Politična participacija in enakost v sedmih državah 1966-71

Basic Study Information

ADP - IDNo: PPESN71
Main author(s):
  • Barbič, Ana
  • Boh, Katja
  • Verba, Sidney
  • Nie, Norman H.
  • Kim, Jae-On
Data file producer:
ISR - Institute for Social Research of the University of Michigan = Inštitut za družboslovne raziskave pri Univerzi v Michiganu
ISF - Institut za sociologijo in filozofijo, Univerza v Ljubljani

Place; date:

; 1971

Funding agency:

National Science Foundation

Project number:

no information

Study Content

primerjalno družboslovno raziskovanje, mednarodne primerjave, Avstrija, Indija, Japonska, Nizozemska, Nigerija, Združene države Amerike, Jugoslavija, participacija v lokalni skupnosti, politične aktivnosti, politična stališča in politično vedenje, politična učinkovitost, politična interakcija, politične zadeve, politične organizacije, politična participacija, stališča in socialno vedenje

Keywords ELSST:
SODELOVANJE, POLITIČNO STALIŠČE, STALIŠČE, DRUŽBENE NAVADE, ORGANIZACIJA, POLITIČNA SPREMEMBA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
politično vedenje množic in politična stališča
politična participacija


Abstract:

Raziskava je sestavljena iz sedmih delov, zbirke podatkov iz šestih držav (Avstrije, Indije, Japonske, Nizozemske, Nigerije in Jugoslavije) ter primerjalne mednarodne datoteke podatkov. Anketiranje je potekalo med leti 1966 in 1971 v sedmih državah, vkjlučno z Združenemi državami Amerike (podatki za ZDA se nahajajo v raziskavi POLITICAL PARTICIPATION IN AMERICA, 1967 [št. ICPSR 7015], in so vključeni v mednarodno datoteko). Jedro raziskave sestavljajo vprašanja na temo politične participacije pri zadevah lokalnega in nacionalnega značaja. Zastavljena vprašanja so zadevala različna področja politične participacije: vključenost v politične organizacije na lokalni in nacionalni ravni, sodelovanje v formalnih in neformalnih skupinah, obseg stikov z javnimi uslužbenci, stališča do aktualnih političnih in družbenih sprememb ter splošno zanimanje respondentov za politične procese. Sledijo osnovne demografske spremenljivke. Poleg tega pa vsaka nacionalna raziskava vključuje nekaj specifičnih tem.

Methodology


Collection date: 1966 - 1971
Date of production: 1971
Country: Avstrija, Indija, Japonska, Nizozemska, Nigerija in Jugoslavija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Populacija varira glede na državo.

Excluded: no information
Data collected by:

Institut za sociologijo in filozofijo

Sampling procedure:

Postopek vzorčenja se razlikuje glede na državo.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Political Participation and Equality in Seven Nations, 1966-1971: Yugoslavia [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 232
  • number of units: 2995

Title of Data file: Political Participation and Equality in Seven Nations, 1966-1971: Crossnational file [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 41
  • number of units: 16522

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
PPESN71

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
PPESN71

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Barbič, A., Boh, K., Verba, S., Nie, N. and Kim, J. (2002). Politična participacija in enakost v sedmih državah 1966-71 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PPESN71. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ppesn71/

COBISS.SI
Publication date: november 2002
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si