Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS05
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2005.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjena metodološkim izboljšavam)

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Povzetek:

Anketa o delovni sili 2005 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V vseh štirih četrtletjih je sodelovalo skoraj 23.800 gospodinjstev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey - v 25 državah EU članicah, štirih državah kandidatkah za članstvo in v treh EFTA državah. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2005-01-05 - 2005-12-30
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2005 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Uteževanje:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS05_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 177
 • število enot: 71406

Verzija: maj 2012

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2005.pdf

Originalna ASCII delimited datoteka.

Naslov podatkovne datoteke: ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS05_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 176
 • število enot: 71406

Verzija: februar 2013

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2005.pdf

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 1234010005 4254062093

Vrednosti spremenljivk od 1234010005 do 4254062093

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 234010005 254062093

Vrednosti spremenljivk od 234010005 do 254062093

v0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 1 92 2.945 5.957

Vrednosti spremenljivk od 1 do 92

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 1234010005 4254062093

Vrednosti spremenljivk od 1234010005 do 4254062093

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 234010005 254062093

Vrednosti spremenljivk od 234010005 do 254062093

v0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 1 92 2.945 5.957

Vrednosti spremenljivk od 1 do 92

val Val anketiranja

Vrednost 4173 Frekvenca
1 1. val 18043
2 2.val 15170
3 3. val 13733
4 4. val 12677
5 5. val 11783
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip Tip anketiranja

Vrednost 5172 Frekvenca
2 terensko anketiranje 20026
3 telefonsko anketiranje 51379
1 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71405 1

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

datum Datum anketiranja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 05.01.2005 do 30.12.2005

Ank Šifra anketarja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 999

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 1 52 25.863 14.903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 52

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Vrednost 9168 Frekvenca
1 Da 27173
2 Ne 44233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Vrednost 10167 Frekvenca
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 16921
2 otrok (njegov ali partnerjev) 23250
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 2979
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 3216
5 drugo (snaha, zet) 1484
6 sam je nosilec gospodinjstva 23556
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Vrednost 11166 Frekvenca
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 33695
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 0 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_6 Njegov/njen oče je:

Vrednost 12165 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 48203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 0 85

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

v1_7 Njegova/njena mama je:

Vrednost 13164 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 44081
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 0 88

Vrednosti spremenljivk od 0 do 88

v1_8 Spol:

Vrednost 14163 Frekvenca
1 moški 35162
2 ženski 36244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_9a Dan rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 1 31 15.697 8.83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

v1_9b Mesec rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v1_9c Leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 Zaščitena vrednost 2005 1964.339 21.022

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do 2005

starost Starost anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 0 Zaščitena vrednost 40.183 21.025

Vrednosti spremenljivk od 0 do Zaščitena vrednost

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 19158 Frekvenca
1 Da 71179
2 Ne 227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate?

Vrednost 20157 Frekvenca
9 Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 71179
Sysmiss 225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2 71404

Vrednosti spremenljivk od 9 do 9

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 21156 Frekvenca
1 Da 66479
2 Ne 4927
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Vrednost 22155 Frekvenca
AT 63
BA 2002
DE 178
HR 1490
IT 84
MK 139
YU 827
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 144
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66479
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4927 66479

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4927 66479 1912 2005 1972.626 13.889

Vrednosti spremenljivk od 1912 do 2005

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Vrednost 24153 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 71376
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 71406

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Vrednost 25152 Frekvenca
1 stalno prebivališče 70755
2 začasno prebivališče 351
3 na tem naslovu niste prijavljeni 300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 26151 Frekvenca
1 Samski 18665
2 Poročen 34606
3 Vdovec 3903
4 Razvezan 1317
5 Zunajzakonska skupnost 3681
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62172 9234 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Vrednost 27150 Frekvenca
1 ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 464
2 nepopolna osnovna izobrazba (4 - 7 oz. 5 -8 razredov) 2447
3 osnovna izobrazba 14923
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 15691
5 srednja strokovna izobrazba 15357
6 srednja splošna izobrazba 3853
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba, specialist 3280
8 visoka strokovna izobrazba 1462
9 visoka univerzitetna izobrazba 4086
10 specialistična povisokošolska izobrazba, magisterij, doktora 609
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62172 9234 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62172 9234

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Vrednost 29148 Frekvenca
1 Da
2 Ne
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62172 9234 1920 2005

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2005

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Vrednost 30147 Frekvenca
1 Da 9850
2 Ne 51789
3 Ne, ker so bile počitnice 533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62172 9234 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Vrednost 31146 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 131
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 531
3 Srednjo strokovno izobrazbo 2211
4 Srednjo splošno izobrazbo 1573
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i 736
6 Visoko strokovno izobrazbo 1469
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2773
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora 426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9850 61556 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Vrednost 32145 Frekvenca
1 Da 5275
2 Ne 56897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62172 9234 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5275 66131 1 168 15.507 15.378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 168

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Vrednost 34143 Frekvenca
1 potreb dela 2722
2 osebnega razvoja, interesa 2553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5275 66131 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Vrednost 35142 Frekvenca
1 samo med delovnim časom 974
2 večinoma med delovnim časom 427
3 samo zunaj delovnega časa 1623
4 večinoma zunaj delovnega časa 397
5 v tem času nisem bil zaposlen 1854
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5275 66131 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Vrednost 36141 Frekvenca
1 Vi sami oz. družina 2123
2 Delodajalec 2280
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 719
4 Drugo 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5275 66131 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Vrednost 37140 Frekvenca
1 Pomanjkanje časa 11801
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 3323
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 1329
4 Družinske obveznosti 1650
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1297
6 Zdravstveni razlogi 3574
7 Ni interesa (tudi starost) 21967
8 Drugo 2933
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47874 23532 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v3_1 Ali ste:

Vrednost 38139 Frekvenca
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 30550
2 brezposelni 5007
3 učenec, dijak, študent 7845
4 skrbite za gospodinjstvo 1493
5 upokojeni 16667
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 499
7 drugo 111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62172 9234 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 39138 Frekvenca
1 Da 28865
2 Ne 33307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62172 9234 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 40137 Frekvenca
1 Da 2519
2 Ne 30788
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33307 38099 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_4 Ali ste sicer zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Vrednost 41136 Frekvenca
1 Da 3327
2 Ne 27461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30788 40618 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Vrednost 42135 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 974
6 Zaradi dopusta 1818
7 Zaradi praznika Zaščitena vrednost
8 Ker ste na čakanju 40
9 Zaradi porodniškega dopusta 411
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3327 68079 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 43134 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 2079
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3327 68079 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Vrednost 44133 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 24132
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 3050
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 615
6 obrtnik (s.p.) 1678
7 kmet 1352
8 v svobodnem poklicu 57
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 2148
10 delali ste po pogodbi 205
11 delali ste za neposredno plačilo 145
12 delali ste preko študentskega servisa 1154
13 delali ste preko javnih del 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Vrednost 45132 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1828 69578 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_3 Prejemate:

Vrednost 46131 Frekvenca
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1798 69608 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Vrednost 47130 Frekvenca
1 Da 1197
2 Ne 27664
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28861 42545 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Vrednost 48129 Frekvenca
1 Da 1135
2 Ne 2567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3702 67704 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_6 Je to delo za:

Vrednost 49128 Frekvenca
1 nedoločen čas 23759
2 določen čas 3471
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27230 44176 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Vrednost 50127 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5102 66304 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Vrednost 51126 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 256
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 2183
3 Ne želite stalne zaposlitve Zaščitena vrednost
4 Ste v poskusni dobi 274
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 631
6 Ste trajni presežni delavec (s končno odločbo) Zaščitena vrednost
7 Izobraževanje, šolanje 1205
8 Drugo 418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5102 66304 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695

Vrednosti spremenljivk od 0110 do 9330

v4_11a V kateri državi delate?

Vrednost 54123 Frekvenca
AT 147
DE 33
IT 77
SI 34408
Druge države z zaščitenimi vrednostmi 45
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36695
88 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34710 36696

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Vrednost 55122 Frekvenca
1 Da 7017
2 Ne 21844
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28861 42545 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695 1929 2005 1992.251 11.958

Vrednosti spremenljivk od 1929 do 2005

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8374 63032 1 12 6.261 3.423

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Vrednost 58119 Frekvenca
1 Da 451
2 Ne 3016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3467 67939 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 59118 Frekvenca
1 Da 146
2 Ne 2870
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3016 68390 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Vrednost 60117 Frekvenca
1 Da 110
2 Ne 2760
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2870 68536 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu?

Vrednost 61116 Frekvenca
1 Da 43
2 Ne 2717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2760 68646 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 62115 Frekvenca
1 Da 66
2 Ne 2651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2717 68689 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14302 57104 1 6000 183.133 600.956

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6000

v4_21 Tam dela:

Vrednost 64113 Frekvenca
1 1 - 10 oseb 2582
2 11 oseb ali več 15260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17842 53564 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_1 Imate delo:

Vrednost 65112 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 31323
2 s skrajšanim delovnim časom 3388
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695 1 168 40.651 10.429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 168

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Vrednost 67110 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 974
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 930
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 217
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 142
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 692
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke Zaščitena vrednost
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 79
10 Drugo 314
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3410 67996 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 68109 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 71344 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695 0 168 36.181 16.41

Vrednosti spremenljivk od 0 do 168

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Vrednost 70107 Frekvenca
1 Ker imate premakljiv delovni čas 113
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1919
3 Drugo 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2165 69241 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Vrednost 71106 Frekvenca
1 slabega vremena 217
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 62
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 97
5 ker imate premakljiv delovni čas 88
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1147
7 porodniškega dopusta 428
8 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
9 dopusta 2337
10 praznikov 1559
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 159
14 drugo 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6305 65101 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v5_8 Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Vrednost 72105 Frekvenca
1 Da 3981
2 Ne 24880
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28861 42545 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_9 Koliko?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3981 67425 1 70 9.163 6.434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 70

v5_10 Koliko od teh je bilo plačanih?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3981 67425 0 60 5.288 6.378

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

v5_11 Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate?

Vrednost 75102 Frekvenca
1 Da, z dodatnim delom 237
2 Da, z drugim osnovnim delom 252
3 Da, v okviru sedanjega dela 1039
4 Ne 33041
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34569 36837 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1528 69878 4 112 46.577 10.125

Vrednosti spremenljivk od 4 do 112

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 77100 Frekvenca
1 Da 1364
2 Ne 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1528 69878 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_14 Zakaj ne?

Vrednost 7899 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 37
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 44
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 40
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
164 71242 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Vrednost 7998 Frekvenca
1 Običajno 8274
2 Včasih 943
3 Nikoli 19644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28861 42545 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Vrednost 8097 Frekvenca
1 Običajno 7158
2 Včasih 8515
3 Nikoli 19038
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Vrednost 8196 Frekvenca
1 Običajno 2730
2 Včasih 4145
3 Nikoli 27836
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Vrednost 8295 Frekvenca
1 Običajno 9085
2 Včasih 12498
3 Nikoli 13128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Vrednost 8394 Frekvenca
1 Običajno 5555
2 Včasih 6334
3 Nikoli 22822
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Vrednost 8493 Frekvenca
1 Običajno 1975
2 Včasih 2730
3 Nikoli 30006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Vrednost 8592 Frekvenca
1 preobilice dela, lastnega interesa 3683
2 dogovora z delodajalcem 975
3 dodatnega plačila 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4705 66701 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v6_1 Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni računalnik?

Vrednost 8691 Frekvenca
1 Da 197
2 Ne 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 71176 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_2 Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?

Vrednost 8790 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 71209 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_3 Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)?

Vrednost 8889 Frekvenca
1 Da 126
2 Ne 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
197 71209 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_4 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon?

Vrednost 8988 Frekvenca
1 Da 160
2 Ne 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 71176 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_5 Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?

Vrednost 9087 Frekvenca
1 Da 34
2 Ne 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
160 71246 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_6 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon?

Vrednost 9186 Frekvenca
1 Da 131
2 Ne 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 71176 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_7 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate telefaks?

Vrednost 9285 Frekvenca
1 Da 33
2 Ne 197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 71176 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_8 Koliko ur na teden navadno delate doma?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
230 71176 1 65 12.752 10.903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 65

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Vrednost 9483 Frekvenca
1 Da 1260
2 Ne 33451
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Vrednost 9582 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 93
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 106
7 kmet 209
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 573
10 delali ste po pogodbi 160
11 delali ste za neposredno plačilo 49
12 delali ste preko študentskega servisa Zaščitena vrednost
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1260 70146 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 9681 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 71069 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1260 70146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1260 70146

Vrednosti spremenljivk od 0110 do 9330

v7_6 Koliko ur dela ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1260 70146 1 80 15.567 10.654

Vrednosti spremenljivk od 1 do 80

v7_7 Iščete

Vrednost 10077 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 1131
2 Drugo, dodatno delo 116
3 Niti eno niti drugo 33464
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34711 36695 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Vrednost 10176 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 102
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 153
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur 54
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 215
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 289
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 262
8 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1131 70275 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Vrednost 10275 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
116 71290 2 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Vrednost 10374 Frekvenca
1 Da 18223
2 Ne 9238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27461 43945 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18223 53183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18223 53183

Vrednosti spremenljivk od 0110 do 9330

v8_4 Takrat ste bili:

Vrednost 10671 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 15582
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 831
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 132
6 obrtnik (s.p.) 658
7 kmet 297
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 455
10 delali ste po pogodbi 72
11 delali ste za neposredno plačilo 72
12 delali ste preko javnih del 78
13 NEZNANA VREDNOST Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18223 53183 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 10770 Frekvenca
1 Da 352
2 Ne 758
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1110 70296 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18223 53183 1924 2005 1993.286 9.408

Vrednosti spremenljivk od 1924 do 2005

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3434 67972 1 12 7.082 3.504

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Vrednost 11067 Frekvenca
1 Ker ste bili odpuščeni 1169
2 Ker ste dali odpoved 366
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 571
4 Zaradi izteka pogodbe 198
5 Zaradi upokojitve 12115
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1145
7 Zaradi izobraževanja 122
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1373
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 915
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 216
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18223 53183 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Vrednost 11166 Frekvenca
1 Da 902
2 Ne 11213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12115 59291 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_1 Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali kakšno delo?

Vrednost 11265 Frekvenca
1 Da 2462
2 Ne 24934
3 Ne, ker ste delo že našli 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27467 43939 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Vrednost 11364 Frekvenca
1 Da 2802
2 Ne 22132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24934 46472 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 11463 Frekvenca
1 Upokojitev 11012
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 4951
3 Izobraževanje, usposabljanje 6339
4 Osebni ali družinski razlogi 1406
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 54
6 Menite, da dela ni na voljo 356
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 78
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 120
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 129
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. Zaščitena vrednost
12 Drugo 452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24934 46472 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 11562 Frekvenca
1 Da 167
2 Ne 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
286 71120 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_1 Iščete:

Vrednost 11661 Frekvenca
1 zaposlitev 3654
2 samozaposlitev 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3708 67698 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Vrednost 11760 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 3453
2 s skrajšanim delovnim časom 201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3654 67752 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 11859 Frekvenca
1 Da 2692
2 Ne 761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3453 67953 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 11958 Frekvenca
1 Da 78
2 Ne 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
201 71205 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_5 Koliko mesecev že iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3708 67698 0 999 18.229 46.163

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v10_6 Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 12156 Frekvenca
1 Da 1994
2 Ne 1714
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3708 67698 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 12255 Frekvenca
1 Da 1775
2 Ne 1933
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3708 67698 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 12354 Frekvenca
1 Da 2694
2 Ne 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3708 67698 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 12453 Frekvenca
1 Da 2977
2 Ne 731
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3708 67698 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 12552 Frekvenca
1 Da 2709
2 Ne 999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3708 67698 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 12651 Frekvenca
1 Da 2949
2 Ne 759
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3708 67698 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 12750 Frekvenca
1 Da 678
2 Ne 3030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3708 67698 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 12849 Frekvenca
1 Da 1974
2 Ne 1734
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3708 67698 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 12948 Frekvenca
1 Da 2680
2 Ne 1028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3708 67698 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 13047 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 71352 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 13146 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
54 71352 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 13245 Frekvenca
1 Da 207
2 Ne 3501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3708 67698 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 13344 Frekvenca
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1283
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 1003
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 110
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 116
6 Redno ste se izobraževali, šolali 889
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 84
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3708 67698 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v11_1 Ste našli:

Vrednost 13443 Frekvenca
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 71335 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_2 Ste našli zaposlitev:

Vrednost 13542 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66 71340 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_3 Koliko mesecev ste iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Vrednost 13641 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 71335 0 24

Vrednosti spremenljivk od 0 do 24

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 13740 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 71335 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 13839 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 71335 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 13938 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 71335 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 14037 Frekvenca
1 Da 35
2 Ne 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 71335 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 14136 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 71335 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 14235 Frekvenca
1 Da 32
2 Ne 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 71335 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 14334 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 71335 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 14433 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 71335 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 14532 Frekvenca
1 Da 39
2 Ne 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 71335 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 14631 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 71401 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 14730 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 71401 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 14829 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 71335 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 14928 Frekvenca
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit 31
2 Redno ste se izobraževali, šolali Zaščitena vrednost
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71 71335 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 15027 Frekvenca
1 Da 3805
2 Ne 23662
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27467 43939 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 15126 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 5520
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 5026
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 11368
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23662 47744 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih treh mesecih?

Vrednost 15225 Frekvenca
1 Da 556
2 Ne 23106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23662 47744 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 15324 Frekvenca
1 Da 4030
2 Ne 58142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62172 9234 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Vrednost 15423 Frekvenca
1 Da 1321
2 Ne 60851
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62172 9234 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Vrednost 15522 Frekvenca
1 Da 358
2 Ne 61814
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62172 9234 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Vrednost 15621 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 24242
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 2810
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 590
6 obrtnik (s.p.) 1683
7 kmet 1361
8 v svobodnem poklicu 60
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 2120
10 delali ste po pogodbi 164
11 delali ste za neposredno plačilo 98
12 delali ste preko študentskega servisa 756
13 delali ste preko javnih del 89
14 brezposelni 4135
15 učenec, dijak, študent 7795
16 upokojeni 14636
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 978
18 nezmožni za delo 536
19 drugo 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62172 9234 1 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 15720 Frekvenca
1 Da 1140
2 Ne 2554
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3694 67712 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34024 37382

Vrednosti spremenljivk od 1 do 95

zap1 Brezposelni

Vrednost 15918 Frekvenca
-2 niso brezposelni 69037
1 brezposelni 2369
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap2 Zaposleni

Vrednost 16017 Frekvenca
-2 niso zaposleni 42545
1 zaposleni 28861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap3 Samozaposleni

Vrednost 16116 Frekvenca
-2 niso samozaposleni 67704
1 samozaposleni 3702
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Vrednost 16215 Frekvenca
-2 niso pomagajoči družinski člani 69258
1 pomagajoči družinski člani 2148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap12 Neaktivni

Vrednost 16314 Frekvenca
-2 niso neaktivni 46314
1 neaktivni 25092
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap20 Delovno aktivni

Vrednost 16413 Frekvenca
-2 niso delovno aktivni 36695
1 delovno aktivni 34711
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap21 Aktivni

Vrednost 16512 Frekvenca
-2 niso aktivni 34326
1 aktivni 37080
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

oznaka Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Vrednost 16611 Frekvenca
234 2003, četrto četrtletje 2974
241 2004, prvo četrtletje 6163
242 2004, drugo četrtletje 5909
243 2004, tretje četrtletje 10153
244 2004, četrto četrtletje 10544
251 2005, prvo četrtletje 11329
252 2005, drugo četrtletje 11614
253 2005, tretje četrtletje 8252
254 2005, četrto četrtletje 4468
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 234 254

Vrednosti spremenljivk od 234 do 254

ob_id Šifra občine

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 194

nuts3_id Statistična regija

Vrednost 1689 Frekvenca
1 Pomurska 4891
2 Podravska 12418
3 Koroška 2450
4 Savinjska 8948
5 Zasavska 1734
6 Spodnjeposavska 2262
7 Jugovzhodna Slovenija 5014
8 Osrednjeslovenska 17582
9 Gorenjska 7379
10 Notranjsko-kraška 1642
11 Goriška 3293
12 Obalno-kraška 3793
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

strat01 Tip naselja

Vrednost 1698 Frekvenca
1 nekmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 20507
2 kmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 18028
3 naselja z od 2000 do 10000 prebivalcev 11245
4 naselja z več kot 10000 prebivalcev 9420
5 Maribor 3646
6 Ljubljana 8560
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

c3 Stopnja urbanizacije - SURS

Vrednost 1707 Frekvenca
1 Mesto 27805
2 Primesto 5372
3 Strnjeno vaško naselje 25488
4 Raztresene hiše in hiše na samem 12697
Sysmiss 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71362 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

c4 Prijavljena oseba, ki ne živi v gospodinjstvu

Vrednost 1716 Frekvenca
1 Da 11053
2 Ne 59879
3 70
4 69
5 Zaščitena vrednost
6 253
7 Zaščitena vrednost
Sysmiss 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71362 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

urban Stopnja urbanizacije - Eurostat

Vrednost 1725 Frekvenca
1 Gosto poseljeno območje 13095
2 Vmesno območje 23452
3 Redko poseljeno območje 34859
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

del Četrtletje

Vrednost 1734 Frekvenca
1 1. četrtletje 18490
2 2. četrtletje 17750
3 3. četrtletje 17567
4 4. četrtletje 17599
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

utez_l Letna utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 28 16.696

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

utez_c Četrtletna utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
71406 0 111.999 66.785

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

utez_td Utež za teledelo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18043 53363 110.81 57.652

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2004). ADS05 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS05 - Sintaksa ADS2005letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Eurostat (2001). ADS05 - Labour Force Survey Document for item 2.3 of the agenda Definition of the variables specified in Commission Regulation n.° 1575/2000 REVISED VERSION.
 4. Eurostat (2004). ADS05 - Codification of countries in the Community Labour Force Survey (from 2004) [šifrant].
 5. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS05 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2005/1 naprej).
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS05 - SRDAP_OBC - Šifrant občin, V1 [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 8. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 10. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 11. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 12. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 13. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Rezultati raziskave

 1. Eurostat (2006). ADS05 - Joint Standard Quality Report for Labour Force Survey and Regional Labour Market Statistics.
 2. Eurostat (2006). ADS05 - European Labour Survey Quarterly Accuracy Report.
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2006-10). ADS05 - Letno poročilo o kakovosti za raziskovanje, anketa o delovni sili za leto 2005.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (2006-10). ADS05 - Annual quality report for the survey Labour Force Survey for year 2005.
 5. Eurostat (2007). ADS05 - Quality report of the European Union Labour Force Survey 2005.
 6. Eurostat (2007). ADS05 - Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys, 2005.
 7. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 8. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 9. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Povezane objave

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen. Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

OPOMBA: Originalna ASCII delimited datoteka.

OPOMBA: Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Statistični urad Republike Slovenije. (2012). Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ADS05. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads05/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2012

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si