Evrobarometer 75.1: Energija v Evropski uniji, državljanske pravice, e-komunikacije, notranji trg ter zajemanje in skladiščenje ogljikovega dioksida, februar-marec 2011

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB751
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
  • Evropska Komisija
  • European Parliament
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2013

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: energija, državljanske pravice, e-komunikacija, poraba energije, piratstvo, uporaba medijev, ponudnik dostopa do interneta (internet provider), ponarejanje, dostop, uporaba in ponudniki tehnologij, Evropska Unija
Ključne besede ELSST:
PONAREDBA, USPEŠNOST DELOVANJA, DRŽAVLJANSKE IN POLITIČNE PRAVICE, ZAPOSLITEV

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - Zakonodaja in pravni sistemi
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
ENERGIJA V EVROPSKI UNIJI
DRŽAVLJANSKE PRAVICE
E-KOMUNIKACIJE
NOTRANJI TRG
ZAJEMANJE IN SKLADIŠČENJE OGLJIKOVEGA DIOKSIDA


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: energija v Evropski uniji (EU), državljanske pravice, e-komunikacije, notranji trg ter zajemanje in skladiščenje ogljikovega dioksida. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o možnih politikah in načinih za zmanjšanje porabe energije, o uspešnosti administracije EU, najpomembnejših pravicah državljanov, dostopu, uporabi in ponudnikih različnih tehnologij in medijev, vključno z internetom. Odgovarjajo na vprašanja tudi o zaposlovanju v državah EU, ponarejanju in piratstvu ter ravnanju z ogljikovim dioksidom in vplivih na podnebne spremembe. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 11. februar 2011 - 27. februar 2011, Belgija: 12. februar 2011 - 08. marec 2011, Bolgarija: 09. februar 2011 - 21. februar 2011, Ciper: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Češka: 09. februar 2011 - 21. februar 2011, Danska: 11. februar 2011 - 02. marec 2011, Estonija: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Finska: 09. februar 2011 - 04. marec 2011, Francija: 09. februar 2011 - 28. februar 2011, Grčija: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Irska: 16. februar 2011 - 03. marec 2011, Italija: 09. februar 2011 - 24. februar 2011, Latvija: 09. februar 2011 - 26. februar 2011, Litva: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Luksemburg: 10. februar 2011 - 01. marec 2011, Madžarska: 09. februar 2011 - 24. februar 2011, Malta: 09. februar 2011 - 25. februar 2011, Nemčija: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Nizozemska: 11. februar 2011 - 01. marec 2011, Poljska: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Portugalska: 12. februar 2011 - 01. marec 2011, Romunija: 09. februar 2011 - 21. februar 2011, Severna Irska: 12. februar 2011 - 28. februar 2011, Slovaška: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Slovenija: 10. februar 2011 - 27. februar 2011, Španija: 09. februar 2011 - 27. februar 2011, Švedska: 09. februar 2011 - 24. februar 2011, Velika Britanija: 12. februar 2011 - 28. februar 2011
Čas izdelave: 2013
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11646.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11646.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11646.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11646.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11646.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11646.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5479: Eurobarometer 75.1 (2011) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 631
  • število enot: 26836

Verzija: 6.0.0, doi:10.4232/1.11646

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 5479 5479 5479 0

Vrednosti spremenljivk od 5479 do 5479

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 5479 5479 5479 0

Vrednosti spremenljivk od 5479 do 5479

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
6.0.0 (2013-06-14) 26836
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 5479 5479 5479 0

Vrednosti spremenljivk od 5479 do 5479

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 5479 5479 5479 0

Vrednosti spremenljivk od 5479 do 5479

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3629 Frekvenca
6.0.0 (2013-06-14) 26836
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4628 Frekvenca
751 Eurobarometer 75.1 (February-March 2011) 26836
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 751 751

Vrednosti spremenljivk od 751 do 751

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 1000001 42001093 21550394.878 14090629.747

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001093

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6626 Frekvenca
1 France 1035
2 Belgium 1025
3 The Netherlands 1012
4 Germany West 1042
5 Italy 1027
6 Luxembourg 503
7 Denmark 1013
8 Ireland 1007
9 Great Britain 1019
10 Northern Ireland 303
11 Greece 1000
12 Spain 1004
13 Portugal 1010
14 Germany East 580
16 Finland 1001
17 Sweden 1024
18 Austria 1030
19 Cyprus (Republic) 500
20 Czech Republic 1014
21 Estonia 1003
22 Hungary 1029
23 Latvia 1014
24 Lithuania 1029
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1040
28 Slovenia 1018
29 Bulgaria 1001
30 Romania 1053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7625 Frekvenca
AT 1030
BE 1025
BG 1001
CY 500
CZ 1014
DE-E 580
DE-W 1042
DK 1013
EE 1003
ES 1004
FI 1001
FR 1035
GB-GBN 1019
GB-NIR 303
GR 1000
HU 1029
IE 1007
IT 1027
LT 1029
LU 503
LV 1014
MT 500
NL 1012
PL 1000
PT 1010
RO 1053
SE 1024
SI 1018
SK 1040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0.33 3.026 1 0.316

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 3.0258

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9623 Frekvenca
0 Other 25514
1 United Kingdom 1322
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 2.498 0.0493 0.25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.497972

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11621 Frekvenca
0 Other 25214
1 Germany 1622
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 3.698 0.0604 0.279

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.698348

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13619 Frekvenca
0 Other 21192
1 EU6 5644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 4.794 0.21 0.535

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.793714

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15617 Frekvenca
0 Other 17850
1 EU9 8986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 5.668 0.335 0.708

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.66776

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17615 Frekvenca
0 Other 16850
1 EU10 9986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 6.072 0.372 0.755

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.071791

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19613 Frekvenca
0 Other 14836
1 EU12 12000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 6.105 0.447 0.787

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.105372

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21611 Frekvenca
0 Other 14256
1 EU12+ 12580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 6.108 0.469 0.792

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.107731

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23609 Frekvenca
0 Other 23781
1 EU NMS 3 3055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 3.635 0.114 0.361

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.635049

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25607 Frekvenca
0 Other 11201
1 EU15 15635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 7.137 0.583 0.911

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.136987

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27605 Frekvenca
0 Other 17689
1 EU NMS 10 9147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 8.709 0.341 0.966

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.709143

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29603 Frekvenca
0 Other 2054
1 EU25 24782
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 9.478 0.923 1.189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.477785

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 31601 Frekvenca
0 Other 24782
1 AC (BG RO) 2054
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 2.062 0.0765 0.301

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.062083

v33 NATION GROUP EU27

Vrednost 33599 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27 26836
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W22 WEIGHT EU 27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0.0202 9.641 1 1.185

Vrednosti spremenljivk od 0.020195 do 9.641076

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 35597 Frekvenca
0 Other 15635
1 EU NMS 12 11201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 7.629 0.417 0.929

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.628752

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Vrednost 37595 Frekvenca
0 Other 12542
1 EURO ZONE 2008 14294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 8.065 0.533 0.948

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.065181

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008

Vrednost 39593 Frekvenca
0 Other 14294
1 NON EURO ZONE 2008 12542
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 8.274 0.467 0.983

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.274019

v41 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 41591 Frekvenca
0 Other 11502
1 EURO ZONE 2009 15334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 8.503 0.571 0.995

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.503344

v43 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 43589 Frekvenca
0 Other 15334
1 NON EURO ZONE 2009 11502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 7.828 0.429 0.933

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.827753

v45 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12

Vrednost 45587 Frekvenca
0 Other 18693
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W84 WEIGHT NON EURO ZONE NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 6.054 0.303 0.742

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.054029

v47 NATION GROUP EURO ZONE 2011

Vrednost 47585 Frekvenca
0 Other 10499
1 EURO ZONE 2011 16337
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W89 WEIGHT EURO ZONE 2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 9.027 0.609 1.055

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.02731

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2011

Vrednost 49583 Frekvenca
0 Other 16337
1 NON EURO ZONE 2011 10499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W90 WEIGHT NON EURO ZONE 2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 7.192 0.391 0.859

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.192408

v51 NATION GROUP QE-MODULE

Vrednost 51581 Frekvenca
0 Other 13745
1 QE-MODULE COUNTRIES 13091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 W91 WEIGHT QE-MODULE COUNTRIES

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 5.53 0.488 0.728

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.530475

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 146860.375 14971.575 18221.476

Vrednosti spremenljivk od 0 do 146860.375

v54 W31 HH WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0.0787 6.943 1 0.543

Vrednosti spremenljivk od 0.07872 do 6.94277

v55 W34 HH WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 4.518 0.0493 0.279

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.51772

v56 W33 HH WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 3.374 0.0604 0.271

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.373718

v57 W35 HH WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 4.934 0.21 0.552

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.933908

v58 W36 HH WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 6.663 0.335 0.749

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.663078

v59 W37 HH WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 7.163 0.372 0.803

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.163096

v60 W38 HH WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 7.427 0.447 0.871

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.427084

v61 W39 HH WEIGHT EURO12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 7.368 0.469 0.871

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.367819

v62 W40 HH WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 6.608 0.114 0.376

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.607713

v63 W41 HH WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 8.58 0.583 1.001

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.580198

v64 W42 HH WEIGHT EURO ZONE 2007

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 8.039 0.495 0.962

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.039493

v65 W43 HH WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 13.321 0.341 0.991

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13.320653

v66 W44 HH WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 11.626 0.923 1.334

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.625543

v67 W48 HH WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 10.456 0.0765 0.355

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.455755

v68 W52 HH WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0.00466 12.009 1 1.363

Vrednosti spremenljivk od 0.004655 do 12.008997

v69 W54 HH WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 14.235 0.417 0.999

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.235472

v70 W61 HH WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 9.118 0.571 1.088

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.117853

v71 W62 HH WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 15.355 0.429 1.071

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15.354756

v72 W69 HH WEIGHT EURO ZONE 2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 10.588 0.609 1.093

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.588449

v73 W70 HH WEIGHT NON EURO ZONE 2011

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 0 7.818 0.391 0.889

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.817917

v74 WEX HH WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0 35.987 92842.227 7731.059 10537.019

Vrednosti spremenljivk od 35.987064 do 92842.226562

v75 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 75557 Frekvenca
0 Not mentioned 25828
1 Mentioned 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 76556 Frekvenca
0 Not mentioned 25830
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 77555 Frekvenca
0 Not mentioned 25215
1 Mentioned 1621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 78554 Frekvenca
0 Not mentioned 25842
1 Mentioned 994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 79553 Frekvenca
0 Not mentioned 25842
1 Mentioned 994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 80552 Frekvenca
0 Not mentioned 25755
1 Mentioned 1081
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 81551 Frekvenca
0 Not mentioned 25846
1 Mentioned 990
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 82550 Frekvenca
0 Not mentioned 25741
1 Mentioned 1095
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 83549 Frekvenca
0 Not mentioned 26526
1 Mentioned 310
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 84548 Frekvenca
0 Not mentioned 25815
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 85547 Frekvenca
0 Not mentioned 25724
1 Mentioned 1112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 86546 Frekvenca
0 Not mentioned 25549
1 Mentioned 1287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 87545 Frekvenca
0 Not mentioned 25815
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 88544 Frekvenca
0 Not mentioned 25819
1 Mentioned 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 89543 Frekvenca
0 Not mentioned 25836
1 Mentioned 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 90542 Frekvenca
0 Not mentioned 26334
1 Mentioned 502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 91541 Frekvenca
0 Not mentioned 25821
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 92540 Frekvenca
0 Not mentioned 25835
1 Mentioned 1001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 93539 Frekvenca
0 Not mentioned 25802
1 Mentioned 1034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v94 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 94538 Frekvenca
0 Not mentioned 25805
1 Mentioned 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 95537 Frekvenca
0 Not mentioned 25796
1 Mentioned 1040
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 96536 Frekvenca
0 Not mentioned 26336
1 Mentioned 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 97535 Frekvenca
0 Not mentioned 25771
1 Mentioned 1065
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 98534 Frekvenca
0 Not mentioned 25780
1 Mentioned 1056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 99533 Frekvenca
0 Not mentioned 25814
1 Mentioned 1022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 100532 Frekvenca
0 Not mentioned 25805
1 Mentioned 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 101531 Frekvenca
0 Not mentioned 25745
1 Mentioned 1091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v102 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 102530 Frekvenca
0 Not mentioned 26742
1 Mentioned 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v103 D10 GENDER

Vrednost 103529 Frekvenca
1 Male 12529
2 Female 14307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v104 QA16 ENERGY SAVING ACTION: HEATING/AIR CONDITION

Vrednost 104528 Frekvenca
0 Not mentioned 16165
1 Mentioned 10671
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v105 QA16 ENERGY SAVING ACTION: LIGHTING/ELECTR APPL

Vrednost 105527 Frekvenca
0 Not mentioned 11555
1 Mentioned 15281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v106 QA16 ENERGY SAVING ACTION: HOUSE INSULATION

Vrednost 106526 Frekvenca
0 Not mentioned 21018
1 Mentioned 5818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v107 QA16 ENERGY SAVING ACTION: INITIATIVE AT WORK

Vrednost 107525 Frekvenca
0 Not mentioned 24812
1 Mentioned 2024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v108 QA16 ENERGY SAVING ACTION: USED CAR LESS

Vrednost 108524 Frekvenca
0 Not mentioned 21958
1 Mentioned 4878
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v109 QA16 ENERGY SAVING ACTION: REDUCED DRV SPEED

Vrednost 109523 Frekvenca
0 Not mentioned 24104
1 Mentioned 2732
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v110 QA16 ENERGY SAVING ACTION: CHANGED CAR

Vrednost 110522 Frekvenca
0 Not mentioned 25130
1 Mentioned 1706
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v111 QA16 ENERGY SAVING ACTION: PUBLIC TRANSPORT

Vrednost 111521 Frekvenca
0 Not mentioned 23225
1 Mentioned 3611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v112 QA16 ENERGY SAVING ACTION: NONE

Vrednost 112520 Frekvenca
0 Not mentioned 26239
1 Mentioned 597
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QA16 ENERGY SAVING ACTION: OTHER

Vrednost 113519 Frekvenca
0 Not mentioned 22532
1 Mentioned 4304
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA16 ENERGY SAVING ACTION: DK

Vrednost 114518 Frekvenca
0 Not mentioned 26668
1 Mentioned 168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA17 EU ENERGY OBJECTIVE 2020 - COMPULSORY

Vrednost 115517 Frekvenca
1 Yes, definitely 12275
2 Yes, probably 9344
3 No, probably not 2851
4 No, definitely not 1033
5 DK 1333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25503 1333

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v116 QA18 ENERGY BILL REDUCTION: EASY PROVIDER CHANGE

Vrednost 116516 Frekvenca
0 Not mentioned 16542
1 Mentioned 10294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA18 ENERGY BILL REDUCTION: SMART ENERGY METERS

Vrednost 117515 Frekvenca
0 Not mentioned 14324
1 Mentioned 12512
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA18 ENERGY BILL REDUCTION: UNDERSTANDABLE BILLS

Vrednost 118514 Frekvenca
0 Not mentioned 20621
1 Mentioned 6215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA18 ENERGY BILL REDUCTION: TAX BREAKS

Vrednost 119513 Frekvenca
0 Not mentioned 15696
1 Mentioned 11140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA18 ENERGY BILL REDUCTION: OTHER

Vrednost 120512 Frekvenca
0 Not mentioned 26361
1 Mentioned 475
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA18 ENERGY BILL REDUCTION: DK

Vrednost 121511 Frekvenca
0 Not mentioned 25824
1 Mentioned 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA19A EU ENERGY NETWORK ADVANTAGES - 1ST

Vrednost 122510 Frekvenca
1 Safer delivery of energy 4382
2 Decrease in energy costs 9461
3 Better use of varying types of energy/renewables 5747
4 Increased solidarity in EU 2121
5 Greater capacity for EU to negotiate contracts with non EU 2587
6 Other (SPONT.) 475
7 DK 2063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24773 2063

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v123 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: SAFER DELIVERY

Vrednost 123509 Frekvenca
0 Not mentioned 19333
1 Mentioned 5440
9 Inap. (7 in V122) 2063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24773 2063

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: LOWER COSTS

Vrednost 124508 Frekvenca
0 Not mentioned 18521
1 Mentioned 6252
9 Inap. (7 in V122) 2063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24773 2063

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: VARYING TYPES

Vrednost 125507 Frekvenca
0 Not mentioned 17561
1 Mentioned 7212
9 Inap. (7 in V122) 2063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24773 2063

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: SOLIDARITY

Vrednost 126506 Frekvenca
0 Not mentioned 20098
1 Mentioned 4675
9 Inap. (7 in V122) 2063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24773 2063

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: NEGOTIATION POWER

Vrednost 127505 Frekvenca
0 Not mentioned 19909
1 Mentioned 4864
9 Inap. (7 in V122) 2063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24773 2063

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: OTHER

Vrednost 128504 Frekvenca
0 Not mentioned 24348
1 Mentioned 425
9 Inap. (7 in V122) 2063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24773 2063

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: DK

Vrednost 129503 Frekvenca
0 Not mentioned 23217
1 Mentioned 1556
9 Inap. (7 in V122) 2063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24773 2063

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: SAFER DELIVERY

Vrednost 130502 Frekvenca
0 Not mentioned 17014
1 Mentioned 9822
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: LOWER COSTS

Vrednost 131501 Frekvenca
0 Not mentioned 11123
1 Mentioned 15713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: VARYING TYPES

Vrednost 132500 Frekvenca
0 Not mentioned 13877
1 Mentioned 12959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: SOLIDARITY

Vrednost 133499 Frekvenca
0 Not mentioned 20040
1 Mentioned 6796
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: NEGOTIATION POWER

Vrednost 134498 Frekvenca
0 Not mentioned 19385
1 Mentioned 7451
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: OTHER

Vrednost 135497 Frekvenca
0 Not mentioned 26150
1 Mentioned 686
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: DK (QA19A ONLY)

Vrednost 136496 Frekvenca
0 Not mentioned 24773
1 Mentioned 2063
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA20 ENERGY TARIFF MSRS REDUCING POVERTY RISK

Vrednost 137495 Frekvenca
1 Yes, definitely 5986
2 Yes, probably 10372
3 No, probably not 6253
4 No, definitely not 2626
5 DK 1599
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25237 1599

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v138 QA21 EC FOR ENERGY ALLOWS STRONGER EU VOICE

Vrednost 138494 Frekvenca
1 Totally agree 7437
2 Tend to agree 13642
3 Tend to disagree 2502
4 Totally disagree 901
5 DK 2354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24482 2354

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v139 QB1 EU CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS - INFO

Vrednost 139493 Frekvenca
1 Very well informed 358
2 Fairly well informed 3185
3 Not very well informed 10080
4 Not at all informed 9132
5 Never heard of (SPONT.) 3781
6 DK 300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26536 300

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v140 QB2 EU ADMINISTR PERFORM: EFFECTIVENESS

Vrednost 140492 Frekvenca
1 Box 1 - Not at all satisfactory 1949
2 Box 2 1317
3 Box 3 2751
4 Box 4 3040
5 Box 5 5865
6 Box 6 2849
7 Box 7 2023
8 Box 8 871
9 Box 9 185
10 Box 10 - Very satisfactory 177
11 DK 5809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21027 5809

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v141 QB2 EU ADMINISTR PERFORM: SERVICE MINDEDNESS

Vrednost 141491 Frekvenca
1 Box 1 - Not at all satisfactory 1714
2 Box 2 1371
3 Box 3 2583
4 Box 4 2919
5 Box 5 5664
6 Box 6 2599
7 Box 7 1868
8 Box 8 917
9 Box 9 239
10 Box 10 - Very satisfactory 179
11 DK 6783
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20053 6783

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v142 QB2 EU ADMINISTR PERFORM: TRANSPARENCY

Vrednost 142490 Frekvenca
1 Box 1 - Not at all satisfactory 2708
2 Box 2 2084
3 Box 3 3013
4 Box 4 3011
5 Box 5 4863
6 Box 6 2233
7 Box 7 1629
8 Box 8 832
9 Box 9 258
10 Box 10 - Very satisfactory 185
11 DK 6020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20816 6020

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v143 QB3 EUROP OMBUDSMAN: GOOD ADMINISTRATION

Vrednost 143489 Frekvenca
0 Not mentioned 18379
1 Mentioned 8457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QB3 EUROP OMBUDSMAN: ACCESS TO DOCUMENTS

Vrednost 144488 Frekvenca
0 Not mentioned 20853
1 Mentioned 5983
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QB3 EUROP OMBUDSMAN: SERVICE MINDEDNESS

Vrednost 145487 Frekvenca
0 Not mentioned 21339
1 Mentioned 5497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QB3 EUROP OMBUDSMAN: CITIZENS RIGHTS

Vrednost 146486 Frekvenca
0 Not mentioned 12609
1 Mentioned 14227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QB3 EUROP OMBUDSMAN: REDRESS FOR COMPLAINTS

Vrednost 147485 Frekvenca
0 Not mentioned 19094
1 Mentioned 7742
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QB3 EUROP OMBUDSMAN: RESOLVE COMPLAINTS

Vrednost 148484 Frekvenca
0 Not mentioned 16948
1 Mentioned 9888
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QB3 EUROP OMBUDSMAN: OTHER

Vrednost 149483 Frekvenca
0 Not mentioned 26600
1 Mentioned 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QB3 EUROP OMBUDSMAN: DK

Vrednost 150482 Frekvenca
0 Not mentioned 24016
1 Mentioned 2820
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QB4 EUROP OMBUDSMAN - INTEREST IN INFORMATION

Vrednost 151481 Frekvenca
1 Very interested 2482
2 Somewhat interested 9919
3 Not very interested 8660
4 Not at all interested 5163
5 DK 612
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26224 612

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v152 QB5 EU CITIZ RIGHTS: GOOD ADMINISTRATION

Vrednost 152480 Frekvenca
0 Not mentioned 18102
1 Mentioned 8734
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QB5 EU CITIZ RIGHTS: COMPLAINTS TO OMBUDSMAN

Vrednost 153479 Frekvenca
0 Not mentioned 17721
1 Mentioned 9115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QB5 EU CITIZ RIGHTS: ACCESS TO DOCUMENTS

Vrednost 154478 Frekvenca
0 Not mentioned 21160
1 Mentioned 5676
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QB5 EU CITIZ RIGHTS: PETITION TO PARLIAMENT

Vrednost 155477 Frekvenca
0 Not mentioned 21826
1 Mentioned 5010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QB5 EU CITIZ RIGHTS: MOVE/RESIDE FREELY

Vrednost 156476 Frekvenca
0 Not mentioned 12745
1 Mentioned 14091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QB5 EU CITIZ RIGHTS: LEGISLATION INITIATIVE

Vrednost 157475 Frekvenca
0 Not mentioned 21728
1 Mentioned 5108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QB5 EU CITIZ RIGHTS: ELECTIONS VOTE ABROAD

Vrednost 158474 Frekvenca
0 Not mentioned 20927
1 Mentioned 5909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QB5 EU CITIZ RIGHTS: OTHER

Vrednost 159473 Frekvenca
0 Not mentioned 26447
1 Mentioned 389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QB5 EU CITIZ RIGHTS: DK

Vrednost 160472 Frekvenca
0 Not mentioned 24709
1 Mentioned 2127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 D43A PHONE AVAILABLE - FIXED IN HH

Vrednost 161471 Frekvenca
1 Yes 17250
2 No 9586
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v162 D43B PHONE AVAILABLE - PRIVATE MOBILE

Vrednost 162470 Frekvenca
1 Yes 24242
2 No 2594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v163 D46 OWNERSHIP DURABLES: TELEVISION

Vrednost 163469 Frekvenca
0 Not mentioned 511
1 Mentioned 26325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 D46 OWNERSHIP DURABLES: DVD PLAYER

Vrednost 164468 Frekvenca
0 Not mentioned 8253
1 Mentioned 18583
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 D46 OWNERSHIP DURABLES: MUSIC CD PLAYER

Vrednost 165467 Frekvenca
0 Not mentioned 10058
1 Mentioned 16778
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 D46 OWNERSHIP DURABLES: COMPUTER

Vrednost 166466 Frekvenca
0 Not mentioned 8075
1 Mentioned 18761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 D46 OWNERSHIP DURABLES: INTERNET ACCESS

Vrednost 167465 Frekvenca
0 Not mentioned 9182
1 Mentioned 17654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 D46 OWNERSHIP DURABLES: CAR

Vrednost 168464 Frekvenca
0 Not mentioned 7754
1 Mentioned 19082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 D46 OWNERSHIP DURABLES: AP/HOUSE PAID

Vrednost 169463 Frekvenca
0 Not mentioned 13204
1 Mentioned 13632
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 D46 OWNERSHIP DURABLES: AP/HOUSE PAYING

Vrednost 170462 Frekvenca
0 Not mentioned 19990
1 Mentioned 6846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 D46 OWNERSHIP DURABLES: NONE

Vrednost 171461 Frekvenca
0 Not mentioned 26796
1 Mentioned 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 D46 OWNERSHIP DURABLES: DK

Vrednost 172460 Frekvenca
0 Not mentioned 26796
1 Mentioned 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QC1 MOBILE PHONE - INTERNET SUBSCRIPTION

Vrednost 173459 Frekvenca
1 Yes 8331
2 No 15252
3 DK 659
9 Inap. (not 1 in V162) 2594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23583 3253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v174 QC2 MOBILE PHONES HH - CONTRACT

Vrednost 174458 Frekvenca
0 None 9373
1 Box 1 7069
2 Box 2 6394
3 Box 3 2004
4 Box 4 934
5 Box 5 289
6 Box 6 102
7 Box 7 71
8 Box 8 49
9 9 or more 54
11 DK 497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26339 497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v175 QC2 MOBILE PHONES HH - CONTRACT (REC)

Vrednost 175457 Frekvenca
0 None 9373
1 Box 1 7069
2 Box 2 6394
3 Box 3 2004
4 4 or more 1499
8 DK 497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26339 497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

v176 QC2 MOBILE PHONES HH - PRE-PAID

Vrednost 176456 Frekvenca
0 None 11856
1 Box 1 7277
2 Box 2 4299
3 Box 3 1524
4 Box 4 744
5 Box 5 255
6 Box 6 90
7 Box 7 52
8 Box 8 51
9 9 or more 61
11 DK 627
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26209 627

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v177 QC2 MOBILE PHONES HH - PRE-PAID (REC)

Vrednost 177455 Frekvenca
0 None 11856
1 Box 1 7277
2 Box 2 4299
3 Box 3 1524
4 4 or more 1253
8 DK 627
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26209 627

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

v178 QC2 MOBILE PHONES HH - INTERNET CONTRACT

Vrednost 178454 Frekvenca
0 None 14330
1 Box 1 4735
2 Box 2 2709
3 Box 3 827
4 Box 4 383
5 Box 5 147
6 Box 6 75
7 Box 7 32
8 Box 8 30
9 9 or more 25
11 DK 1400
99 Inap. (not 1 to 9 in V174 or V176) 2143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23293 3543

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v179 QC2 MOBILE PHONES HH - INTERNET CONTRACT (REC)

Vrednost 179453 Frekvenca
0 None 14330
1 Box 1 4735
2 Box 2 2709
3 Box 3 827
4 4 or more 692
8 DK 1400
9 Inap. (not 1 to 9 in V174 or V176) 2143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23293 3543

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

v180 QC2R MOBILE PHONES HH (REC)

Vrednost 180452 Frekvenca
1 Mobile phone access on contract 10340
2 Mobile phone access on pre-paid 7727
3 Mobile phone access on both 6626
4 Without mobile phone access 2143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26836 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v181 QC3 MOBILE PHONE: NEVER CUTS-OFF

Vrednost 181451 Frekvenca
1 Totally agree 9530
2 Tend to agree 8289
3 Tend to disagree 4309
4 Totally disagree 1792
5 Not applicable (SPONT.) 175
6 DK 147
9 Inap. (not 1 in V162) 2594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23920 2916

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v182 QC3 MOBILE PHONE: ALWAYS ABLE TO CONNECT

Vrednost 182450 Frekvenca
1 Totally agree 10467
2 Tend to agree 8880
3 Tend to disagree 3372
4 Totally disagree 964
5 Not applicable (SPONT.) 376
6 DK 183
9 Inap. (not 1 in V162) 2594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23683 3153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v183 QC3 MOBILE PHONE: LIMIT CALLS DUE TO CHARGES

Vrednost 183449 Frekvenca
1 Totally agree 8013
2 Tend to agree 7370
3 Tend to disagree 4253
4 Totally disagree 4168
5 Not applicable (SPONT.) 323
6 DK 115
9 Inap. (not 1 in V162) 2594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23804 3032

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v184 QC3 MOBILE PHONE: LIMIT INTERNET DUE TO CHARGES

Vrednost 184448 Frekvenca
1 Totally agree 2367
2 Tend to agree 1705
3 Tend to disagree 1312
4 Totally disagree 1867
5 Not applicable (SPONT.) 951
6 DK 129
9 Inap. (not 1 in V173) 18505
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7251 19585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v185 QC3R MOBILE PHONE SATISFACTION INDEX

Vrednost 185447 Frekvenca
1 -- low 1782
2 - 3847
3 + 12203
4 ++ high 5469
0 DK/NA 941
9 Inap. (not 1 in V162) 2594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23301 3535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v186 QC4 TV RECEPTION VIA: AERIAL

Vrednost 186446 Frekvenca
0 Not mentioned 20343
1 Mentioned 5982
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26325 511

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QC4 TV RECEPTION VIA: DIGITAL TERRESTRIAL

Vrednost 187445 Frekvenca
0 Not mentioned 20714
1 Mentioned 5611
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26325 511

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QC4 TV RECEPTION VIA: CABLE NETWORK ANALOG

Vrednost 188444 Frekvenca
0 Not mentioned 19600
1 Mentioned 6725
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26325 511

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QC4 TV RECEPTION VIA: CABLE NETWORK DIGITAL

Vrednost 189443 Frekvenca
0 Not mentioned 21779
1 Mentioned 4546
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26325 511

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QC4 TV RECEPTION VIA: SATELLITE DISH

Vrednost 190442 Frekvenca
0 Not mentioned 21706
1 Mentioned 4619
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26325 511

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QC4 TV RECEPTION VIA: CABLE TV NETWORK

Vrednost 191441 Frekvenca
0 Not mentioned 25382
1 Mentioned 943
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26325 511

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QC4 TV RECEPTION VIA: DK

Vrednost 192440 Frekvenca
0 Not mentioned 26003
1 Mentioned 322
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26325 511

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QC5 INTERNET ACCESS HH: DIAL UP / ISDN

Vrednost 193439 Frekvenca
0 Not mentioned 16254
1 Mentioned 1400
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17654 9182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QC5 INTERNET ACCESS HH: ADSL / XDSL

Vrednost 194438 Frekvenca
0 Not mentioned 8714
1 Mentioned 8940
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17654 9182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QC5 INTERNET ACCESS HH: CABLE TV NETWORK

Vrednost 195437 Frekvenca
0 Not mentioned 13154
1 Mentioned 4500
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17654 9182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QC5 INTERNET ACCESS HH: MOBILE PH NETWORK

Vrednost 196436 Frekvenca
0 Not mentioned 16058
1 Mentioned 1596
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17654 9182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QC5 INTERNET ACCESS HH: SATELLITE NETWORK

Vrednost 197435 Frekvenca
0 Not mentioned 17135
1 Mentioned 519
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17654 9182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QC5 INTERNET ACCESS HH: POWER LINE

Vrednost 198434 Frekvenca
0 Not mentioned 17583
1 Mentioned 71
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17654 9182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QC5 INTERNET ACCESS HH: OPTICAL FIBRE LINE

Vrednost 199433 Frekvenca
0 Not mentioned 17120
1 Mentioned 534
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17654 9182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v200 QC5 INTERNET ACCESS HH: OTHER

Vrednost 200432 Frekvenca
0 Not mentioned 17269
1 Mentioned 385
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17654 9182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v201 QC5 INTERNET ACCESS HH: DK

Vrednost 201431 Frekvenca
0 Not mentioned 17105
1 Mentioned 549
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17654 9182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v202 QC6 INTERNET USE FOR PHONE CALLS IN HH

Vrednost 202430 Frekvenca
1 No 11402
2 Yes, call service subscribers for free 5013
3 Yes, make cheap international calls 659
4 Yes, both (SPONT.) 311
5 DK 269
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17385 9451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v203 QC7 INTERNET: CONNECTION NEVER BREAKS DOWN

Vrednost 203429 Frekvenca
1 Totally agree 4390
2 Tend to agree 6363
3 Tend to disagree 4593
4 Totally disagree 1694
5 Not applicable (SPONT.) 180
6 DK 434
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17040 9796

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v204 QC7 INTERNET: SPEED MATCHES CONTRACT CONDITIONS

Vrednost 204428 Frekvenca
1 Totally agree 5318
2 Tend to agree 6938
3 Tend to disagree 2549
4 Totally disagree 994
5 Not applicable (SPONT.) 301
6 DK 1554
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15799 11037

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v205 QC7 INTERNET: PROVIDER SUPPORT IS USEFUL

Vrednost 205427 Frekvenca
1 Totally agree 4882
2 Tend to agree 7028
3 Tend to disagree 2138
4 Totally disagree 904
5 Not applicable (SPONT.) 1212
6 DK 1490
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14952 11884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v206 QC7R INTERNET SATISFACTION INDEX

Vrednost 206426 Frekvenca
1 -- low 1173
2 - 2035
3 + 3708
4 ++ high 7175
0 DK/NA 3563
9 Inap. (not 1 on V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14091 12745

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v207 QC8 INTERNET PROV CHANGE: NO/NEVER

Vrednost 207425 Frekvenca
0 Not mentioned 7285
1 Mentioned 10369
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17654 9182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v208 QC8 INTERNET PROV CHANGE: SATISFIED

Vrednost 208424 Frekvenca
0 Not mentioned 15843
1 Mentioned 1811
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17654 9182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v209 QC8 INTERNET PROV CHANGE: NO OTHER PROVIDERS

Vrednost 209423 Frekvenca
0 Not mentioned 16866
1 Mentioned 788
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17654 9182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v210 QC8 INTERNET PROV CHANGE: CHANGED

Vrednost 210422 Frekvenca
0 Not mentioned 15901
1 Mentioned 1753
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum