenske Ustave.

Value 127170 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 49
2 Pretežno se ne strinjam 91
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 188
4 Pretežno se strinjam 518
5 Popolnoma se strinjam 354
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 9

Valid range from 1 to 5

Q118 Ob koncu OŠ bi vsak otrok moral dobiti SSKJ. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Država bi ob zaključku osnovne šole morala vsem otrokom podariti Slovar slovenskega knjižnega jezika.

Value 128169 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 69
2 Pretežno se ne strinjam 123
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 196
4 Pretežno se strinjam 347
5 Popolnoma se strinjam 469
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 5

Q119 V tej družbi se srečuješ s sovraštvom do mladih. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

V tej družbi se vsepovsod srečuješ s sovraštvom do (nas) mladih, kar me zelo izčrpava.

Value 129168 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 112
2 Pretežno se ne strinjam 370
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 294
4 Pretežno se strinjam 301
5 Popolnoma se strinjam 122
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 10

Valid range from 1 to 5

Q120 Naša družba stori precej za mlade. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Naša družba stori kar precej za mlade.

Value 130167 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 131
2 Pretežno se ne strinjam 472
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 287
4 Pretežno se strinjam 296
5 Popolnoma se strinjam 14
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 9

Valid range from 1 to 5

Q121 Staršem sem hvaležen za mnogo stvari. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Staršem sem hvaležen za mnogo stvari.

Value 131166 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 8
2 Pretežno se ne strinjam 22
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 41
4 Pretežno se strinjam 261
5 Popolnoma se strinjam 872
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 5

Q122 Trudim se, da bi svoje starše razumel, četudi je težko. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Trudim se da bi svoje starše razumel, četudi je to včasih težko.

Value 132165 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 27
2 Pretežno se ne strinjam 82
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 88
4 Pretežno se strinjam 488
5 Popolnoma se strinjam 517
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1202 7

Valid range from 1 to 5

Q123 Ne dajem veliko na izkušnje odraslih... SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Ne dajem veliko na izkušnje odraslih. Raje se zanašam na sebe.

Value 133164 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 171
2 Pretežno se ne strinjam 437
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 191
4 Pretežno se strinjam 330
5 Popolnoma se strinjam 72
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1201 8

Valid range from 1 to 5

Q124 Od prijateljev spoznavam več kot od staršev. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Od enako starih prijateljev/prijateljic spoznavam in se učim več kot od staršev.

Value 134163 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 128
2 Pretežno se ne strinjam 378
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 334
4 Pretežno se strinjam 308
5 Popolnoma se strinjam 54
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1202 7

Valid range from 1 to 5

Q125 Starši se nenehno vmešavajo v zadeve, ki se jih ne tičejo. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Starši se nenehno vmešajo v zadeve, ki se jih ne tičejo.

Value 135162 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 230
2 Pretežno se ne strinjam 461
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 191
4 Pretežno se strinjam 252
5 Popolnoma se strinjam 71
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1205 4

Valid range from 1 to 5

Q126 Politicno uveljavljanje bolj ustreza vecini moških kot pa vecini žensk. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Politično uveljavljanje bolj ustreza večini moških kot pa večini žensk.

Value 136161 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 304
2 Pretežno se ne strinjam 226
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 338
4 Pretežno se strinjam 239
5 Popolnoma se strinjam 92
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 10

Valid range from 1 to 5

Q127 Šele rojevanje naredi žensko popolno. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Šele rojevanje naredi žensko popolno.

Value 137160 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 732
2 Pretežno se ne strinjam 216
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 156
4 Pretežno se strinjam 63
5 Popolnoma se strinjam 32
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 10

Valid range from 1 to 5

Q128 Ženska ne bi smela roditi zunaj zakonske zveze. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Ženska ne bi smela roditi zunaj zakonske zveze.

Value 138159 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 850
2 Pretežno se ne strinjam 172
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 102
4 Pretežno se strinjam 42
5 Popolnoma se strinjam 34
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1200 9

Valid range from 1 to 5

Q129 Splav je moralno nedopustno dejanje. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Splav je moralno nedopustno dejanje.

Value 139158 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 671
2 Pretežno se ne strinjam 188
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 149
4 Pretežno se strinjam 99
5 Popolnoma se strinjam 97
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 5

Q130 Porocen clovek pod nobenim pogojem ne bi smel imeti spolnih odnosov z drugim partnerjem. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Poročen človek pod nobenim pogojem ne bi smel imeti spolnih odnosov z drugim partnerjem.

Value 140157 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 219
2 Pretežno se ne strinjam 206
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 182
4 Pretežno se strinjam 224
5 Popolnoma se strinjam 375
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1206 3

Valid range from 1 to 5

Q131 Spolne odnose med istospolnimi partnerji bi morali uradno preganjati. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Spolne odnose med istospolnimi partnerji bi morali uradno preganjati.

Value 141156 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 645
2 Pretežno se ne strinjam 211
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 182
4 Pretežno se strinjam 74
5 Popolnoma se strinjam 91
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 6

Valid range from 1 to 5

Q132 Pogosto pocenjam stvari, ki mi prinesejo takojšnji užitek, ne glede na dolgorocne posledice. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Pogosto počenjam stvari, ki mi prinesejo takojšnji užitek, ne glede na dolgoročne posledice.

Value 142155 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 164
2 Pretežno se ne strinjam 436
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 233
4 Pretežno se strinjam 325
5 Popolnoma se strinjam 45
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 6

Valid range from 1 to 5

Q133 Ne maram nalog, pri katerih moram do konca izrabiti vse svoje sposobnosti. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Ne maram nalog, pri katerih moram do konca izrabiti vse svoje sposobnosti.

Value 143154 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 192
2 Pretežno se ne strinjam 409
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 182
4 Pretežno se strinjam 341
5 Popolnoma se strinjam 79
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 6

Valid range from 1 to 5

Q134 Vcasih tvegam samo zaradi tega, ker mi je doloceno dejanje v tistem trenutku všec. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Včasih tvegam samo zaradi tega, ker mi je določeno dejanje v tistem trenutku všeč.

Value 144153 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 112
2 Pretežno se ne strinjam 271
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 197
4 Pretežno se strinjam 501
5 Popolnoma se strinjam 124
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1205 4

Valid range from 1 to 5

Q135 Skoraj vedno se pocutim bolje, ko se premikam, kot pa kadar sedim in razmišljam. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Skoraj vedno se počutim bolje, ko se premikam, kot pa kadar sedim in razmišljam.

Value 145152 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 50
2 Pretežno se ne strinjam 182
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 217
4 Pretežno se strinjam 463
5 Popolnoma se strinjam 292
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 5

Q136 Najprej poskrbim zase, tudi ce to pomeni, da drugim prizadenem težave. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Najprej poskrbim zase, tudi če to pomeni, da drugim prizadenem težave.

Value 146151 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 361
2 Pretežno se ne strinjam 558
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 156
4 Pretežno se strinjam 112
5 Popolnoma se strinjam 17
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 5

Q137 Kadar sem jezen, bolj razmišljam o tem, kako bom druge prizadel, kot pa da bi se o tem z njimi pomenil. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Kadar sem jezen, bolj razmišljam o tem, kako bom druge prizadel, kot pa da bi se o tem z njimi pomenil.

Value 147150 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 559
2 Pretežno se ne strinjam 370
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 169
4 Pretežno se strinjam 87
5 Popolnoma se strinjam 18
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 6

Valid range from 1 to 5

Q138 Ne nujno strogo, vendar so me starši za prestopke v otroštvu dosledno kaznovali. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Ne nujno strogo, vendar so me starši za prestopke v otroštvu dosledno kaznovali.

Value 148149 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 240
2 Pretežno se ne strinjam 347
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 150
4 Pretežno se strinjam 351
5 Popolnoma se strinjam 113
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1201 8

Valid range from 1 to 5

Q139 Doma so mi dali vedeti, da je prav, da dekletce bolj pazi kot decek, da se pri igri ne poškoduje. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Doma so mi dali vedeti, da je prav, da dekletce bolj pazi kot deček, da se pri igri ne poškoduje

Value 149148 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 365
2 Pretežno se ne strinjam 281
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 327
4 Pretežno se strinjam 188
5 Popolnoma se strinjam 42
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 6

Valid range from 1 to 5

Q140 V mojem otroštvu je doma prevevalo versko življenje. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

V mojem otroštvu je doma prevevalo versko življenje.

Value 150147 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 457
2 Pretežno se ne strinjam 305
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 119
4 Pretežno se strinjam 261
5 Popolnoma se strinjam 60
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1202 7

Valid range from 1 to 5

Q141 Pri nas se je vedelo kaj je prav za decke, kaj pa za deklice. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Pri nas se je vedelo kaj je prav za dečke, kaj pa za deklice.

Value 151146 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 441
2 Pretežno se ne strinjam 262
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 256
4 Pretežno se strinjam 192
5 Popolnoma se strinjam 51
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1202 7

Valid range from 1 to 5

Q142 Starši so mi pojasnili, katere igrace so prave za deklico, katere pa za decka. SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ TRDITEV, S KATERIMI SE NEKATERI STRINJAJO, DRUGI PA JIH ZAVRAČAJO. PROSIMO, DA ZA VSAKO IZMED NJIH OCENIŠ, KOLIKO USTREZA TVOJEMU PREPRIČANJU:

Starši so mi pojasnili, katere igrače so prave za deklico, katere pa za dečka.

Value 152145 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 492
2 Pretežno se ne strinjam 259
3 Ne vem, nimam jasnega mnenja 226
4 Pretežno se strinjam 176
5 Popolnoma se strinjam 50
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 6

Valid range from 1 to 5

Q143 Ali si kdaj staršem poškodoval-a ali unicil-a imetje? PROSIMO, DA KAR SE DA ISKRENO ODGOVORIŠ NA NASLEDNJA VPRAŠANJA:

Ali si kdaj staršem poškodoval-a ali uničil-a imetje?

Value 153144 Frequency
1 Da 548
2 Ne 656
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 2

Q144 Ali si se kdaj namenoma napil-a zaradi samega užitka? PROSIMO, DA KAR SE DA ISKRENO ODGOVORIŠ NA NASLEDNJA VPRAŠANJA:

Ali si se kdaj namenoma napil-a zaradi samega užitka?

Value 154143 Frequency
1 Da 694
2 Ne 512
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1206 3

Valid range from 1 to 2

Q145 Ali si kdaj šel/šla v šolo vinjen-a ali z omamljen-a? PROSIMO, DA KAR SE DA ISKRENO ODGOVORIŠ NA NASLEDNJA VPRAŠANJA:

Ali si kdaj šel/šla v šolo vinjen-a ali z omamljen-a?

Value 155142 Frequency
1 Da 373
2 Ne 832
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1205 4

Valid range from 1 to 2

Q146 Ali si kdaj namenoma kršil-a prometni znak "stop" ali rdeco luc? PROSIMO, DA KAR SE DA ISKRENO ODGOVORIŠ NA NASLEDNJA VPRAŠANJA:

Ali si kdaj namenoma kršil-a prometni znak "stop" ali rdečo luč?

Value 156141 Frequency
1 Da 662
2 Ne 542
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 5

Valid range from 1 to 2

Q147 Ali si v šoli kdaj prepisoval-a pri nalogah? PROSIMO, DA KAR SE DA ISKRENO ODGOVORIŠ NA NASLEDNJA VPRAŠANJA:

Ali si v šoli kdaj prepisoval-a pri nalogah?

Value 157140 Frequency
1 Da 1107
2 Ne 95
12 1
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1203 6

Valid range from 1 to 12

Q148 Ali si kdaj ukradel/la kaj od svojcev (osebne predmete, denar ipd.)? PROSIMO, DA KAR SE DA ISKRENO ODGOVORIŠ NA NASLEDNJA VPRAŠANJA:

Ali si kdaj ukradel/la kaj od svojcev (osebne predmete, denar ipd.)?

Value 158139 Frequency
1 Da 117
2 Ne 1088
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1205 4

Valid range from 1 to 2

Q149 Ali si kdaj udaril-a in na ta nacin grozil-a kateremu od staršev? PROSIMO, DA KAR SE DA ISKRENO ODGOVORIŠ NA NASLEDNJA VPRAŠANJA:

Ali si kdaj udaril-a in na ta način grozil-a kateremu od staršev?

Value 159138 Frequency
1 Da 31
2 Ne 1171
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1202 7

Valid range from 1 to 2

Q150 Ali se nikoli ne razjeziš na druge?

Ali bi zase rekel/la, da se nikoli ne razjeziš na druge?

Value 160137 Frequency
1 Povsem drzi 39
2 Delno drzi 735
3 Sploh ne drzi 432
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1206 3

Valid range from 1 to 3

Q151 Ali vedno obdrzis skrivnost?

Ali vedno lahko obdržiš zaupano skrivnost?

Value 161136 Frequency
1 Vedno 766
2 Včasih 424
3 Redko, morda nikoli 14
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204