Evrobarometer 75.1: Energija v Evropski uniji, državljanske pravice, e-komunikacije, notranji trg ter zajemanje in skladiščenje ogljikovega dioksida, februar-marec 2011

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB751
Main author(s):
  • Evropska Komisija
  • Evropska Komisija
  • European Parliament
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2013

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: energija, državljanske pravice, e-komunikacija, poraba energije, piratstvo, uporaba medijev, ponudnik dostopa do interneta (internet provider), ponarejanje, dostop, uporaba in ponudniki tehnologij, Evropska Unija

Keywords ELSST:
PONAREDBA, USPEŠNOST DELOVANJA, DRŽAVLJANSKE IN POLITIČNE PRAVICE, ZAPOSLITEV

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - Zakonodaja in pravni sistemi
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
ENERGIJA V EVROPSKI UNIJI
DRŽAVLJANSKE PRAVICE
E-KOMUNIKACIJE
NOTRANJI TRG
ZAJEMANJE IN SKLADIŠČENJE OGLJIKOVEGA DIOKSIDA


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: energija v Evropski uniji (EU), državljanske pravice, e-komunikacije, notranji trg ter zajemanje in skladiščenje ogljikovega dioksida. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o možnih politikah in načinih za zmanjšanje porabe energije, o uspešnosti administracije EU, najpomembnejših pravicah državljanov, dostopu, uporabi in ponudnikih različnih tehnologij in medijev, vključno z internetom. Odgovarjajo na vprašanja tudi o zaposlovanju v državah EU, ponarejanju in piratstvu ter ravnanju z ogljikovim dioksidom in vplivih na podnebne spremembe. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 11. februar 2011 - 27. februar 2011, Belgija: 12. februar 2011 - 08. marec 2011, Bolgarija: 09. februar 2011 - 21. februar 2011, Ciper: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Češka: 09. februar 2011 - 21. februar 2011, Danska: 11. februar 2011 - 02. marec 2011, Estonija: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Finska: 09. februar 2011 - 04. marec 2011, Francija: 09. februar 2011 - 28. februar 2011, Grčija: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Irska: 16. februar 2011 - 03. marec 2011, Italija: 09. februar 2011 - 24. februar 2011, Latvija: 09. februar 2011 - 26. februar 2011, Litva: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Luksemburg: 10. februar 2011 - 01. marec 2011, Madžarska: 09. februar 2011 - 24. februar 2011, Malta: 09. februar 2011 - 25. februar 2011, Nemčija: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Nizozemska: 11. februar 2011 - 01. marec 2011, Poljska: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Portugalska: 12. februar 2011 - 01. marec 2011, Romunija: 09. februar 2011 - 21. februar 2011, Severna Irska: 12. februar 2011 - 28. februar 2011, Slovaška: 09. februar 2011 - 23. februar 2011, Slovenija: 10. februar 2011 - 27. februar 2011, Španija: 09. februar 2011 - 27. februar 2011, Švedska: 09. februar 2011 - 24. februar 2011, Velika Britanija: 12. februar 2011 - 28. februar 2011
Date of production: 2013
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11646.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11646.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11646.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11646.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11646.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11646.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5479: Eurobarometer 75.1 (2011) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 631
  • number of units: 26836

Version: 6.0.0, doi:10.4232/1.11646

Variable list

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 5479 5479 5479 0

Valid range from 5479 to 5479

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 5479 5479 5479 0

Valid range from 5479 to 5479

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
6.0.0 (2013-06-14) 26836
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 5479 5479 5479 0

Valid range from 5479 to 5479

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 5479 5479 5479 0

Valid range from 5479 to 5479

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3629 Frequency
6.0.0 (2013-06-14) 26836
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4628 Frequency
751 Eurobarometer 75.1 (February-March 2011) 26836
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 751 751

Valid range from 751 to 751

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 1000001 42001093 21550394.878 14090629.747

Valid range from 1000001 to 42001093

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6626 Frequency
1 France 1035
2 Belgium 1025
3 The Netherlands 1012
4 Germany West 1042
5 Italy 1027
6 Luxembourg 503
7 Denmark 1013
8 Ireland 1007
9 Great Britain 1019
10 Northern Ireland 303
11 Greece 1000
12 Spain 1004
13 Portugal 1010
14 Germany East 580
16 Finland 1001
17 Sweden 1024
18 Austria 1030
19 Cyprus (Republic) 500
20 Czech Republic 1014
21 Estonia 1003
22 Hungary 1029
23 Latvia 1014
24 Lithuania 1029
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1040
28 Slovenia 1018
29 Bulgaria 1001
30 Romania 1053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 1 30

Valid range from 1 to 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7625 Frequency
AT 1030
BE 1025
BG 1001
CY 500
CZ 1014
DE-E 580
DE-W 1042
DK 1013
EE 1003
ES 1004
FI 1001
FR 1035
GB-GBN 1019
GB-NIR 303
GR 1000
HU 1029
IE 1007
IT 1027
LT 1029
LU 503
LV 1014
MT 500
NL 1012
PL 1000
PT 1010
RO 1053
SE 1024
SI 1018
SK 1040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0.33 3.026 1 0.316

Valid range from 0.33 to 3.0258

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9623 Frequency
0 Other 25514
1 United Kingdom 1322
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 2.498 0.0493 0.25

Valid range from 0 to 2.497972

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11621 Frequency
0 Other 25214
1 Germany 1622
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 3.698 0.0604 0.279

Valid range from 0 to 3.698348

v13 NATION GROUP EU6

Value 13619 Frequency
0 Other 21192
1 EU6 5644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 4.794 0.21 0.535

Valid range from 0 to 4.793714

v15 NATION GROUP EU9

Value 15617 Frequency
0 Other 17850
1 EU9 8986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 5.668 0.335 0.708

Valid range from 0 to 5.66776

v17 NATION GROUP EU10

Value 17615 Frequency
0 Other 16850
1 EU10 9986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 6.072 0.372 0.755

Valid range from 0 to 6.071791

v19 NATION GROUP EU12

Value 19613 Frequency
0 Other 14836
1 EU12 12000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 6.105 0.447 0.787

Valid range from 0 to 6.105372

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21611 Frequency
0 Other 14256
1 EU12+ 12580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 6.108 0.469 0.792

Valid range from 0 to 6.107731

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23609 Frequency
0 Other 23781
1 EU NMS 3 3055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 3.635 0.114 0.361

Valid range from 0 to 3.635049

v25 NATION GROUP EU15

Value 25607 Frequency
0 Other 11201
1 EU15 15635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 7.137 0.583 0.911

Valid range from 0 to 7.136987

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27605 Frequency
0 Other 17689
1 EU NMS 10 9147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 8.709 0.341 0.966

Valid range from 0 to 8.709143

v29 NATION GROUP EU25

Value 29603 Frequency
0 Other 2054
1 EU25 24782
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 9.478 0.923 1.189

Valid range from 0 to 9.477785

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 31601 Frequency
0 Other 24782
1 AC (BG RO) 2054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 2.062 0.0765 0.301

Valid range from 0 to 2.062083

v33 NATION GROUP EU27

Value 33599 Frequency
0 Other 0
1 EU27 26836
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v34 W22 WEIGHT EU 27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0.0202 9.641 1 1.185

Valid range from 0.020195 to 9.641076

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Value 35597 Frequency
0 Other 15635
1 EU NMS 12 11201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 7.629 0.417 0.929

Valid range from 0 to 7.628752

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Value 37595 Frequency
0 Other 12542
1 EURO ZONE 2008 14294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v38 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 8.065 0.533 0.948

Valid range from 0 to 8.065181

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008

Value 39593 Frequency
0 Other 14294
1 NON EURO ZONE 2008 12542
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v40 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 8.274 0.467 0.983

Valid range from 0 to 8.274019

v41 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 41591 Frequency
0 Other 11502
1 EURO ZONE 2009 15334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v42 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 8.503 0.571 0.995

Valid range from 0 to 8.503344

v43 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 43589 Frequency
0 Other 15334
1 NON EURO ZONE 2009 11502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v44 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 7.828 0.429 0.933

Valid range from 0 to 7.827753

v45 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12

Value 45587 Frequency
0 Other 18693
1 NON EURO ZONE EU NMS 12 8143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v46 W84 WEIGHT NON EURO ZONE NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 6.054 0.303 0.742

Valid range from 0 to 6.054029

v47 NATION GROUP EURO ZONE 2011

Value 47585 Frequency
0 Other 10499
1 EURO ZONE 2011 16337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v48 W89 WEIGHT EURO ZONE 2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 9.027 0.609 1.055

Valid range from 0 to 9.02731

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2011

Value 49583 Frequency
0 Other 16337
1 NON EURO ZONE 2011 10499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v50 W90 WEIGHT NON EURO ZONE 2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 7.192 0.391 0.859

Valid range from 0 to 7.192408

v51 NATION GROUP QE-MODULE

Value 51581 Frequency
0 Other 13745
1 QE-MODULE COUNTRIES 13091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v52 W91 WEIGHT QE-MODULE COUNTRIES

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 5.53 0.488 0.728

Valid range from 0 to 5.530475

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 146860.375 14971.575 18221.476

Valid range from 0 to 146860.375

v54 W31 HH WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0.0787 6.943 1 0.543

Valid range from 0.07872 to 6.94277

v55 W34 HH WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 4.518 0.0493 0.279

Valid range from 0 to 4.51772

v56 W33 HH WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 3.374 0.0604 0.271

Valid range from 0 to 3.373718

v57 W35 HH WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 4.934 0.21 0.552

Valid range from 0 to 4.933908

v58 W36 HH WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 6.663 0.335 0.749

Valid range from 0 to 6.663078

v59 W37 HH WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 7.163 0.372 0.803

Valid range from 0 to 7.163096

v60 W38 HH WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 7.427 0.447 0.871

Valid range from 0 to 7.427084

v61 W39 HH WEIGHT EURO12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 7.368 0.469 0.871

Valid range from 0 to 7.367819

v62 W40 HH WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 6.608 0.114 0.376

Valid range from 0 to 6.607713

v63 W41 HH WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 8.58 0.583 1.001

Valid range from 0 to 8.580198

v64 W42 HH WEIGHT EURO ZONE 2007

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 8.039 0.495 0.962

Valid range from 0 to 8.039493

v65 W43 HH WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 13.321 0.341 0.991

Valid range from 0 to 13.320653

v66 W44 HH WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 11.626 0.923 1.334

Valid range from 0 to 11.625543

v67 W48 HH WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 10.456 0.0765 0.355

Valid range from 0 to 10.455755

v68 W52 HH WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0.00466 12.009 1 1.363

Valid range from 0.004655 to 12.008997

v69 W54 HH WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 14.235 0.417 0.999

Valid range from 0 to 14.235472

v70 W61 HH WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 9.118 0.571 1.088

Valid range from 0 to 9.117853

v71 W62 HH WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 15.355 0.429 1.071

Valid range from 0 to 15.354756

v72 W69 HH WEIGHT EURO ZONE 2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 10.588 0.609 1.093

Valid range from 0 to 10.588449

v73 W70 HH WEIGHT NON EURO ZONE 2011

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 0 7.818 0.391 0.889

Valid range from 0 to 7.817917

v74 WEX HH WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0 35.987 92842.227 7731.059 10537.019

Valid range from 35.987064 to 92842.226562

v75 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 75557 Frequency
0 Not mentioned 25828
1 Mentioned 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 76556 Frequency
0 Not mentioned 25830
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 77555 Frequency
0 Not mentioned 25215
1 Mentioned 1621
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 78554 Frequency
0 Not mentioned 25842
1 Mentioned 994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 79553 Frequency
0 Not mentioned 25842
1 Mentioned 994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 80552 Frequency
0 Not mentioned 25755
1 Mentioned 1081
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 81551 Frequency
0 Not mentioned 25846
1 Mentioned 990
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 82550 Frequency
0 Not mentioned 25741
1 Mentioned 1095
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 83549 Frequency
0 Not mentioned 26526
1 Mentioned 310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v84 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 84548 Frequency
0 Not mentioned 25815
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v85 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 85547 Frequency
0 Not mentioned 25724
1 Mentioned 1112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v86 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 86546 Frequency
0 Not mentioned 25549
1 Mentioned 1287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v87 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 87545 Frequency
0 Not mentioned 25815
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v88 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 88544 Frequency
0 Not mentioned 25819
1 Mentioned 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v89 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 89543 Frequency
0 Not mentioned 25836
1 Mentioned 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v90 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 90542 Frequency
0 Not mentioned 26334
1 Mentioned 502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v91 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 91541 Frequency
0 Not mentioned 25821
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v92 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 92540 Frequency
0 Not mentioned 25835
1 Mentioned 1001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v93 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 93539 Frequency
0 Not mentioned 25802
1 Mentioned 1034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v94 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 94538 Frequency
0 Not mentioned 25805
1 Mentioned 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v95 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 95537 Frequency
0 Not mentioned 25796
1 Mentioned 1040
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v96 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 96536 Frequency
0 Not mentioned 26336
1 Mentioned 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v97 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 97535 Frequency
0 Not mentioned 25771
1 Mentioned 1065
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v98 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 98534 Frequency
0 Not mentioned 25780
1 Mentioned 1056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v99 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 99533 Frequency
0 Not mentioned 25814
1 Mentioned 1022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v100 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 100532 Frequency
0 Not mentioned 25805
1 Mentioned 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v101 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 101531 Frequency
0 Not mentioned 25745
1 Mentioned 1091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v102 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 102530 Frequency
0 Not mentioned 26742
1 Mentioned 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v103 D10 GENDER

Value 103529 Frequency
1 Male 12529
2 Female 14307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 1 to 2

v104 QA16 ENERGY SAVING ACTION: HEATING/AIR CONDITION

Value 104528 Frequency
0 Not mentioned 16165
1 Mentioned 10671
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v105 QA16 ENERGY SAVING ACTION: LIGHTING/ELECTR APPL

Value 105527 Frequency
0 Not mentioned 11555
1 Mentioned 15281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v106 QA16 ENERGY SAVING ACTION: HOUSE INSULATION

Value 106526 Frequency
0 Not mentioned 21018
1 Mentioned 5818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v107 QA16 ENERGY SAVING ACTION: INITIATIVE AT WORK

Value 107525 Frequency
0 Not mentioned 24812
1 Mentioned 2024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v108 QA16 ENERGY SAVING ACTION: USED CAR LESS

Value 108524 Frequency
0 Not mentioned 21958
1 Mentioned 4878
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v109 QA16 ENERGY SAVING ACTION: REDUCED DRV SPEED

Value 109523 Frequency
0 Not mentioned 24104
1 Mentioned 2732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v110 QA16 ENERGY SAVING ACTION: CHANGED CAR

Value 110522 Frequency
0 Not mentioned 25130
1 Mentioned 1706
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v111 QA16 ENERGY SAVING ACTION: PUBLIC TRANSPORT

Value 111521 Frequency
0 Not mentioned 23225
1 Mentioned 3611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v112 QA16 ENERGY SAVING ACTION: NONE

Value 112520 Frequency
0 Not mentioned 26239
1 Mentioned 597
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v113 QA16 ENERGY SAVING ACTION: OTHER

Value 113519 Frequency
0 Not mentioned 22532
1 Mentioned 4304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v114 QA16 ENERGY SAVING ACTION: DK

Value 114518 Frequency
0 Not mentioned 26668
1 Mentioned 168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v115 QA17 EU ENERGY OBJECTIVE 2020 - COMPULSORY

Value 115517 Frequency
1 Yes, definitely 12275
2 Yes, probably 9344
3 No, probably not 2851
4 No, definitely not 1033
5 DK 1333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25503 1333

Valid range from 1 to 4

v116 QA18 ENERGY BILL REDUCTION: EASY PROVIDER CHANGE

Value 116516 Frequency
0 Not mentioned 16542
1 Mentioned 10294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v117 QA18 ENERGY BILL REDUCTION: SMART ENERGY METERS

Value 117515 Frequency
0 Not mentioned 14324
1 Mentioned 12512
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v118 QA18 ENERGY BILL REDUCTION: UNDERSTANDABLE BILLS

Value 118514 Frequency
0 Not mentioned 20621
1 Mentioned 6215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v119 QA18 ENERGY BILL REDUCTION: TAX BREAKS

Value 119513 Frequency
0 Not mentioned 15696
1 Mentioned 11140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v120 QA18 ENERGY BILL REDUCTION: OTHER

Value 120512 Frequency
0 Not mentioned 26361
1 Mentioned 475
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v121 QA18 ENERGY BILL REDUCTION: DK

Value 121511 Frequency
0 Not mentioned 25824
1 Mentioned 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v122 QA19A EU ENERGY NETWORK ADVANTAGES - 1ST

Value 122510 Frequency
1 Safer delivery of energy 4382
2 Decrease in energy costs 9461
3 Better use of varying types of energy/renewables 5747
4 Increased solidarity in EU 2121
5 Greater capacity for EU to negotiate contracts with non EU 2587
6 Other (SPONT.) 475
7 DK 2063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24773 2063

Valid range from 1 to 6

v123 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: SAFER DELIVERY

Value 123509 Frequency
0 Not mentioned 19333
1 Mentioned 5440
9 Inap. (7 in V122) 2063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24773 2063

Valid range from 0 to 1

v124 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: LOWER COSTS

Value 124508 Frequency
0 Not mentioned 18521
1 Mentioned 6252
9 Inap. (7 in V122) 2063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24773 2063

Valid range from 0 to 1

v125 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: VARYING TYPES

Value 125507 Frequency
0 Not mentioned 17561
1 Mentioned 7212
9 Inap. (7 in V122) 2063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24773 2063

Valid range from 0 to 1

v126 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: SOLIDARITY

Value 126506 Frequency
0 Not mentioned 20098
1 Mentioned 4675
9 Inap. (7 in V122) 2063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24773 2063

Valid range from 0 to 1

v127 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: NEGOTIATION POWER

Value 127505 Frequency
0 Not mentioned 19909
1 Mentioned 4864
9 Inap. (7 in V122) 2063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24773 2063

Valid range from 0 to 1

v128 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: OTHER

Value 128504 Frequency
0 Not mentioned 24348
1 Mentioned 425
9 Inap. (7 in V122) 2063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24773 2063

Valid range from 0 to 1

v129 QA19B EU ENERGY NETWORK ADV: DK

Value 129503 Frequency
0 Not mentioned 23217
1 Mentioned 1556
9 Inap. (7 in V122) 2063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24773 2063

Valid range from 0 to 1

v130 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: SAFER DELIVERY

Value 130502 Frequency
0 Not mentioned 17014
1 Mentioned 9822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v131 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: LOWER COSTS

Value 131501 Frequency
0 Not mentioned 11123
1 Mentioned 15713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v132 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: VARYING TYPES

Value 132500 Frequency
0 Not mentioned 13877
1 Mentioned 12959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v133 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: SOLIDARITY

Value 133499 Frequency
0 Not mentioned 20040
1 Mentioned 6796
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v134 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: NEGOTIATION POWER

Value 134498 Frequency
0 Not mentioned 19385
1 Mentioned 7451
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v135 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: OTHER

Value 135497 Frequency
0 Not mentioned 26150
1 Mentioned 686
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v136 QA19AB EU ENERGY NETWORK ADV: DK (QA19A ONLY)

Value 136496 Frequency
0 Not mentioned 24773
1 Mentioned 2063
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v137 QA20 ENERGY TARIFF MSRS REDUCING POVERTY RISK

Value 137495 Frequency
1 Yes, definitely 5986
2 Yes, probably 10372
3 No, probably not 6253
4 No, definitely not 2626
5 DK 1599
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25237 1599

Valid range from 1 to 4

v138 QA21 EC FOR ENERGY ALLOWS STRONGER EU VOICE

Value 138494 Frequency
1 Totally agree 7437
2 Tend to agree 13642
3 Tend to disagree 2502
4 Totally disagree 901
5 DK 2354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24482 2354

Valid range from 1 to 4

v139 QB1 EU CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS - INFO

Value 139493 Frequency
1 Very well informed 358
2 Fairly well informed 3185
3 Not very well informed 10080
4 Not at all informed 9132
5 Never heard of (SPONT.) 3781
6 DK 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26536 300

Valid range from 1 to 5

v140 QB2 EU ADMINISTR PERFORM: EFFECTIVENESS

Value 140492 Frequency
1 Box 1 - Not at all satisfactory 1949
2 Box 2 1317
3 Box 3 2751
4 Box 4 3040
5 Box 5 5865
6 Box 6 2849
7 Box 7 2023
8 Box 8 871
9 Box 9 185
10 Box 10 - Very satisfactory 177
11 DK 5809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21027 5809

Valid range from 1 to 10

v141 QB2 EU ADMINISTR PERFORM: SERVICE MINDEDNESS

Value 141491 Frequency
1 Box 1 - Not at all satisfactory 1714
2 Box 2 1371
3 Box 3 2583
4 Box 4 2919
5 Box 5 5664
6 Box 6 2599
7 Box 7 1868
8 Box 8 917
9 Box 9 239
10 Box 10 - Very satisfactory 179
11 DK 6783
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20053 6783

Valid range from 1 to 10

v142 QB2 EU ADMINISTR PERFORM: TRANSPARENCY

Value 142490 Frequency
1 Box 1 - Not at all satisfactory 2708
2 Box 2 2084
3 Box 3 3013
4 Box 4 3011
5 Box 5 4863
6 Box 6 2233
7 Box 7 1629
8 Box 8 832
9 Box 9 258
10 Box 10 - Very satisfactory 185
11 DK 6020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20816 6020

Valid range from 1 to 10

v143 QB3 EUROP OMBUDSMAN: GOOD ADMINISTRATION

Value 143489 Frequency
0 Not mentioned 18379
1 Mentioned 8457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v144 QB3 EUROP OMBUDSMAN: ACCESS TO DOCUMENTS

Value 144488 Frequency
0 Not mentioned 20853
1 Mentioned 5983
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v145 QB3 EUROP OMBUDSMAN: SERVICE MINDEDNESS

Value 145487 Frequency
0 Not mentioned 21339
1 Mentioned 5497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v146 QB3 EUROP OMBUDSMAN: CITIZENS RIGHTS

Value 146486 Frequency
0 Not mentioned 12609
1 Mentioned 14227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v147 QB3 EUROP OMBUDSMAN: REDRESS FOR COMPLAINTS

Value 147485 Frequency
0 Not mentioned 19094
1 Mentioned 7742
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v148 QB3 EUROP OMBUDSMAN: RESOLVE COMPLAINTS

Value 148484 Frequency
0 Not mentioned 16948
1 Mentioned 9888
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v149 QB3 EUROP OMBUDSMAN: OTHER

Value 149483 Frequency
0 Not mentioned 26600
1 Mentioned 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v150 QB3 EUROP OMBUDSMAN: DK

Value 150482 Frequency
0 Not mentioned 24016
1 Mentioned 2820
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v151 QB4 EUROP OMBUDSMAN - INTEREST IN INFORMATION

Value 151481 Frequency
1 Very interested 2482
2 Somewhat interested 9919
3 Not very interested 8660
4 Not at all interested 5163
5 DK 612
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26224 612

Valid range from 1 to 4

v152 QB5 EU CITIZ RIGHTS: GOOD ADMINISTRATION

Value 152480 Frequency
0 Not mentioned 18102
1 Mentioned 8734
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v153 QB5 EU CITIZ RIGHTS: COMPLAINTS TO OMBUDSMAN

Value 153479 Frequency
0 Not mentioned 17721
1 Mentioned 9115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v154 QB5 EU CITIZ RIGHTS: ACCESS TO DOCUMENTS

Value 154478 Frequency
0 Not mentioned 21160
1 Mentioned 5676
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v155 QB5 EU CITIZ RIGHTS: PETITION TO PARLIAMENT

Value 155477 Frequency
0 Not mentioned 21826
1 Mentioned 5010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v156 QB5 EU CITIZ RIGHTS: MOVE/RESIDE FREELY

Value 156476 Frequency
0 Not mentioned 12745
1 Mentioned 14091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v157 QB5 EU CITIZ RIGHTS: LEGISLATION INITIATIVE

Value 157475 Frequency
0 Not mentioned 21728
1 Mentioned 5108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v158 QB5 EU CITIZ RIGHTS: ELECTIONS VOTE ABROAD

Value 158474 Frequency
0 Not mentioned 20927
1 Mentioned 5909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v159 QB5 EU CITIZ RIGHTS: OTHER

Value 159473 Frequency
0 Not mentioned 26447
1 Mentioned 389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v160 QB5 EU CITIZ RIGHTS: DK

Value 160472 Frequency
0 Not mentioned 24709
1 Mentioned 2127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v161 D43A PHONE AVAILABLE - FIXED IN HH

Value 161471 Frequency
1 Yes 17250
2 No 9586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 1 to 2

v162 D43B PHONE AVAILABLE - PRIVATE MOBILE

Value 162470 Frequency
1 Yes 24242
2 No 2594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 1 to 2

v163 D46 OWNERSHIP DURABLES: TELEVISION

Value 163469 Frequency
0 Not mentioned 511
1 Mentioned 26325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v164 D46 OWNERSHIP DURABLES: DVD PLAYER

Value 164468 Frequency
0 Not mentioned 8253
1 Mentioned 18583
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v165 D46 OWNERSHIP DURABLES: MUSIC CD PLAYER

Value 165467 Frequency
0 Not mentioned 10058
1 Mentioned 16778
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v166 D46 OWNERSHIP DURABLES: COMPUTER

Value 166466 Frequency
0 Not mentioned 8075
1 Mentioned 18761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v167 D46 OWNERSHIP DURABLES: INTERNET ACCESS

Value 167465 Frequency
0 Not mentioned 9182
1 Mentioned 17654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v168 D46 OWNERSHIP DURABLES: CAR

Value 168464 Frequency
0 Not mentioned 7754
1 Mentioned 19082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v169 D46 OWNERSHIP DURABLES: AP/HOUSE PAID

Value 169463 Frequency
0 Not mentioned 13204
1 Mentioned 13632
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v170 D46 OWNERSHIP DURABLES: AP/HOUSE PAYING

Value 170462 Frequency
0 Not mentioned 19990
1 Mentioned 6846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v171 D46 OWNERSHIP DURABLES: NONE

Value 171461 Frequency
0 Not mentioned 26796
1 Mentioned 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v172 D46 OWNERSHIP DURABLES: DK

Value 172460 Frequency
0 Not mentioned 26796
1 Mentioned 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 0 to 1

v173 QC1 MOBILE PHONE - INTERNET SUBSCRIPTION

Value 173459 Frequency
1 Yes 8331
2 No 15252
3 DK 659
9 Inap. (not 1 in V162) 2594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23583 3253

Valid range from 1 to 2

v174 QC2 MOBILE PHONES HH - CONTRACT

Value 174458 Frequency
0 None 9373
1 Box 1 7069
2 Box 2 6394
3 Box 3 2004
4 Box 4 934
5 Box 5 289
6 Box 6 102
7 Box 7 71
8 Box 8 49
9 9 or more 54
11 DK 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26339 497

Valid range from 0 to 9

v175 QC2 MOBILE PHONES HH - CONTRACT (REC)

Value 175457 Frequency
0 None 9373
1 Box 1 7069
2 Box 2 6394
3 Box 3 2004
4 4 or more 1499
8 DK 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26339 497

Valid range from 0 to 4

v176 QC2 MOBILE PHONES HH - PRE-PAID

Value 176456 Frequency
0 None 11856
1 Box 1 7277
2 Box 2 4299
3 Box 3 1524
4 Box 4 744
5 Box 5 255
6 Box 6 90
7 Box 7 52
8 Box 8 51
9 9 or more 61
11 DK 627
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26209 627

Valid range from 0 to 9

v177 QC2 MOBILE PHONES HH - PRE-PAID (REC)

Value 177455 Frequency
0 None 11856
1 Box 1 7277
2 Box 2 4299
3 Box 3 1524
4 4 or more 1253
8 DK 627
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26209 627

Valid range from 0 to 4

v178 QC2 MOBILE PHONES HH - INTERNET CONTRACT

Value 178454 Frequency
0 None 14330
1 Box 1 4735
2 Box 2 2709
3 Box 3 827
4 Box 4 383
5 Box 5 147
6 Box 6 75
7 Box 7 32
8 Box 8 30
9 9 or more 25
11 DK 1400
99 Inap. (not 1 to 9 in V174 or V176) 2143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23293 3543

Valid range from 0 to 9

v179 QC2 MOBILE PHONES HH - INTERNET CONTRACT (REC)

Value 179453 Frequency
0 None 14330
1 Box 1 4735
2 Box 2 2709
3 Box 3 827
4 4 or more 692
8 DK 1400
9 Inap. (not 1 to 9 in V174 or V176) 2143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23293 3543

Valid range from 0 to 4

v180 QC2R MOBILE PHONES HH (REC)

Value 180452 Frequency
1 Mobile phone access on contract 10340
2 Mobile phone access on pre-paid 7727
3 Mobile phone access on both 6626
4 Without mobile phone access 2143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26836 0

Valid range from 1 to 4

v181 QC3 MOBILE PHONE: NEVER CUTS-OFF

Value 181451 Frequency
1 Totally agree 9530
2 Tend to agree 8289
3 Tend to disagree 4309
4 Totally disagree 1792
5 Not applicable (SPONT.) 175
6 DK 147
9 Inap. (not 1 in V162) 2594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23920 2916

Valid range from 1 to 4

v182 QC3 MOBILE PHONE: ALWAYS ABLE TO CONNECT

Value 182450 Frequency
1 Totally agree 10467
2 Tend to agree 8880
3 Tend to disagree 3372
4 Totally disagree 964
5 Not applicable (SPONT.) 376
6 DK 183
9 Inap. (not 1 in V162) 2594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23683 3153

Valid range from 1 to 4

v183 QC3 MOBILE PHONE: LIMIT CALLS DUE TO CHARGES

Value 183449 Frequency
1 Totally agree 8013
2 Tend to agree 7370
3 Tend to disagree 4253
4 Totally disagree 4168
5 Not applicable (SPONT.) 323
6 DK 115
9 Inap. (not 1 in V162) 2594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23804 3032

Valid range from 1 to 4

v184 QC3 MOBILE PHONE: LIMIT INTERNET DUE TO CHARGES

Value 184448 Frequency
1 Totally agree 2367
2 Tend to agree 1705
3 Tend to disagree 1312
4 Totally disagree 1867
5 Not applicable (SPONT.) 951
6 DK 129
9 Inap. (not 1 in V173) 18505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7251 19585

Valid range from 1 to 4

v185 QC3R MOBILE PHONE SATISFACTION INDEX

Value 185447 Frequency
1 -- low 1782
2 - 3847
3 + 12203
4 ++ high 5469
0 DK/NA 941
9 Inap. (not 1 in V162) 2594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23301 3535

Valid range from 1 to 4

v186 QC4 TV RECEPTION VIA: AERIAL

Value 186446 Frequency
0 Not mentioned 20343
1 Mentioned 5982
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26325 511

Valid range from 0 to 1

v187 QC4 TV RECEPTION VIA: DIGITAL TERRESTRIAL

Value 187445 Frequency
0 Not mentioned 20714
1 Mentioned 5611
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26325 511

Valid range from 0 to 1

v188 QC4 TV RECEPTION VIA: CABLE NETWORK ANALOG

Value 188444 Frequency
0 Not mentioned 19600
1 Mentioned 6725
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26325 511

Valid range from 0 to 1

v189 QC4 TV RECEPTION VIA: CABLE NETWORK DIGITAL

Value 189443 Frequency
0 Not mentioned 21779
1 Mentioned 4546
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26325 511

Valid range from 0 to 1

v190 QC4 TV RECEPTION VIA: SATELLITE DISH

Value 190442 Frequency
0 Not mentioned 21706
1 Mentioned 4619
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26325 511

Valid range from 0 to 1

v191 QC4 TV RECEPTION VIA: CABLE TV NETWORK

Value 191441 Frequency
0 Not mentioned 25382
1 Mentioned 943
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26325 511

Valid range from 0 to 1

v192 QC4 TV RECEPTION VIA: DK

Value 192440 Frequency
0 Not mentioned 26003
1 Mentioned 322
9 Inap. (not 1 in V163) 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26325 511

Valid range from 0 to 1

v193 QC5 INTERNET ACCESS HH: DIAL UP / ISDN

Value 193439 Frequency
0 Not mentioned 16254
1 Mentioned 1400
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17654 9182

Valid range from 0 to 1

v194 QC5 INTERNET ACCESS HH: ADSL / XDSL

Value 194438 Frequency
0 Not mentioned 8714
1 Mentioned 8940
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17654 9182

Valid range from 0 to 1

v195 QC5 INTERNET ACCESS HH: CABLE TV NETWORK

Value 195437 Frequency
0 Not mentioned 13154
1 Mentioned 4500
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17654 9182

Valid range from 0 to 1

v196 QC5 INTERNET ACCESS HH: MOBILE PH NETWORK

Value 196436 Frequency
0 Not mentioned 16058
1 Mentioned 1596
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17654 9182

Valid range from 0 to 1

v197 QC5 INTERNET ACCESS HH: SATELLITE NETWORK

Value 197435 Frequency
0 Not mentioned 17135
1 Mentioned 519
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17654 9182

Valid range from 0 to 1

v198 QC5 INTERNET ACCESS HH: POWER LINE

Value 198434 Frequency
0 Not mentioned 17583
1 Mentioned 71
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17654 9182

Valid range from 0 to 1

v199 QC5 INTERNET ACCESS HH: OPTICAL FIBRE LINE

Value 199433 Frequency
0 Not mentioned 17120
1 Mentioned 534
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17654 9182

Valid range from 0 to 1

v200 QC5 INTERNET ACCESS HH: OTHER

Value 200432 Frequency
0 Not mentioned 17269
1 Mentioned 385
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17654 9182

Valid range from 0 to 1

v201 QC5 INTERNET ACCESS HH: DK

Value 201431 Frequency
0 Not mentioned 17105
1 Mentioned 549
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17654 9182

Valid range from 0 to 1

v202 QC6 INTERNET USE FOR PHONE CALLS IN HH

Value 202430 Frequency
1 No 11402
2 Yes, call service subscribers for free 5013
3 Yes, make cheap international calls 659
4 Yes, both (SPONT.) 311
5 DK 269
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17385 9451

Valid range from 1 to 4

v203 QC7 INTERNET: CONNECTION NEVER BREAKS DOWN

Value 203429 Frequency
1 Totally agree 4390
2 Tend to agree 6363
3 Tend to disagree 4593
4 Totally disagree 1694
5 Not applicable (SPONT.) 180
6 DK 434
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17040 9796

Valid range from 1 to 4

v204 QC7 INTERNET: SPEED MATCHES CONTRACT CONDITIONS

Value 204428 Frequency
1 Totally agree 5318
2 Tend to agree 6938
3 Tend to disagree 2549
4 Totally disagree 994
5 Not applicable (SPONT.) 301
6 DK 1554
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15799 11037

Valid range from 1 to 4

v205 QC7 INTERNET: PROVIDER SUPPORT IS USEFUL

Value 205427 Frequency
1 Totally agree 4882
2 Tend to agree 7028
3 Tend to disagree 2138
4 Totally disagree 904
5 Not applicable (SPONT.) 1212
6 DK 1490
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14952 11884

Valid range from 1 to 4

v206 QC7R INTERNET SATISFACTION INDEX

Value 206426 Frequency
1 -- low 1173
2 - 2035
3 + 3708
4 ++ high 7175
0 DK/NA 3563
9 Inap. (not 1 on V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14091 12745

Valid range from 1 to 4

v207 QC8 INTERNET PROV CHANGE: NO/NEVER

Value 207425 Frequency
0 Not mentioned 7285
1 Mentioned 10369
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17654 9182

Valid range from 0 to 1

v208 QC8 INTERNET PROV CHANGE: SATISFIED

Value 208424 Frequency
0 Not mentioned 15843
1 Mentioned 1811
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17654 9182

Valid range from 0 to 1

v209 QC8 INTERNET PROV CHANGE: NO OTHER PROVIDERS

Value 209423 Frequency
0 Not mentioned 16866
1 Mentioned 788
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17654 9182

Valid range from 0 to 1

v210 QC8 INTERNET PROV CHANGE: CHANGED

Value 210422 Frequency
0 Not mentioned 15901
1 Mentioned 1753
9 Inap. (not 1 in V167) 9182
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17654 9182

Valid range from 0 to 1

v211 QC8 INTERNET PROV CHANGE: EACH TIME

Value 211421 Frequency
0 Not mentioned 17197
1 Mentioned