Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS05
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2005.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjena metodološkim izboljšavam)

Project number:

(1):Uradni list RS, št. 133/2004 (None)

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Abstract:

Anketa o delovni sili 2005 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V vseh štirih četrtletjih je sodelovalo skoraj 23.800 gospodinjstev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey - v 25 državah EU članicah, štirih državah kandidatkah za članstvo in v treh EFTA državah. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Methodology


Collection date: 2005-01-05 - 2005-12-30
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2005 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Excluded:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Weighting:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005 [datoteka podatkov]

File ID: ADS05_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 177
 • number of units: 71406

Version: maj 2012

Additional information:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2005.pdf

Originalna ASCII delimited datoteka.

Title of Data file: ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005 [datoteka podatkov]

File ID: ADS05_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 176
 • number of units: 71406

Version: februar 2013

Additional information:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2005.pdf

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Variable list

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 1234010005 4254062093

Valid range from 1234010005 to 4254062093

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 234010005 254062093

Valid range from 234010005 to 254062093

v0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 1 92 2.945 5.957

Valid range from 1 to 92

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 1234010005 4254062093

Valid range from 1234010005 to 4254062093

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 234010005 254062093

Valid range from 234010005 to 254062093

v0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 1 92 2.945 5.957

Valid range from 1 to 92

val Val anketiranja

Value 4173 Frequency
1 1. val 18043
2 2.val 15170
3 3. val 13733
4 4. val 12677
5 5. val 11783
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 1 to 5

tip Tip anketiranja

Value 5172 Frequency
2 terensko anketiranje 20026
3 telefonsko anketiranje 51379
1 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71405 1

Valid range from 2 to 3

datum Datum anketiranja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 05.01.2005 to 30.12.2005

Ank Šifra anketarja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 2 to 999

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 1 52 25.863 14.903

Valid range from 1 to 52

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Value 9168 Frequency
1 Da 27173
2 Ne 44233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 1 to 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Value 10167 Frequency
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 16921
2 otrok (njegov ali partnerjev) 23250
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 2979
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 3216
5 drugo (snaha, zet) 1484
6 sam je nosilec gospodinjstva 23556
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 1 to 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Value 11166 Frequency
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 33695
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 0 86

Valid range from 0 to 86

v1_6 Njegov/njen oče je:

Value 12165 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 48203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 0 85

Valid range from 0 to 85

v1_7 Njegova/njena mama je:

Value 13164 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 44081
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 0 88

Valid range from 0 to 88

v1_8 Spol:

Value 14163 Frequency
1 moški 35162
2 ženski 36244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 1 to 2

v1_9a Dan rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 1 31 15.697 8.83

Valid range from 1 to 31

v1_9b Mesec rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 1 to 12

v1_9c Leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 Zaščitena vrednost 2005 1964.339 21.022

Valid range from Zaščitena vrednost to 2005

starost Starost anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 0 Zaščitena vrednost 40.183 21.025

Valid range from 0 to Zaščitena vrednost

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 19158 Frequency
1 Da 71179
2 Ne 227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 1 to 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate?

Value 20157 Frequency
9 Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 71179
Sysmiss 225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 71404

Valid range from 9 to 9

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 21156 Frequency
1 Da 66479
2 Ne 4927
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 1 to 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Value 22155 Frequency
AT 63
BA 2002
DE 178
HR 1490
IT 84
MK 139
YU 827
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 144
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 66479
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4927 66479

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4927 66479 1912 2005 1972.626 13.889

Valid range from 1912 to 2005

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Value 24153 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 71376
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 71406

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Value 25152 Frequency
1 stalno prebivališče 70755
2 začasno prebivališče 351
3 na tem naslovu niste prijavljeni 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 1 to 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 26151 Frequency
1 Samski 18665
2 Poročen 34606
3 Vdovec 3903
4 Razvezan 1317
5 Zunajzakonska skupnost 3681
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62172 9234 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Value 27150 Frequency
1 ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 464
2 nepopolna osnovna izobrazba (4 - 7 oz. 5 -8 razredov) 2447
3 osnovna izobrazba 14923
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 15691
5 srednja strokovna izobrazba 15357
6 srednja splošna izobrazba 3853
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba, specialist 3280
8 visoka strokovna izobrazba 1462
9 visoka univerzitetna izobrazba 4086
10 specialistična povisokošolska izobrazba, magisterij, doktora 609
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62172 9234 1 10

Valid range from 1 to 10

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62172 9234

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Value 29148 Frequency
1 Da
2 Ne
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62172 9234 1920 2005

Valid range from 1 to 2005

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Value 30147 Frequency
1 Da 9850
2 Ne 51789
3 Ne, ker so bile počitnice 533
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62172 9234 1 3

Valid range from 1 to 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Value 31146 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 131
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 531
3 Srednjo strokovno izobrazbo 2211
4 Srednjo splošno izobrazbo 1573
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i 736
6 Visoko strokovno izobrazbo 1469
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2773
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora 426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9850 61556 1 8

Valid range from 1 to 8

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Value 32145 Frequency
1 Da 5275
2 Ne 56897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62172 9234 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5275 66131 1 168 15.507 15.378

Valid range from 1 to 168

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Value 34143 Frequency
1 potreb dela 2722
2 osebnega razvoja, interesa 2553
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5275 66131 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Value 35142 Frequency
1 samo med delovnim časom 974
2 večinoma med delovnim časom 427
3 samo zunaj delovnega časa 1623
4 večinoma zunaj delovnega časa 397
5 v tem času nisem bil zaposlen 1854
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5275 66131 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Value 36141 Frequency
1 Vi sami oz. družina 2123
2 Delodajalec 2280
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 719
4 Drugo 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5275 66131 1 4

Valid range from 1 to 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Value 37140 Frequency
1 Pomanjkanje časa 11801
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 3323
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 1329
4 Družinske obveznosti 1650
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1297
6 Zdravstveni razlogi 3574
7 Ni interesa (tudi starost) 21967
8 Drugo 2933
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47874 23532 1 8

Valid range from 1 to 8

v3_1 Ali ste:

Value 38139 Frequency
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 30550
2 brezposelni 5007
3 učenec, dijak, študent 7845
4 skrbite za gospodinjstvo 1493
5 upokojeni 16667
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 499
7 drugo 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62172 9234 1 7

Valid range from 1 to 7

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 39138 Frequency
1 Da 28865
2 Ne 33307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62172 9234 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 40137 Frequency
1 Da 2519
2 Ne 30788
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33307 38099 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_4 Ali ste sicer zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Value 41136 Frequency
1 Da 3327
2 Ne 27461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30788 40618 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Value 42135 Frequency
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 974
6 Zaradi dopusta 1818
7 Zaradi praznika Zaščitena vrednost
8 Ker ste na čakanju 40
9 Zaradi porodniškega dopusta 411
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3327 68079 1 10

Valid range from 1 to 10

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 43134 Frequency
0 manj kot 1 mesec 2079
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3327 68079 0 99

Valid range from 0 to 99

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Value 44133 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 24132
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 3050
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 615
6 obrtnik (s.p.) 1678
7 kmet 1352
8 v svobodnem poklicu 57
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 2148
10 delali ste po pogodbi 205
11 delali ste za neposredno plačilo 145
12 delali ste preko študentskega servisa 1154
13 delali ste preko javnih del 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695 1 13

Valid range from 1 to 13

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Value 45132 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1828 69578 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_3 Prejemate:

Value 46131 Frequency
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1798 69608 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Value 47130 Frequency
1 Da 1197
2 Ne 27664
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28861 42545 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Value 48129 Frequency
1 Da 1135
2 Ne 2567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3702 67704 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_6 Je to delo za:

Value 49128 Frequency
1 nedoločen čas 23759
2 določen čas 3471
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27230 44176 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Value 50127 Frequency
0 manj kot 1 mesec 292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5102 66304 0 99

Valid range from 0 to 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Value 51126 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 256
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 2183
3 Ne želite stalne zaposlitve Zaščitena vrednost
4 Ste v poskusni dobi 274
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 631
6 Ste trajni presežni delavec (s končno odločbo) Zaščitena vrednost
7 Izobraževanje, šolanje 1205
8 Drugo 418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5102 66304 1 8

Valid range from 1 to 8

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695

Valid range from 1 to 95

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695

Valid range from 0110 to 9330

v4_11a V kateri državi delate?

Value 54123 Frequency
AT 147
DE 33
IT 77
SI 34408
Druge države z zaščitenimi vrednostmi 45
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36695
88 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34710 36696

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Value 55122 Frequency
1 Da 7017
2 Ne 21844
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28861 42545 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695 1929 2005 1992.251 11.958

Valid range from 1929 to 2005

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8374 63032 1 12 6.261 3.423

Valid range from 1 to 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Value 58119 Frequency
1 Da 451
2 Ne 3016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3467 67939 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Value 59118 Frequency
1 Da 146
2 Ne 2870
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3016 68390 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Value 60117 Frequency
1 Da 110
2 Ne 2760
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2870 68536 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu?

Value 61116 Frequency
1 Da 43
2 Ne 2717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2760 68646 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Value 62115 Frequency
1 Da 66
2 Ne 2651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2717 68689 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14302 57104 1 6000 183.133 600.956

Valid range from 1 to 6000

v4_21 Tam dela:

Value 64113 Frequency
1 1 - 10 oseb 2582
2 11 oseb ali več 15260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17842 53564 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_1 Imate delo:

Value 65112 Frequency
1 s polnim delovnim časom 31323
2 s skrajšanim delovnim časom 3388
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695 1 168 40.651 10.429

Valid range from 1 to 168

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Value 67110 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 974
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 930
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 217
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 142
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 692
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke Zaščitena vrednost
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 79
10 Drugo 314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3410 67996 1 10

Valid range from 1 to 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 68109 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 71344 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695 0 168 36.181 16.41

Valid range from 0 to 168

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Value 70107 Frequency
1 Ker imate premakljiv delovni čas 113
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1919
3 Drugo 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2165 69241 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Value 71106 Frequency
1 slabega vremena 217
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 62
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 97
5 ker imate premakljiv delovni čas 88
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1147
7 porodniškega dopusta 428
8 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
9 dopusta 2337
10 praznikov 1559
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 159
14 drugo 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6305 65101 1 14

Valid range from 1 to 14

v5_8 Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Value 72105 Frequency
1 Da 3981
2 Ne 24880
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28861 42545 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_9 Koliko?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3981 67425 1 70 9.163 6.434

Valid range from 1 to 70

v5_10 Koliko od teh je bilo plačanih?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3981 67425 0 60 5.288 6.378

Valid range from 0 to 60

v5_11 Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate?

Value 75102 Frequency
1 Da, z dodatnim delom 237
2 Da, z drugim osnovnim delom 252
3 Da, v okviru sedanjega dela 1039
4 Ne 33041
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34569 36837 1 4

Valid range from 1 to 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1528 69878 4 112 46.577 10.125

Valid range from 4 to 112

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 77100 Frequency
1 Da 1364
2 Ne 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1528 69878 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_14 Zakaj ne?

Value 7899 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 37
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 44
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 40
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 71242 1 6

Valid range from 1 to 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Value 7998 Frequency
1 Običajno 8274
2 Včasih 943
3 Nikoli 19644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28861 42545 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Value 8097 Frequency
1 Običajno 7158
2 Včasih 8515
3 Nikoli 19038
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Value 8196 Frequency
1 Običajno 2730
2 Včasih 4145
3 Nikoli 27836
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Value 8295 Frequency
1 Običajno 9085
2 Včasih 12498
3 Nikoli 13128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Value 8394 Frequency
1 Običajno 5555
2 Včasih 6334
3 Nikoli 22822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Value 8493 Frequency
1 Običajno 1975
2 Včasih 2730
3 Nikoli 30006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Value 8592 Frequency
1 preobilice dela, lastnega interesa 3683
2 dogovora z delodajalcem 975
3 dodatnega plačila 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4705 66701 1 3

Valid range from 1 to 3

v6_1 Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni računalnik?

Value 8691 Frequency
1 Da 197
2 Ne 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 71176 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_2 Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?

Value 8790 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 71209 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_3 Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)?

Value 8889 Frequency
1 Da 126
2 Ne 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
197 71209 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_4 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon?

Value 8988 Frequency
1 Da 160
2 Ne 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 71176 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_5 Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?

Value 9087 Frequency
1 Da 34
2 Ne 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 71246 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_6 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon?

Value 9186 Frequency
1 Da 131
2 Ne 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 71176 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_7 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate telefaks?

Value 9285 Frequency
1 Da 33
2 Ne 197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 71176 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_8 Koliko ur na teden navadno delate doma?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 71176 1 65 12.752 10.903

Valid range from 1 to 65

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Value 9483 Frequency
1 Da 1260
2 Ne 33451
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Value 9582 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 93
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 106
7 kmet 209
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 573
10 delali ste po pogodbi 160
11 delali ste za neposredno plačilo 49
12 delali ste preko študentskega servisa Zaščitena vrednost
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1260 70146 1 12

Valid range from 1 to 13

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 9681 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
337 71069 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1260 70146

Valid range from 1 to 95

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1260 70146

Valid range from 0110 to 9330

v7_6 Koliko ur dela ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1260 70146 1 80 15.567 10.654

Valid range from 1 to 80

v7_7 Iščete

Value 10077 Frequency
1 Drugo osnovno delo 1131
2 Drugo, dodatno delo 116
3 Niti eno niti drugo 33464
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34711 36695 1 3

Valid range from 1 to 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Value 10176 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 102
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 153
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur 54
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 215
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 289
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 262
8 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1131 70275 1 8

Valid range from 1 to 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Value 10275 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116 71290 2 7

Valid range from 1 to 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Value 10374 Frequency
1 Da 18223
2 Ne 9238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27461 43945 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18223 53183

Valid range from 1 to 95

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18223 53183

Valid range from 0110 to 9330

v8_4 Takrat ste bili:

Value 10671 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 15582
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 831
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 132
6 obrtnik (s.p.) 658
7 kmet 297
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 455
10 delali ste po pogodbi 72
11 delali ste za neposredno plačilo 72
12 delali ste preko javnih del 78
13 NEZNANA VREDNOST Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18223 53183 1 12

Valid range from 1 to 13

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 10770 Frequency
1 Da 352
2 Ne 758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1110 70296 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18223 53183 1924 2005 1993.286 9.408

Valid range from 1924 to 2005

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3434 67972 1 12 7.082 3.504

Valid range from 1 to 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Value 11067 Frequency
1 Ker ste bili odpuščeni 1169
2 Ker ste dali odpoved 366
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 571
4 Zaradi izteka pogodbe 198
5 Zaradi upokojitve 12115
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1145
7 Zaradi izobraževanja 122
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1373
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 915
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18223 53183 1 14

Valid range from 1 to 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Value 11166 Frequency
1 Da 902
2 Ne 11213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12115 59291 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_1 Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali kakšno delo?

Value 11265 Frequency
1 Da 2462
2 Ne 24934
3 Ne, ker ste delo že našli 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27467 43939 1 3

Valid range from 1 to 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Value 11364 Frequency
1 Da 2802
2 Ne 22132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24934 46472 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Value 11463 Frequency
1 Upokojitev 11012
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 4951
3 Izobraževanje, usposabljanje 6339
4 Osebni ali družinski razlogi 1406
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 54
6 Menite, da dela ni na voljo 356
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 78
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 120
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 129
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. Zaščitena vrednost
12 Drugo 452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24934 46472 1 12

Valid range from 1 to 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 11562 Frequency
1 Da 167
2 Ne 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
286 71120 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_1 Iščete:

Value 11661 Frequency
1 zaposlitev 3654
2 samozaposlitev 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3708 67698 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Value 11760 Frequency
1 s polnim delovnim časom 3453
2 s skrajšanim delovnim časom 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3654 67752 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 11859 Frequency
1 Da 2692
2 Ne 761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3453 67953 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 11958 Frequency
1 Da 78
2 Ne 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
201 71205 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_5 Koliko mesecev že iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3708 67698 0 999 18.229 46.163

Valid range from 0 to 999

v10_6 Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 12156 Frequency
1 Da 1994
2 Ne 1714
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3708 67698 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 12255 Frequency
1 Da 1775
2 Ne 1933
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3708 67698 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 12354 Frequency
1 Da 2694
2 Ne 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3708 67698 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 12453 Frequency
1 Da 2977
2 Ne 731
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3708 67698 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 12552 Frequency
1 Da 2709
2 Ne 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3708 67698 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 12651 Frequency
1 Da 2949
2 Ne 759
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3708 67698 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 12750 Frequency
1 Da 678
2 Ne 3030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3708 67698 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 12849 Frequency
1 Da 1974
2 Ne 1734
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3708 67698 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 12948 Frequency
1 Da 2680
2 Ne 1028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3708 67698 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 13047 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 71352 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 13146 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 71352 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 13245 Frequency
1 Da 207
2 Ne 3501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3708 67698 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 13344 Frequency
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1283
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 1003
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 110
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 116
6 Redno ste se izobraževali, šolali 889
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 84
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3708 67698 1 10

Valid range from 1 to 10

v11_1 Ste našli:

Value 13443 Frequency
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 71335 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_2 Ste našli zaposlitev:

Value 13542 Frequency
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 71340 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_3 Koliko mesecev ste iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Value 13641 Frequency
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 71335 0 24

Valid range from 0 to 24

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 13740 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 71335 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 13839 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 71335 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 13938 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 71335 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 14037 Frequency
1 Da 35
2 Ne 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 71335 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 14136 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 71335 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 14235 Frequency
1 Da 32
2 Ne 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 71335 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 14334 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 71335 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 14433 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 71335 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 14532 Frequency
1 Da 39
2 Ne 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 71335 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 14631 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 71401 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 14730 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 71401 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 14829 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 71335 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Value 14928 Frequency
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit 31
2 Redno ste se izobraževali, šolali Zaščitena vrednost
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71 71335 1 5

Valid range from 1 to 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih dveh tednih?

Value 15027 Frequency
1 Da 3805
2 Ne 23662
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27467 43939 1 2

Valid range from 1 to 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Value 15126 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 5520
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 5026
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 11368
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23662 47744 1 6

Valid range from 1 to 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih treh mesecih?

Value 15225 Frequency
1 Da 556
2 Ne 23106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23662 47744 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 15324 Frequency
1 Da 4030
2 Ne 58142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62172 9234 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Value 15423 Frequency
1 Da 1321
2 Ne 60851
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62172 9234 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Value 15522 Frequency
1 Da 358
2 Ne 61814
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62172 9234 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Value 15621 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 24242
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 2810
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 590
6 obrtnik (s.p.) 1683
7 kmet 1361
8 v svobodnem poklicu 60
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 2120
10 delali ste po pogodbi 164
11 delali ste za neposredno plačilo 98
12 delali ste preko študentskega servisa 756
13 delali ste preko javnih del 89
14 brezposelni 4135
15 učenec, dijak, študent 7795
16 upokojeni 14636
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 978
18 nezmožni za delo 536
19 drugo 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62172 9234 1 19

Valid range from 1 to 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 15720 Frequency
1 Da 1140
2 Ne 2554
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3694 67712 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34024 37382

Valid range from 1 to 95

zap1 Brezposelni

Value 15918 Frequency
-2 niso brezposelni 69037
1 brezposelni 2369
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from -2 to 1

zap2 Zaposleni

Value 16017 Frequency
-2 niso zaposleni 42545
1 zaposleni 28861
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from -2 to 1

zap3 Samozaposleni

Value 16116 Frequency
-2 niso samozaposleni 67704
1 samozaposleni 3702
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from -2 to 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Value 16215 Frequency
-2 niso pomagajoči družinski člani 69258
1 pomagajoči družinski člani 2148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from -2 to 1

zap12 Neaktivni

Value 16314 Frequency
-2 niso neaktivni 46314
1 neaktivni 25092
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from -2 to 1

zap20 Delovno aktivni

Value 16413 Frequency
-2 niso delovno aktivni 36695
1 delovno aktivni 34711
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from -2 to 1

zap21 Aktivni

Value 16512 Frequency
-2 niso aktivni 34326
1 aktivni 37080
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from -2 to 1

oznaka Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Value 16611 Frequency
234 2003, četrto četrtletje 2974
241 2004, prvo četrtletje 6163
242 2004, drugo četrtletje 5909
243 2004, tretje četrtletje 10153
244 2004, četrto četrtletje 10544
251 2005, prvo četrtletje 11329
252 2005, drugo četrtletje 11614
253 2005, tretje četrtletje 8252
254 2005, četrto četrtletje 4468
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 234 254

Valid range from 234 to 254

ob_id Šifra občine

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 1 to 194

nuts3_id Statistična regija

Value 1689 Frequency
1 Pomurska 4891
2 Podravska 12418
3 Koroška 2450
4 Savinjska 8948
5 Zasavska 1734
6 Spodnjeposavska 2262
7 Jugovzhodna Slovenija 5014
8 Osrednjeslovenska 17582
9 Gorenjska 7379
10 Notranjsko-kraška 1642
11 Goriška 3293
12 Obalno-kraška 3793
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 1 to 12

strat01 Tip naselja

Value 1698 Frequency
1 nekmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 20507
2 kmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 18028
3 naselja z od 2000 do 10000 prebivalcev 11245
4 naselja z več kot 10000 prebivalcev 9420
5 Maribor 3646
6 Ljubljana 8560
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 1 to 6

c3 Stopnja urbanizacije - SURS

Value 1707 Frequency
1 Mesto 27805
2 Primesto 5372
3 Strnjeno vaško naselje 25488
4 Raztresene hiše in hiše na samem 12697
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71362 44

Valid range from 1 to 4

c4 Prijavljena oseba, ki ne živi v gospodinjstvu

Value 1716 Frequency
1 Da 11053
2 Ne 59879
3 70
4 69
5 Zaščitena vrednost
6 253
7 Zaščitena vrednost
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71362 44

Valid range from 1 to 7

urban Stopnja urbanizacije - Eurostat

Value 1725 Frequency
1 Gosto poseljeno območje 13095
2 Vmesno območje 23452
3 Redko poseljeno območje 34859
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 1 to 3

del Četrtletje

Value 1734 Frequency
1 1. četrtletje 18490
2 2. četrtletje 17750
3 3. četrtletje 17567
4 4. četrtletje 17599
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0

Valid range from 1 to 4

utez_l Letna utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 28 16.696

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

utez_c Četrtletna utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
71406 0 111.999 66.785

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

utez_td Utež za teledelo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18043 53363 110.81 57.652

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

Materials of the Study

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2004). ADS05 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS05 - Sintaksa ADS2005letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Eurostat (2001). ADS05 - Labour Force Survey Document for item 2.3 of the agenda Definition of the variables specified in Commission Regulation n.° 1575/2000 REVISED VERSION.
 4. Eurostat (2004). ADS05 - Codification of countries in the Community Labour Force Survey (from 2004) [šifrant].
 5. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS05 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2005/1 naprej).
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS05 - SRDAP_OBC - Šifrant občin, V1 [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 8. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 10. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 11. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 12. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 13. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Study Results Materials

 1. Eurostat (2006). ADS05 - Joint Standard Quality Report for Labour Force Survey and Regional Labour Market Statistics.
 2. Eurostat (2006). ADS05 - European Labour Survey Quarterly Accuracy Report.
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2006-10). ADS05 - Letno poročilo o kakovosti za raziskovanje, anketa o delovni sili za leto 2005.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (2006-10). ADS05 - Annual quality report for the survey Labour Force Survey for year 2005.
 5. Eurostat (2007). ADS05 - Quality report of the European Union Labour Force Survey 2005.
 6. Eurostat (2007). ADS05 - Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys, 2005.
 7. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 8. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 9. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Related Publications

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data can be accessed by registered researcher for statistical-analytical and scientific research purposes only. The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information, please contact the author or the responsible organisation.

NOTE: Originalna ASCII delimited datoteka.

NOTE: Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Statistični urad Republike Slovenije. (2012). Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ADS05. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads05/

COBISS.SI
Publication date: 2012

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si