Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009: Družbena neenakost IV

Basic Study Information

ADP - IDNo: ISSP09
Main author(s):
 • ISSP raziskovalna skupina
 • Jorrat, Jorge Raúl
 • Evans, Ann
 • Haller, Max
 • Hadler, Markus
 • Agency for Social Analyses (ASA), Bulgaria
 • Segovia, Carolina
 • Bian, Yanjie
 • Li, Lulu
 • Institute for Social Research, Zagreb, Croatia
 • Papageorgiou, Bambos
 • Simonová, Natalie
 • Matějů, Petr
 • Clement, Sanne L.
 • Andersen, Jørgen G.
 • Harrits, Gitte S.
 • Gundelach, Peter
 • Kjær, Ulrik
 • Lüchau, Peter
 • Fridberg, Torben
 • Jæger, Mads
 • Helemäe, Jelena
 • Täht, Kadri
 • Pashkov, Marii
 • Carton, Ann
 • Blom, Raimo
 • Melin, Harri
 • Forsé, Michel
 • Lemel, Yannick
 • Wolf, Christof
 • Park, Alison
 • Bernburg, Jón Gunnar
 • Ólafsdóttir, Sigrún
 • Robert, Peter
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Meraviglia, Cinzia
 • Hara, Miwako
 • Nishi, Kumiko
 • Aramaki, Hiroshi
 • Koroleva, Ilze
 • Tabuns, Aivars
 • Krupavičius, Algis
 • Gendall, Philip
 • Skjåk, Knut K.
 • Kolsrud, Kirstine
 • Mortensen, Anne K.
 • Social Weather Stations, Quezon City, Philippines
 • Cichomski, Bogdan
 • Vala, Jorge
 • Khakhulina, Ludmilla
 • Ramos, Alice
 • Institute for Sociology of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakian Republic
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Malnar, Brina
 • Toš, Niko
 • Struwig, Jare
 • Kim, Sang-Wook
 • Diez-Nicholas, Juan
 • Edlund, Jonas
 • Svallfors, Stefan
 • Joye, Dominique
 • Chang, Ying-hwa
 • Kalaycıoğlu, Ersin
 • Çarkoğlu, Ali
 • Makejev, S.
 • Paniotto, Volodimir
 • Smith, Tom W.
 • Marsden, Peter V.
 • Hout, Michael
 • León, Roberto Briceño
 • Ávila, Olga
 • Camardiel, Alberto
Data file producer:
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences (Cologne; 2017)

Funding agency:

Vsaka raziskovalna organizacija krije svoje stroške raziskave. Skupnega financiranja ni.

Project number:

no information

Series:
 • ISSP/Mednarodna splošna družboslovna anketa = International Social Survey Programme

  Mednarodna družboslovna anketa (ISSP) je kontinuiran program mednarodnega sodelovanja v letnih anketah, ki pokrivajo pomembne teme za družboslovno znanstveno raziskovanje. Združuje že obstoječe družbeno-znanstvene projekte in usklajuje raziskovalne cilje ter tako dodaja posameznim nacionalnim raziskavam mednarodni in medkulturni vidik. Vsaka posamezna raziskava (tematski modul) se ukvarja z določeno družboslovno tematiko. Tako raziskave ISSP do sedaj vsebujejo vprašanja o odnosu posameznika do številnih družbenih tem, kot so: okolje, vloga vlade, družbene neenakosti, socialno podporo, družina in spolne vloge, delo in delovne usmeritve, religija, državljanstvo, nacionalna identiteta, zdravje in zdravstveni sistem. Prva raziskava je bila izvedena v letih 1985/86 v šestih državah, danes pa ima ISSP preko 40 držav članic po vsem svetu. (http://www.issp.org/)

Study Content

Keywords ADP: enaki izobraževalni pogoji, percepcija dohodka, razlike v dohodkih, zmanjševanje razlik v dohodkih, razredne razlike, družbeni razred, dejavniki, ki vplivajo na zaslužek, stališče o družbenem sistemu, pomembnost družbenih predpogojev za uspeh v družbi, stališče o davkih za ljudi z višjimi dohodki, dohodek določenih poklicnih skupin, možnosti napredovanja, nagrajevanje, diskriminacija, korupcija, možnost izobraževanja, dejanski in zaželjeni zaslužek po poklicnih kategorijah, konflikti med skupinami, socialne razlike, socialna mobilnost, pravično plačilo za delo

Keywords ELSST:
DOHODEK, DISKRIMINACIJA, KORUPCIJA, KONFLIKT, NAPREDOVANJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - Enakost, neenakost in družbena izključenost
DRUŽBA IN KULTURA - Družbeno vedenje in stališča
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
NEENAKOST
STALIŠČA DO DRUŽBENIH RAZLIK
INTERVENCIJA DRŽAVE
ODPRAVLJANJE NEENAKOSTI
DOHODEK


Abstract:

Ta izvedba raziskav ISSP se osredotoča na stališča do družbene neenakosti. Respondente najprej sprašuje o pomenu družbenega ozadja, zaslug, diskriminacije in korupcije za družbeni uspeh ter o stališčih do enakih možnosti izobraževanja. V nadaljevanju pa sprašuje za mnenje o lastni plači, o oceni dejanskega in primernega zaslužka za nabor poklicev ter o razlikah v dohodkih v državi anketiranca. Respondenti podajajo tudi mnenje o višini davkov glede na zaslužek, o percepciji konfliktov med družbenimi skupinami, možnosti družbene mobilnosti, o občutku pravičnega plačila, prav tako pa karakterizirajo dejanski in želeni družbeni sistem ter ocenjujejo družbeni standard lastne družine. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, zakonskem statusu, izobrazbi, zaposlitvi, poklicu, o članstvu v sindikatu, dohodku, velikosti gospodinjstva, politični samoopredelitvi levo-desno, udeležbi na zadnjih volitvah, o verskem prepričanju, regiji bivanja, državi izvora oz. pripadnosti etnični skupini, zaposlitvi in poklicu staršev v mladosti anketiranca, o prvi in trenutni zaposlitvi anketiranca, družbenem položaju ter o ocenjeni vrednosti družinskega bogastva.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Argentina: 8. julij 2010 - 1. november 2010, Avstralija: 2. december 2009 - 28. februar 2010, Avstrija: julij 2010 - september 2010, Belgija (Flandrija): 13. marec 2009 - 25. julij 2009, Bolgarija: 15. december 2008 - 26. januar 2009, Češka: 15. september 2008 - 29. september 2008, Čile: 14. maj 2009 - 3. junij 2009, Danska: 14. september 2009 - 11. januar 2010, Estonija: 4. junij 2010 - 25. julij 2010, Filipini: 1. oktober 2009 - 4. oktober 2009, Finska: 1. oktober 2009 - 22. december 2009, Francija: april 2009 - julij 2009, Hrvaška: 1. junij 2009 - 15. september 2009, Islandija: november 2009 - maj 2010, Italija: 23. junij 2011 - 16. januar 2012, Izrael: 15. september 2009 - 15. februar 2010, Japonska: 21. november 2009 - 29. november 2009, Južna Afrika: 1. november 2009 - 10. december 2009, Južna Koreja: 29. junij 2009 - 31. avgust 2009, Kitajska: 2. oktober 2008 - 25. december 2008, Latvija: 12. junij 2009 - 6. julij 2009, Litva: 30. november 2010 - 3. februar 2011, Madžarska: 5. november 2009 - 21. november 2009, Nemčija: 31. maj 2010 - 1. november 2010, Norveška: 16. oktober 2009 - 7. maj 2010, Nova Zelandija: 29. julij 2009 - 30. november 2009, Poljska: 2. junij 2010 - 9. julij 2010, Portugalska: junij 2009 - november 2009, Ruska federacija: 2. december 2009 - 24. december 2009, Slovaška: 21. september 2009 - 22. oktober 2009, Slovenija: 24. marec 2009 - 4. junij 2009, Španija: 10. november 2009 - 30. november 2009, Švedska: 23. februar 2009 - 6. maj 2009, Švica: 8. februar 2008 - 5. september 2009, Turčija: 15. julij 2009 - 16. oktober 2009, Tajvan: 23. oktober 2009 - 5. januar 2010, Ukrajina: 12. junij 2009 - 21. junij 2009, Velika Britanija: 8. junij 2009 - 16. november 2009, Venezuela: 1. junij 2010 - 30. junij 2010, Združene države Amerike: 18. marec 2010 - 14. avgust 2010
Date of production: 2017
Country: Argentina, Avstralija, Avstrija, Belgija (Flandrija), Bolgarija, Ciper, Češka, Čile, Danska, Estonija, Filipini, Finska, Francija, Hrvaška, Islandija, Italija, Izrael, Japonska, Južna Afrika, Južna Koreja, Kitajska, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Norveška, Nova Zelandija, Poljska, Portugalska, Ruska federacija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Tajvan, Turčija, Ukrajina, Velika Britanija, Venezuela, Združene države Amerike
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe stare 18 let in več, izjeme so: Finska: od 15 do 74 let, Japonska: 16 let in več, Norveška: od 19 do 80 let, ter Švedska: od 17 do 79 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12777.

Excluded: no information
Data collected by:

Argentina: Cualitativo y Cuantitativo

Avstralija: Academic Surveys Australia, Black Rock, Melbourne

Avstrija: Institute for Empirical Social Research (IFES), Vienna

Belgija (Flandrija): TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: ProField Data Partners

Ciper: Center of Applied Research, Ciper College, Nicosia

Češka: SC&C spol. s r. o.

Čile: ICCOM, Santiago

Danska: SFI SURVEY, Copenhagen

Estonija: Turu-uuringute AS

Filipini: Social Weather Stations, Quezon City

Finska: Statistics Finland, Social Survey Unit, Helsinki

Francija: France-ISSP (Centre de Recherche en Economie et Statistique, Laboratoire de Sociologie Quantitative), Malakoff

Hrvaška: Institute for Social Research, Zagreb

Islandija: The Social Science Research Institute, University of Iceland, Reykjavík

Italija: Marker S.r.l., Mestre (Venice)

Izrael: B.I. and Lucille Cohen, Institute for public opinion research, Tel Aviv

Japonska: Central Research Services, Tokyo

Južna Afrika: Human Sciences Research Council (HSRC), Pretoria

Južna Koreja: Survey Research Center at Sungkyunkwan University, Seoul, Korea

Kitajska: ACSR-Millward Brown

Latvija: Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia

Litva: RAIT, Ltd., Market Analysis and Research Group, Vilnius

Madžarska: TÁRKI Social Research Institute, Budapest

Nemčija: TNS Infratest, München

Norveška: Department of Communication, Journalism and Marketing, Massey University, Palmerston North

Nova Zelandija: Statistics Norway

Poljska: Public Opinion Research Center (CBOS), Warsaw

Portugalska: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa

Ruska federacija: Analytic Levada Center (Levada-Center), Moscow

Slovaška: FOCUS, Bratislava

Slovenija: Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK), Univerza v Ljubljani

Španija: INTERCAMPO, Madrid

Švedska: SIFO Research and Consulting, Stockholm

Švica: MIS Trend, Lausanne

Turčija: Center for Survey Research, Academia Sinica, Nankang, Taipei

Tajvan: Infakto Research Workshop, Istanbul

Ukrajina: Kiev International Institute of Sociology (KIIS), Kiev

Velika Britanija: National Centre for Social Research (NatCen), London

Venezuela: Instituto DELPHOS, Caracas

Združene države Amerike: National Opinion Research Center (NORC), Chicago

Sampling procedure:

Verjetnostno: enostavno slučajno

Verjetnostno: večstopenjsko

Vzorčenje se razlikuje glede na posamezne države. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12777.

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Odvisno od posamezne države. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12777.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.12777.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.12777.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.12777.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.12777.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5400: International Social Survey Programme: Social Inequality IV - ISSP 2009 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: OSTALO

 • number of variables: 357
 • number of units: 56021

Version: 4.0.0, doi:10.4232/1.12777

Variable list

V1 ZA Study number

Value 13 Frequency
5400 GESIS Data Archive Study Number ZA5400 56021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56021 0

Valid range from 5400 to 5400

V2 GESIS Archive Version

Value 22 Frequency
4.0.0 (2017-05-23) 56021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56021 0

DOI Digital Object Identifier

Value 31 Frequency
doi:10.4232/1.12777 56021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56021 0

V1 ZA Study number

Value 1357 Frequency
5400 GESIS Data Archive Study Number ZA5400 56021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56021 0

Valid range from 5400 to 5400

V2 GESIS Archive Version

Value 2356 Frequency
4.0.0 (2017-05-23) 56021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56021 0

DOI Digital Object Identifier

Value 3355 Frequency
doi:10.4232/1.12777 56021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56021 0

V3 Respondent Number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56021 0 1 6081200 243454.508 1027852.068

Valid range from 1 to 6081200

V4 Country/Sample (see V5 for codes for whole nation states)

Value 5353 Frequency
32 AR-Argentina 1133
36 AU-Australia 1525
40 AT-Austria 1019
100 BG-Bulgaria 1000
152 CL-Chile 1505
156 CN-China 3010
158 TW-Taiwan 2026
191 HR-Croatia 1201
196 CY-Cyprus 1000
203 CZ-Czech Republic 1205
208 DK-Denmark 1518
233 EE-Estonia 1005
246 FI-Finland 880
250 FR-France 2817
348 HU-Hungary 1010
352 IS-Iceland 947
376 IL-Israel 1193
380 IT-Italy 1084
392 JP-Japan 1296
410 KR-South Korea 1599
428 LV-Latvia 1069
440 LT-Lithuania 1023
554 NZ-New Zealand 935
578 NO-Norway 1246
608 PH-Philippines 1200
616 PL-Poland 1263
620 PT-Portugal 1000
643 RU-Russia 1603
703 SK-Slovakia 1159
705 SI-Slovenia 1065
710 ZA-South Africa 3305
724 ES-Spain 1215
752 SE-Sweden 1137
756 CH-Switzerland 1229
792 TR-Turkey 1569
804 UA-Ukraine 2012
840 US-United States 1581
862 VE-Venezuela 969
5601 BE-FLA-Flanders 1115
27601 DE-W-Germany-West 956
27602 DE-E-Germany-East 439
82601 GB-GBN Great Britain 958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56021 0 32 82601

Valid range from 32 to 82601

V5 Country (see V4 for codes for the sample)

Value 6352 Frequency
32 AR-Argentina 1133
36 AU-Australia 1525
40 AT-Austria 1019
56 BE-Belgium 1115
100 BG-Bulgaria 1000
152 CL-Chile 1505
156 CN-China 3010
158 TW-Taiwan 2026
191 HR-Croatia 1201
196 CY-Cyprus 1000
203 CZ-Czech Republic 1205
208 DK-Denmark 1518
233 EE-Estonia 1005
246 FI-Finland 880
250 FR-France 2817
276 DE-Germany 1395
348 HU-Hungary 1010
352 IS-Iceland 947
376 IL-Israel 1193
380 IT-Italy 1084
392 JP-Japan 1296
410 KR-South Korea 1599
428 LV-Latvia 1069
440 LT-Lithuania 1023
554 NZ-New Zealand 935
578 NO-Norway 1246
608 PH-Philippines 1200
616 PL-Poland 1263
620 PT-Portugal 1000
643 RU-Russia 1603
703 SK-Slovakia 1159
705 SI-Slovenia 1065
710 ZA-South Africa 3305
724 ES-Spain 1215
752 SE-Sweden 1137
756 CH-Switzerland 1229
792 TR-Turkey 1569
804 UA-Ukraine 2012
826 GB-Great Britain and/or United Kingdom 958
840 US-United States 1581
862 VE-Venezuela 969
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56021 0 32 862

Valid range from 32 to 862

C_ALPHAN Country/Sample Prefix ISO 3166 Code - alphanumeric

Value 7351 Frequency
AR 1133
AT 1019
AU 1525
BE-FLA 1115
BG 1000
CH 1229
CL 1505
CN 3010
CY 1000
CZ 1205
DE 1395
DK 1518
EE 1005
ES 1215
FI 880
FR 2817
GB-GBN 958
HR 1201
HU 1010
IL 1193
IS 947
IT 1084
JP 1296
KR 1599
LT 1023
LV 1069
NO 1246
NZ 935
PH 1200
PL 1263
PT 1000
RU 1603
SE 1137
SI 1065
SK 1159
TR 1569
TW 2026
UA 2012
US 1581
VE 969
ZA 3305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56021 0

V6 Q1a Getting ahead: How important is coming from a wealthy family?

Value 8350 Frequency
1 Essential 5256
2 Very important 12554
3 Fairly important 15782
4 Not very important 14609
5 Not important at all 6675
8 Cant choose 842
9 NA 303
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54876 1145 1 5

Valid range from 1 to 5

V7 Q1b Getting ahead: How important is having well-educated parents?

Value 9349 Frequency
1 Essential 5975
2 Very important 17720
3 Fairly important 18221
4 Not very important 9905
5 Not important at all 3329
8 Cant choose 565
9 NA 306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55150 871 1 5

Valid range from 1 to 5

V8 Q1c Getting ahead: How important is having a good education yourself?

Value 10348 Frequency
1 Essential 14688
2 Very important 25692
3 Fairly important 11972
4 Not very important 2472
5 Not important at all 637
8 Cant choose 322
9 NA 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55461 560 1 5

Valid range from 1 to 5

V9 Q1d Getting ahead: How Important is having ambition?

Value 11347 Frequency
1 Essential 15238
2 Very important 23618
3 Fairly important 12124
4 Not very important 2950
5 Not important at all 1030
8 Cant choose 761
9 NA 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54960 1061 1 5

Valid range from 1 to 5

V10 Q1e Getting ahead: How important is hard work?

Value 12346 Frequency
1 Essential 17432
2 Very important 24403
3 Fairly important 10568
4 Not very important 2370
5 Not important at all 539
8 Cant choose 387
9 NA 322
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55312 709 1 5

Valid range from 1 to 5

V11 Q1f Getting ahead: How important is knowing the right people?

Value 13345 Frequency
1 Essential 10029
2 Very important 20089
3 Fairly important 16847
4 Not very important 6379
5 Not important at all 1622
8 Cant choose 727
9 NA 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54966 1055 1 5

Valid range from 1 to 5

V12 Q1g Getting ahead: How important is having political connections?

Value 14344 Frequency
1 Essential 4461
2 Very important 9164
3 Fairly important 13103
4 Not very important 16560
5 Not important at all 9811
8 Cant choose 2490
9 NA 432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53099 2922 1 5

Valid range from 1 to 5

V13 Q1h Getting ahead: How important is giving bribes?

Value 15343 Frequency
1 Essential 1725
2 Very important 3825
3 Fairly important 6688
4 Not very important 12349
5 Not important at all 26265
8 Cant choose 4493
9 NA 676
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50852 5169 1 5

Valid range from 1 to 5

V14 Q1i Getting ahead: How important is a person's race?

Value 16342 Frequency
1 Essential 2092
2 Very important 6277
3 Fairly important 10772
4 Not very important 15745
5 Not important at all 18566
8 Cant choose 2012
9 NA 557
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53452 2569 1 5

Valid range from 1 to 5

V15 Q1j Getting ahead: How important is a person's religion?

Value 17341 Frequency
1 Essential 2096
2 Very important 5190
3 Fairly important 7232
4 Not very important 16534
5 Not important at all 22659
8 Cant choose 1860
9 NA 450
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53711 2310 1 5

Valid range from 1 to 5

V16 Q1k Getting ahead: How important is being born a man or a woman?

Value 18340 Frequency
1 Essential 2241
2 Very important 6197
3 Fairly important 10644
4 Not very important 15789
5 Not important at all 18694
8 Cant choose 2010
9 NA 446
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53565 2456 1 5

Valid range from 1 to 5

V17 Q2a Getting ahead: To get all the way to the top in [Rs country] today, you have to be corrupt.

Value 19339 Frequency
1 Strongly agree 4893
2 Agree 12099
3 Neither agree nor disagree 9840
4 Disagree 14031
5 Strongly disagree 12426
8 Cant choose 2259
9 NA 473
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53289 2732 1 5

Valid range from 1 to 5

V18 Q2b Getting ahead: In [Rs country] only stud from best sec schools good chance to obtain uni educ

Value 20338 Frequency
1 Strongly agree 4004
2 Agree 14305
3 Neither agree nor disagree 10111
4 Disagree 17541
5 Strongly disagree 8122
8 Cant choose 1531
9 NA 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54083 1938 1 5

Valid range from 1 to 5

V19 Q2c Getting ahead: In [Rs country] only the rich can afford the costs of attending university.

Value 21337 Frequency
1 Strongly agree 5828
2 Agree 14778
3 Neither agree nor disagree 10149
4 Disagree 16636
5 Strongly disagree 7336
8 Cant choose 941
9 NA 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54727 1294 1 5

Valid range from 1 to 5

V20 Q2d Getting ahead: In [Rs country] people same chances to enter uni, regardl of gender, ethnicity

Value 22336 Frequency
1 Strongly agree 9693
2 Agree 22468
3 Neither agree nor disagree 9113
4 Disagree 9661
5 Strongly disagree 3332
8 Cant choose 1394
9 NA 360
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54267 1754 1 5

Valid range from 1 to 5

V21 Q3 Just pay: Would you say you earn much less or much more than deserved?

Value 23335 Frequency
1 Much less than I deserve 8877
2 Less than I deserve 20035
3 What I deserve 18779
4 More than I deserve 1180
5 Much more than I deserve 269
6 Never worked 4192
8 Cant choose 1991
9 NA 698
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53332 2689 1 6

Valid range from 1 to 6

V22 Q4a Actually earn: About how much do you think a doctor in general practice earns?

Value 24334 Frequency
99999995 TW: 99999995 or more 1
-99 NA 2672
-98 DK 5124
-97 Refused 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48200 7821 1 5000000000

Valid range from 1 to 5000000000

V23 Q4b Actually earn: How much do you think a chairman of a large national corporation earns?

Value 25333 Frequency
99999995 TW: 99999995 or more 74
999999999996 KR: One trillion KRW or more 4
-99 NA 3169
-98 DK 5954
-97 Refused 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46872 9149 1 999999999996

Valid range from 1 to 999999999996

V24 Q4c Actually earn: How much do you think a shop assistant earns?

Value 26332 Frequency
99999995 99999995 or more 0
-99 NA 2149
-98 DK 3663
-97 Refused 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50179 5842 1 104000000

Valid range from 1 to 104000000

V25 Q4d Actually earn: How much do you think an unskilled worker in a factory earns?

Value 27331 Frequency
99999995 99999995 or more 0
-99 NA 2125
-98 DK 3630
-97 Refused 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50243 5778 2 10000000000

Valid range from 2 to 10000000000

V26 Q4e Actually earn: How much do you think a cabinet minister in the [national] government earns?

Value 28330 Frequency
99999995 99999995 or more 0
-99 NA 2941
-98 DK 5650
-97 Refused 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47399 8622 1 1000000000000

Valid range from 1 to 1000000000000

V27 Q5a Should earn: About how much do you think a doctor in general practice should earn?

Value 29329 Frequency
99999995 99999995 or more 0
-99 NA 2898
-98 DK 4112
-97 Refused 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48987 7034 1 10000000000

Valid range from 1 to 10000000000

V28 Q5b Should earn: How much do you think a chairman of a large national company should earn?

Value 30328 Frequency
99999995 TW: 99999995 or more 41
-99 NA 3433
-98 DK 5364
-97 Refused 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47198 8823 1 400000000000

Valid range from 1 to 400000000000

V29 Q5c Should earn: How much do you think a shop assistant should earn?

Value 31327 Frequency
99999995 99999995 or more 0
-99 NA 2443
-98 DK 3455
-97 Refused 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50094 5927 4 50000000

Valid range from 4 to 99999995

V30 Q5d Should earn: How much do you think an unskilled worker in a factory should earn?

Value 32326 Frequency
99999995 99999995 or more 0
-99 NA 2489
-98 DK 3308
-97 Refused 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50197 5824 2 50000000

Valid range from 2 to 99999995

V31 Q5e Should earn: How much do you think a cabinet minister in the [national] government should earn?

Value 33325 Frequency
99999995 99999995 or more 0
-99 NA 3469
-98 DK 4930
-97 Refused 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47589 8432 1 1000000000000

Valid range from 1 to 1000000000000

V32 Q6a Differences in income in [Rs country] are too large.

Value 34324 Frequency
1 Strongly agree 25240
2 Agree 21530
3 Neither agree nor disagree 4515
4 Disagree 2746
5 Strongly disagree 798
8 Cant choose 863
9 NA 329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54829 1192 1 5

Valid range from 1 to 5

V33 Q6b It is responsib of governm to reduce differences in income betwn people with high+low incomes.

Value 35323 Frequency
1 Strongly agree 17728
2 Agree 21699
3 Neither agree nor disagree 7397
4 Disagree 5585
5 Strongly disagree 1991
8 Cant choose 1267
9 NA 354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54400 1621 1 5

Valid range from 1 to 5

V34 Q6c The government should provide a decent standard of living for the unemployed.

Value 36322 Frequency
1 Strongly agree 16416
2 Agree 23864
3 Neither agree nor disagree 8790
4 Disagree 4435
5 Strongly disagree 1193
8 Cant choose 978
9 NA 345
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54698 1323 1 5

Valid range from 1 to 5

V35 Q6d The government should spend less on benefits for the poor.

Value 37321 Frequency
1 Strongly agree 3457
2 Agree 6662
3 Neither agree nor disagree 8548
4 Disagree 19556
5 Strongly disagree 16040
8 Cant choose 1356
9 NA 402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54263 1758 1 5

Valid range from 1 to 5

V36 Q7a Tax: Do you think people with high incomes should pay larger share of their income in taxes

Value 38320 Frequency
1 Much larger share 14841
2 Larger 25912
3 The same share 11326
4 Smaller 887
5 Much smaller share 292
8 Cant choose 2242
9 NA 521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53258 2763 1 5

Valid range from 1 to 5

V37 Q7b Tax: Generally, how would you describe taxes in [Rs country] for those with high incomes?

Value 39319 Frequency
1 Much too high 3192
2 Too high 7924
3 About right 14271
4 Too low 17959
5 Much too low 6704
8 Cant choose 5357
9 NA 614
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50050 5971 1 5

Valid range from 1 to 5

V38 Q8a Just or unjust - that people with higher incomes can buy better health care?

Value 40318 Frequency
1 Very just, definitely right 4505
2 Somewhat just, right 9475
3 Neither just nor unjust, mixed feelings 9614
4 Somewhat unjust, wrong 13727
5 Very unjust, definitely wrong 16916
8 Cant choose 1464
9 NA 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54237 1784 1 5

Valid range from 1 to 5

V39 Q8b Just or unjust - that people with higher incomes can buy better education for children?

Value 41317 Frequency
1 Very just, definitely right 4793
2 Somewhat just, right 9805
3 Neither just nor unjust, mixed feelings 9531
4 Somewhat unjust, wrong 13763
5 Very unjust, definitely wrong 16328
8 Cant choose 1401
9 NA 400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54220 1801 1 5

Valid range from 1 to 5

V40 Q9a Conflicts: between poor people and rich people?

Value 42316 Frequency
1 Very strong conflicts 8024
2 Strong conflicts 17101
3 Not very strong conflicts 20416
4 There are no conflicts 7368
8 Cant choose 2633
9 NA 479
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52909 3112 1 4

Valid range from 1 to 4

V41 Q9b Conflicts: between the working class and the middle class?

Value 43315 Frequency
1 Very strong conflicts 2870
2 Strong conflicts 10249
3 Not very strong conflicts 25174
4 There are no conflicts 13128
0 NAV (JP) 1296
8 Cant choose 2709
9 NA 595
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51421 4600 1 4

Valid range from 1 to 4

V42 Q9c Conflicts: between management and workers?

Value 44314 Frequency
1 Very strong conflicts 7212
2 Strong conflicts 18474
3 Not very strong conflicts 21313
4 There are no conflicts 5552
8 Cant choose 2835
9 NA 635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52551 3470 1 4

Valid range from 1 to 4

V43 Q9d Conflicts: between people at the top of society and people at the bottom?

Value 45313 Frequency
1 Very strong conflicts 11366
2 Strong conflicts 17481
3 Not very strong conflicts 16368
4 There are no conflicts 6847
8 Cant choose 3363
9 NA 596
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52062 3959 1 4

Valid range from 1 to 4

V44 Q10a [TOPBOT] Groups tending towards top+bottom. Where would you put yourself on this scale?

Value 46312 Frequency
1 Bottom, Lowest, 01 2604
2 02 2876
3 03 6281
4 04 8233
5 05 13344
6 06 11404
7 07 6392
8 08 2936
9 09 670
10 Top, Highest, 10 397
97 Refused 22
98 Dont know 347
99 NA 515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55137 884 1 10

Valid range from 1 to 10

V45 Q10b Where did the family that you grew up in, fit in then?

Value 47311 Frequency
1 Bottom, Lowest, 01 3171
2 02 4329
3 03 7511
4 04 8507
5 05 11891
6 06 9275
7 07 5550
8 08 3207
9 09 969
10 Top, Highest, 10 653
98 Dont know 399
99 NA 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55063 958 1 10

Valid range from 1 to 10

V46 Q11 Level of status of Rs job compared to the job of father

Value 48310 Frequency
1 Much higher than your fathers 5598
2 Higher 15404
3 About equal 15877
4 Lower 7797
5 Much lower than your fathers 2948
6 I never had a job 3668
7 I dont know what my father did, father never had a job, neve 3090
8 Dont know 790
9 NA 849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54382 1639 1 7

Valid range from 1 to 7

V47 Q12a Important for pay: How much responsibility goes with the job?

Value 49309 Frequency
1 Essential 14924
2 Very important 28644
3 Fairly important 10241
4 Not very important 883
5 Not important at all 196
8 Cant choose 750
9 NA 383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54888 1133 1 5

Valid range from 1 to 5

V48 Q12b Important for pay: the number of years spent in education and training?

Value 50308 Frequency
1 Essential 8646
2 Very important 23334
3 Fairly important 17223
4 Not very important 4837
5 Not important at all 751
8 Cant choose 777
9 NA 453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54791 1230 1 5

Valid range from 1 to 5

V49 Q12c Important for pay: what is needed to support a family?

Value 51307 Frequency
1 Essential 8295
2 Very important 20638
3 Fairly important 16146
4 Not very important 6624
5 Not important at all 2523
8 Cant choose 1285
9 NA 510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54226 1795 1 5

Valid range from 1 to 5

V50 Q12d Important for pay: whether the person has children to support?

Value 52306 Frequency
1 Essential 7191
2 Very important 18572
3 Fairly important 15627
4 Not very important 8689
5 Not important at all 4069
8 Cant choose 1348
9 NA 525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54148 1873 1 5

Valid range from 1 to 5

V51 Q12e Important for pay: how well he or she does the job?

Value 53305 Frequency
1 Essential 16893
2 Very important 27437
3 Fairly important 8527
4 Not very important 895
5 Not important at all 198
0 NAV (PT) 1000
8 Cant choose 637
9 NA 434
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53950 2071 1 5

Valid range from 1 to 5

V52 Q12f Important for pay: How hard he or she works at the job?

Value 54304 Frequency
1 Essential 15600
2 Very important 27060
3 Fairly important 10436
4 Not very important 1410
5 Not important at all 319
8 Cant choose 747
9 NA 449
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54825 1196 1 5

Valid range from 1 to 5

V53 Q13 Is your pay just?

Value 55303 Frequency
1 Much less than is just 10013
2 A little less than is just 18911
3 About just for me 18385
4 A little more than is just 1775
5 Much more than is just 393
6 Never had a job 4150
8 Cant choose 1595
9 NA 799
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53627 2394 1 6

Valid range from 1 to 6

V54 Q14a Type of society: What type of society is [Rs country] today - which diagram comes closest?

Value 56302 Frequency
1 Type A 14605
2 Type B 18255
3 Type C 9059
4 Type D 9163
5 Type E 1456
8 Cant choose 2842
9 NA 641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52538 3483 1 5

Valid range from 1 to 5

V55 Q14b Type of society: What do you think [Rs country] ought to be like - which would you prefer?

Value 57301 Frequency
1 Type A 757
2 Type B 3117
3 Type C 7129
4 Type D 27392
5 Type E 13518
8 Cant choose 3331
9 NA 777
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51913 4108 1 5

Valid range from 1 to 5

V56 Q15a When you were [14-15-16] years old, for whom did your father work?

Value 58300 Frequency
1 Employee of a private company or business 16427
2 Government (national, state or local government); State-owne 13911
3 Self employed; Cooperative (UA) ; Collective farming (UA,EE) 15307
4 Other (please specify) 3170
0 NAP; NAV (GB-GBN) 1935
8 Cant choose 3500
9 NA 1771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48815 7206 1 4

Valid range from 1 to 4

V57 Q15b When you were [14-15-16] years old, what kind of work did your father do?

Value 59299 Frequency
110 Soldiers 485
1000 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS 224
1100 LEGISLATORS AND SENIOR OFFICIALS 14
1110 LEGISLATORS 35
1120 SENIOR GOVERNMENT OFFICIALS 168
1130 TRADITIONAL CHIEFS AND HEADS OF VILLAGES 59
1140 SENIOR OFFICIALS OF SPECIAL-INTEREST ORGANISATIONS 25
1141 Senior officials of political-party organisations 9
1142 Senior officials of employers, workers and other economic-in 21
1143 Senior officials of humanitarian and other special-interest 7
1200 CORPORATE MANAGERS 81
1210 DIRECTORS AND CHIEF EXECUTIVES 460
1220 PRODUCTION AND OPERATIONS DEPARTMENT MANAGERS 87
1221 Production and operations department managers in agriculture 95
1222 Production and operations department managers in manufacturi 161
1223 Production and operations department managers in constructio 83
1224 Production and operations department managers in wholesale a 40
1225 Production and operations department managers in restaurants 10
1226 Production and operations department managers in transport, 60
1227 Production and operations department managers in business se 17
1228 Production and operations department managers in personal ca 13
1229 Production and operations department managers not elsewhere 212
1230 OTHER DEPARTMENT MANAGERS 147
1231 Finance and administration department managers 82
1232 Personnel and industrial relations department managers 43
1233 Sales and marketing department managers 49
1234 Advertising and public relations department managers 12
1235 Supply and distribution department managers 22
1236 Computing services department managers 7
1237 Research and development department managers 14
1238 Other department managers nec 1
1239 Other department managers not elsewhere classified 42
1250 Military officer 9
1300 GENERAL MANAGERS 28
1310 GENERAL MANAGERS 284
1311 General managers in agriculture, hunting, forestry/ and fish 176
1312 General managers in manufacturing 146
1313 General managers in construction 109
1314 General managers in wholesale and retail trade 325
1315 General managers of restaurants and hotels 69
1316 General managers in transport, storage and communications 57
1317 General managers of business services 70
1318 General managers in personal care, cleaning and related serv 17
1319 General managers not elsewhere classified 244
2000 PROFESSIONALS 90
2100 PHYSICAL, MATHEMATICAL AND ENGINEERING SCIENCE PROFESSIONALS 41
2110 PHYSICISTS, CHEMISTS AND RELATED PROFESSIONALS 7
2111 Physicists and astronomers 8
2112 Meteorologists 2
2113 Chemists 22
2114 Geologists and geophysicists 11
2120 MATHEMATICIANS, STATISTICIANS AND RELATED PROFESSIONALS 1
2121 Mathematicians and related professionals 4
2122 Statisticians 1
2130 COMPUTING PROFESSIONALS 16
2131 Computer systems designers and analysts 37
2132 Computer programmers 7
2139 Computing professionals not elsewhere classified 11
2140 ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED PROFESSIONALS 129
2141 Architects, town and traffic planners 89
2142 Civil engineers 140
2143 Electrical engineers 71
2144 Electronics and telecommunications engineers 22
2145 Mechanical engineers 114
2146 Chemical engineers 21
2147 Mining engineers, metallurgists and related professionals 27
2148 Cartographers and surveyors 22
2149 Architects, engineers and related professionals not elsewher 124
2199 Other natural scientist 0
2200 LIFE SCIENCE AND HEALTH PROFESSIONALS 6
2210 LIFE SCIENCE PROFESSIONALS 11
2211 Biologists, botanists, zoologists and related professionals 12
2212 Pharmacologists, pathologists and related professionals 8
2213 Agronomists and related professionals 52
2220 HEALTH PROFESSIONALS (except nursing) 36
2221 Medical doctors 224
2222 Dentists 50
2223 Veterinarians 45
2224 Pharmacists 26
2229 Health professionals (except nursing) not elsewhere classifi 11
2230 NURSING AND MIDWIFERY PROFESSIONALS 26
2300 TEACHING PROFESSIONALS 47
2310 COLLEGE, UNIVERSITY AND HIGHER EDUCATION TEACHING PROFESSION 150
2320 SECONDARY EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS 312
2330 PRIMARY AND PRE-PRIMARY EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS 27
2331 Primary education teaching professionals 214
2332 Pre-primary education teaching professionals 5
2340 SPECIAL EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS 16
2350 OTHER TEACHING PROFESSIONALS 5
2351 Education methods specialists 8
2352 School inspectors 8
2359 Other teaching professionals not elsewhere classified 20
2400 OTHER PROFESSIONALS 15
2410 BUSINESS PROFESSIONALS 10
2411 Accountants 225
2412 Personnel and careers professionals 18
2419 Business professionals not elsewhere classified 91
2420 LEGAL PROFESSIONALS 22
2421 Lawyers 94
2422 Judges 18
2429 Legal professionals not elsewhere classified 15
2430 ARCHIVISTS, LIBRARIANS AND RELATED INFORMATION PROFESSIONALS 1
2431 Archivists and curators 6
2432 Librarians and related information professionals 5
2440 SOCIAL SCIENCE AND RELATED PROFESSIONALS 6
2441 Economists 34
2442 Sociologists, anthropologists and related professionals 7
2443 Philosophers, historians and political scientists 0
2444 Philologists, translators and interpreters 13
2445 Psychologists 6
2446 Social work professionals 13
2450 WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING ARTISTS 25
2451 Authors, journalists and other writers 59
2452 Sculptors, painters and related artists 38
2453 Composers, musicians and singers 26
2454 Choreographers and dancers 0
2455 Film, stage and related actors and directors 16
2460 RELIGIOUS PROFESSIONALS 84
2510 Soc.scientific,juridical+techn.planng 0
2512 Juridical planning 0
2513 Technical+scientific planng 0
2519 Others within this group 0
3000 TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS 116
3100 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE ASSOCIATE PROFESSIONALS 38
3110 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE TECHNICIANS 119
3111 Chemical and physical science technicians 28
3112 Civil engineering technicians 91
3113 Electrical engineering technicians 59
3114 Electronics and telecommunications engineering technicians 60
3115 Mechanical engineering technicians 110
3116 Chemical engineering technicians 17
3117 Mining and metallurgical technicians 22
3118 Draughtspersons 45
3119 Physical and engineering science technicians not elsewhere c 97
3120 COMPUTER ASSOCIATE PROFESSIONALS 18
3121 Computer assistants 17
3122 Computer equipment operators 8
3123 Industrial robot controllers 3
3130 OPTICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT OPERATORS 9
3131 Photographers and image and sound recording equipment operat 40
3132 Broadcasting and telecommunications equipment operators 18
3133 Medical equipment operators 9
3139 Optical and electronic equipment operators not elsewhere cla 0
3140 SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND TECHNICIANS 9
3141 Ships engineers 29
3142 Ships deck officers and pilots 61
3143 Aircraft pilots and related associate professionals 24
3144 Air traffic controllers 5
3145 Air traffic safety technicians 2
3150 SAFETY AND QUALITY INSPECTORS 15
3151 Building and fire inspectors 12
3152 Safety, health and quality inspectors 55
3200 LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 6
3210 LIFE SCIENCE TECHNICIANS AND RELATED ASSOCIATE PROFESSIONALS 18
3211 Life science technicians 10
3212 Agronomy and forestry technicians 63
3213 Farming and forestry advisers 14
3220 MODERN HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS (except nursing) 10
3221 Medical assistants 9
3222 Sanitarians 5
3223 Dieticians and nutritionists 2
3224 Optometrists and opticians 3
3225 Dental assistants 5
3226 Physiotherapists and related associate professionals 9
3227 Veterinary assistants 5
3228 Pharmaceutical assistants 5
3229 Modern health associate professionals (except nursing) not e 4
3230 NURSING AND MIDWIFERY ASSOCIATE PROFESSIONALS 13
3231 Nursing associate professionals 22
3232 Midwifery associate professionals 0
3240 TRADITIONAL MEDICINE PRACTITIONERS AND FAITH HEALERS 2
3241 Traditional medicine practitioners 2
3242 Faith healers 0
3300 TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 14
3310 PRIMARY EDUCATION TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 124
3320 PRE-PRIMARY EDUCATION TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 13
3330 SPECIAL EDUCATION TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 3
3340 OTHER TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 67
3400 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS 16
3410 FINANCE AND SALES ASSOCIATE PROFESSIONALS 114
3411 Securities and finance dealers and brokers 28
3412 Insurance representatives 73
3413 Estate agents 58
3414 Travel consultants and organisers 6
3415 Technical and commercial sales representatives 321
3416 Buyers 73
3417 Appraisers, valuers and auctioneers 10
3419 Finance and sales associate professionals not elsewhere clas 128
3420 BUSINESS SERVICES AGENTS AND TRADE BROKERS 8
3421 Trade brokers 44
3422 Clearing and forwarding agents 24
3423 Employment agents and labour contractors 17
3429 Business services agents and trade brokers not elsewhere cla 13
3430 ADMINISTRATIVE ASSOCIATE PROFESSIONALS 80
3431 Administrative secretaries and related associate professiona 41
3432 Legal and related business associate professionals 29
3433 Bookkeepers 99
3434 Statistical, mathematical and related associate professional 3
3439 Administrative associate professionals not elsewhere classif 246
3440 CUSTOMS, TAX AND RELATED GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS 105
3441 Customs and border inspectors 38
3442 Government tax and excise officials 17
3443 Government social benefits officials 3
3444 Government licensing officials 11
3445 Public employment service worker 0
3449 Customs, tax and related government associate professionals 31
3450 POLICE INSPECTORS AND DETECTIVES 173
3460 SOCIAL WORK ASSOCIATE PROFESSIONALS 13
3470 ARTISTIC, ENTERTAINMENT AND SPORTS ASSOCIATE PROFESSIONALS 12
3471 Decorators and commercial designers 28
3472 Radio, television and other announcers 1
3473 Street, night-club and related musicians, singers and dancer 14
3474 Clowns, magicians, acrobats and related associate profession 1
3475 Athletes, sportspersons and related associate professionals 22
3480 RELIGIOUS ASSOCIATE PROFESSIONALS 10
4000 CLERKS 107
4100 OFFICE CLERKS 112
4110 SECRETARIES AND KEYBOARD-OPERATING CLERKS 126
4111 Stenographers and typists 0
4112 Word-processor and related operators 17
4113 Data entry operators 3
4114 Calculating-machine operators 13
4115 Secretaries 96
4120 NUMERICAL CLERKS 44
4121 Accounting and bookkeeping clerks 81
4122 Statistical and finance clerks 31
4130 MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT CLERKS 50
4131 Stock clerks 228
4132 Production clerks 25
4133 Transport clerks 103
4140 LIBRARY, MAIL AND RELATED CLERKS 57
4141 Library and filing clerks 7
4142 Mail carriers and sorting clerks 128
4143 Coding, proof-reading and related clerks 1
4144 Scribes and related workers 2
4190 OTHER OFFICE CLERKS 542
4200 CUSTOMER SERVICES CLERKS 9
4210 CASHIERS, TELLERS AND RELATED CLERKS 24
4211 Cashiers and ticket clerks 28
4212 Tellers and other counter clerks 53
4213 Bookmakers and croupiers 2
4214 Pawnbrokers and money-lenders 0
4215 Debt-collectors and related workers 17
4220 CLIENT INFORMATION CLERKS 6
4221 Travel agency and related clerks 8
4222 Receptionists and information clerks 20
4223 Telephone switchboard operators 10
5000 SERVICE WORKERS AND SHOP AND MARKET SALES WORKERS 210
5100 PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES WORKERS 6
5110 TRAVEL ATTENDANTS AND RELATED WORKERS 13
5111 Travel attendants and travel stewards 18
5112 Transport conductors 66
5113 Travel guides 2
5120 HOUSEKEEPING AND RESTAURANT SERVICES WORKERS 85
5121 Housekeepers and related workers 23
5122 Cooks 192
5123 Waiters, waitresses and bartenders 99
5130 PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS 25
5131 Child-care workers 6
5132 Institution-based personal care workers 42
5133 Home-based personal care workers 2
5136 Childminders etc 0
5139 Personal care and related workers not elsewhere classified 10
5140 OTHER PERSONAL SERVICES WORKERS 124
5141 Hairdressers, barbers, beauticians and related workers 83
5142 Companions and valets 0
5143 Undertakers and embalmers 8
5149 Other personal services workers not elsewhere classified 193
5150 ASTROLOGERS, FORTUNE-TELLERS AND RELATED WORKERS 7
5151 Astrologers and related workers 5
5152 Fortune-tellers, palmists and related workers 1
5160 PROTECTIVE SERVICES WORKERS 60
5161 Fire-fighters 86
5162 Police officers 319
5163 Prison guards 32
5169 Protective services workers not elsewhere classified 171
5200 MODELS, SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS 14
5210 FASHION AND OTHER MODELS 5
5220 SHOP SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS 1034
5230 STALL AND MARKET SALESPERSONS 99
6000 SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS 369
6100 MARKET-ORIENTED SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS 879
6110 MARKET GARDENERS AND CROP GROWERS 157
6111 Field crop and vegetable growers 1472
6112 Tree and shrub crop growers 194
6113 Gardeners, horticultural and nursery growers 99
6114 Mixed-crop growers 372
6120 MARKET-ORIENTED ANIMAL PRODUCERS AND RELATED WORKERS 37
6121 Dairy and livestock producers 309
6122 Poultry producers 21
6123 Apiarists and sericulturists 4
6124 Mixed-animal producers 46
6129 Market-oriented animal producers and related workers not els 36
6130 MARKET-ORIENTED CROP AND ANIMAL PRODUCERS 1581
6140 FORESTRY AND RELATED WORKERS 84
6141 Forestry workers and loggers 145
6142 Charcoal burners and related workers 5
6150 FISHERY WORKERS, HUNTERS AND TRAPPERS 98
6151 Aquatic-life cultivation workers 21
6152 Inland and coastal waters fishery workers 100
6153 Deep-sea fishery workers 14
6154 Hunters and trappers 5
6200 SUBSISTENCE AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS 11
6210 SUBSISTENCE AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS 1677
7000 CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS 481
7100 EXTRACTION AND BUILDING TRADES WORKERS 30
7110 MINERS, SHOTFIRERS, STONE CUTTERS AND CARVERS 75
7111 Miners and quarry workers 437
7112 Shotfirers and blasters 132
7113 Stone splitters, cutters and carvers 26
7120 BUILDING FRAME AND RELATED TRADES WORKERS 334
7121 Builders, traditional materials 151
7122 Bricklayers and stonemasons 727
7123 Concrete placers, concrete finishers and related workers 97
7124 Carpenters and joiners 638
7128 Tunnel+mountain workers 0
7129 Building frame and related trades workers not elsewhere clas 304
7130 BUILDING FINISHERS AND RELATED TRADES WORKERS 97
7131 Roofers 40
7132 Floor layers and tile setters 79
7133 Plasterers 120
7134 Insulation workers 11
7135 Glaziers 20
7136 Plumbers and pipe fitters 230
7137 Building and related electricians 292
7140 PAINTERS, BUILDING STRUCTURE CLEANERS AND RELATED TRADES WOR 34
7141 Painters and related workers 238
7142 Varnishers and related painters 34
7143 Building structure cleaners 12
7144 Chimney sweepers 0
7200 METAL, MACHINERY AND RELATED TRADES WORKERS 81
7210 METAL MOULDERS, WELDERS, SHEET-METAL WORKERS, STRUCTURAL- ME 91
7211 Metal moulders and coremakers 47
7212 Welders and flamecutters 391
7213 Sheet metal workers 81
7214 Structural-metal preparers and erectors 136
7215 Riggers and cable splicers 5
7216 Underwater workers 2
7220 BLACKSMITHS, TOOL-MAKERS AND RELATED TRADES WORKERS 97
7221 Blacksmiths, hammer-smiths and forging-press workers 224
7222 Tool-makers and related workers 297
7223 Machine-tool setters and setter-operators 196
7224 Metal wheel-grinders, polishers and tool sharpeners 109
7230 MACHINERY MECHANICS AND FITTERS 215
7231 Motor vehicle mechanics and fitters 558
7232 Aircraft engine mechanics and fitters 45
7233 Agricultural- or industrial-machinery mechanics and fitters 311
7240 ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT MECHANICS AND FITTERS 69
7241 Electrical mechanics and fitters 202
7242 Electronics fitters 78
7243 Electronics mechanics and servicers 25
7244 Telegraph and telephone installers and servicers 45
7245 Electrical line installers, repairers and cable jointers 118
7300 PRECISION, HANDICRAFT, PRINTING AND RELATED TRADES WORKERS 1
7310 PRECISION WORKERS IN METAL AND RELATED MATERIALS 21
7311 Precision-instrument makers and repairers 79
7312 Musical instrument makers and tuners 4
7313 Jewellery and precious-metal workers 35
7320 POTTERS, GLASS-MAKERS AND RELATED TRADES WORKERS 14
7321 Abrasive wheel formers, potters and related workers 20
7322 Glass makers, cutters, grinders and finishers 34
7323 Glass engravers and etchers 4
7324 Glass, ceramics and related decorative painters 10
7330 HANDICRAFT WORKERS IN WOOD,TEXTILE, LEATHER AND RELATED MATE 22
7331 Handicraft workers in wood and related materials 34
7332 Handicraft workers in textile, leather and related materials 18
7340 PRINTING AND RELATED TRADES WORKERS 18
7341 Compositors, typesetters and related workers 42
7342 Stereotypers and electrotypers 5
7343 Printing engravers and etchers 6
7344 Photographic and related workers 4
7345 Bookbinders and related workers 12
7346 Silk-screen, block and textile printers 4
7400 OTHER CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS 23
7410 FOOD PROCESSING AND RELATED TRADES WORKERS 73
7411 Butchers, fishmongers and related food preparers 178
7412 Bakers, pastry-cooks and confectionery makers 160
7413 Dairy-products makers 18
7414 Fruit, vegetable and related preservers 8
7415 Food and beverage tasters and graders 2
7416 Tobacco preparers and tobacco products makers 7
7420 WOOD TREATERS, CABINET-MAKERS AND RELATED TRADES WORKERS 62
7421 Wood treaters 56
7422 Cabinet makers and related workers 305
7423 Woodworking machine setters and setter-operators 13
7424 Basketry weavers, brush makers and related workers 12
7430 TEXTILE, GARMENT AND RELATED TRADES WORKERS 95
7431 Fibre preparers 5
7432 Weavers, knitters and related workers 29
7433 Tailors, dressmakers and hatters 95
7434 Furriers and related workers 4
7435 Textile, leather and related pattern-makers and cutters 8
7436 Sewers, embroiderers and related workers 22
7437 Upholsterers and related workers 44
7440 PELT, LEATHER AND SHOEMAKING TRADES WORKERS 22
7441 Pelt dressers, tanners and fellmongers 6
7442 Shoe-makers and related workers 131
8000 PLANT AND MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS 518
8100 STATIONARY-PLANT AND RELATED OPERATORS 67
8110 MINING- AND MINERAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS 46
8111 Mining-plant operators 50
8112 Mineral-ore- and stone-processing-plant operators 12
8113 Well drillers and borers and related workers 14
8120 METAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS 36
8121 Ore and metal furnace operators 37
8122 Metal melters, casters and rolling-mill operators 51
8123 Metal-heat-treating-plant operators 11
8124 Metal drawers and extruders 30
8130 GLASS, CERAMICS AND RELATED PLANT OPERATORS 10
8131 Glass and ceramics kiln and related machine operators 24
8139 Glass, ceramics and related plant operators not elsewhere cl 11
8140 WOOD-PROCESSING- AND PAPERMAKING-PLANT OPERATORS 39
8141 Wood-processing-plant operators 69
8142 Paper-pulp plant operators 9
8143 Papermaking-plant operators 28
8150 CHEMICAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS 19
8151 Crushing-, grinding- and chemical-mixing-machinery operators 8
8152 Chemical-heat-treating-plant operators 7
8153 Chemical-filtering- and separating-equipment operators 1
8154 Chemical-still and reactor operators (except petroleum and n 1
8155 Petroleum- and natural-gas-refining-plant operators 15
8159 Chemical-processing-plant operators not elsewhere classified 14
8160 POWER-PRODUCTION AND RELATED PLANT OPERATORS 31
8161 Power-production plant operators 15
8162 Steam-engine and boiler operators 44
8163 Incinerator, water-treatment and related plant operators 17
8170 AUTOMATED-ASSEMBLY-LINE AND INDUSTRIAL-ROBOT OPERATORS 6
8171 Automated-assembly-line operators 7
8172 Industrial-robot operators 5
8200 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS 11
8210 METAL- AND MINERAL-PRODUCTS MACHINE OPERATORS 87
8211 Machine-tool operators 124
8212 Cement and other mineral products machine operators 36
8220 CHEMICAL-PRODUCTS MACHINE OPERATORS 10
8221 Pharmaceutical- and toiletry-products machine operators 9
8222 Ammunition- and explosive-products machine operators 4
8223 Metal finishing-, plating- and coating-machine operators 11
8224 Photographic-products machine operators 3
8229 Chemical-products machine operators not elsewhere classified 10
8230 RUBBER- AND PLASTIC-PRODUCTS MACHINE OPERATORS 3
8231 Rubber-products machine operators 18
8232 Plastic-products machine operators 25
8240 WOOD-PRODUCTS MACHINE OPERATORS 26
8250 PRINTING-, BINDING- AND PAPER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS 15
8251 Printing-machine operators 40
8252 Bookbinding-machine operators 1
8253 Paper-products machine operators 11
8260 TEXTILE-, FUR- AND LEATHER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS 43
8261 Fibre-preparing-, spinning- and winding-machine operators 11
8262 Weaving- and knitting-machine operators 29
8263 Sewing-machine operators 11
8264 Bleaching-, dyeing- and cleaning-machine operators 17
8265 Fur and leather-preparing-machine operators 8
8266 Shoemaking- and related machine operators 9
8269 Textile-, fur- and leather-products machine operators not el 16
8270 FOOD AND RELATED PRODUCTS MACHINE OPERATORS 22
8271 Meat- and fish-processing-machine operators 32
8272 Dairy-products machine operators 13
8273 Grain- and spice-milling-machine operators 32
8274 Baked-goods, cereal and chocolate-products machine operators 10
8275 Fruit-, vegetable- and nut-processing-machine operators 3
8276 Sugar production machine operators 11
8277 Tea-, coffee-, and cocoa-processing-machine operators 3
8278 Brewers, wine and other beverage machine operators 24
8279 Tobacco production machine operators 22
8280 ASSEMBLERS 44
8281 Mechanical-machinery assemblers 50
8282 Electrical-equipment assemblers 19
8283 Electronic-equipment assemblers 9
8284 Metal-, rubber- and plastic-products assemblers 22
8285 Wood and related products assemblers 8
8286 Paperboard, textile and related products assemblers 3
8290 OTHER MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS 168
8300 DRIVERS AND MOBILE-PLANT OPERATORS 30
8310 LOCOMOTIVE-ENGINE DRIVERS AND RELATED WORKERS 84
8311 Locomotive-engine drivers 143
8312 Railway brakers, signallers and shunters 115
8320 MOTOR-VEHICLE DRIVERS 454
8321 Motor-cycle drivers 88
8322 Car, taxi and van drivers 674
8323 Bus and tram drivers 337
8324 Heavy-truck and lorry drivers 872
8330 AGRICULTURAL AND OTHER MOBILE-PLANT OPERATORS 47
8331 Motorised farm and forestry plant operators 361
8332 Earth-moving- and related plant operators 115
8333 Crane, hoist and related plant operators 95
8334 Lifting-truck operators 40
8340 SHIPS DECK CREWS AND RELATED WORKERS 75
8341 Deck crew, ship 0
8342 Engine crew, ship 1
9000 ELEMENTARY OCCUPATIONS 599
9100 SALES AND SERVICES ELEMENTARY OCCUPATIONS 5
9110 STREET VENDORS AND RELATED WORKERS 72
9111 Street food vendors 49
9112 Street vendors, non-food products 28
9113 Door-to-door and telephone salespersons 10
9120 SHOE CLEANING AND OTHER STREET SERVICES ELEMENTARY OCCUPATIO 8
9130 DOMESTIC AND RELATED HELPERS, CLEANERS AND LAUNDERERS 22
9131 Domestic helpers and cleaners 16
9132 Helpers and cleaners in offices, hotels and other establishm 80
9133 Hand-launderers and pressers 9
9140 BUILDING CARETAKERS, WINDOW AND RELATED CLEANERS 29
9141 Building caretakers 147
9142 Vehicle, window and related cleaners 15
9150 MESSENGERS, PORTERS, DOORKEEPERS AND RELATED WORKERS 13
9151 Messengers, package and luggage porters and deliverers 69
9152 Doorkeepers, watchpersons and related workers 151
9153 Vending-machine money collectors, meter readers and related 9
9160 GARBAGE COLLECTORS AND RELATED LABOURERS 12
9161 Garbage collectors 23
9162 Sweepers and related labourers 70
9200 AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED LABOURERS 6
9210 AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED LABOURERS 72
9211 Farm-hands and labourers 2089
9212 Forestry labourers 105
9213 Fishery, hunting and trapping labourers 21
9300 LABOURERS IN MINING, CONSTRUCTION, MANUFACTURING AND TRANSPO 184
9310 MINING AND CONSTRUCTION LABOURERS 96
9311 Mining and quarrying labourers 62
9312 Construction and maintenance labourers: roads, dams and simi 390
9313 Building construction labourers 466
9320 MANUFACTURING LABOURERS 238
9321 Assembling labourers 101
9322 Hand packers and other manufacturing labourers 127
9330 TRANSPORT LABOURERS AND FREIGHT HANDLERS 162
9331 Hand or pedal vehicle drivers 16
9332 Drivers of animal-drawn vehicles and machinery 24
9333 Freight handlers 218
0 NAP; NAV (GB-GBN,NZ) 4580
9996 Not classifiable;inadeq described 783
9997 Refused 284
9998 Dont know 2069
9999 NA 3097
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45208 10813 110 9333

Valid range from 110 to 9333

V58 Q16a When you were [14-15-16] years old, did your mother work outside the household?

Value 60298 Frequency
1 Yes, my mother did have a job when I was <14-15-16> years 27574
2 No, my mother never had a job outside the household 15287
3 No, my mother stopped working before she got married 1152
4 No, my mother stopped working after she got married, but bef 1479
5 No, my mother stopped working after her first child 2209
0 NAP; NAV (CN, GB_GBN, NO) 5301
8 Cant choose 2218
9 NA 801
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47701 8320 1 5

Valid range from 1 to 5

V59 Q16b In her last job - for whom did your mother work?

Value 61297 Frequency
1 Employee of a private company or business 12684
2 Government (national, state or local government); State-owne 12090
3 Self employed; Cooperative (UA) ; Collective farming (UA,EE) 8312
4 Other (please specify) 1608
5 My mother never worked outside the household 15724
0 NAP;NAV (GB-GBN) 1381
8 Cant choose 2394
9 NA 1828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50418 5603 1 5

Valid range from 1 to 5

V60 Q16c When you were [14-15-16] years old, what kind of work did your mother do?

Value 62296 Frequency
110 Soldiers 25
1000 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS 54
1100 LEGISLATORS AND SENIOR OFFICIALS 2
1110 LEGISLATORS 4
1120 SENIOR GOVERNMENT OFFICIALS 50
1130 TRADITIONAL CHIEFS AND HEADS OF VILLAGES 10
1140 SENIOR OFFICIALS OF SPECIAL-INTEREST ORGANISATIONS 3
1141 Senior officials of political-party organisations 4
1142 Senior officials of employers, workers and other economic-in 3
1143 Senior officials of humanitarian and other special-interest 5
1200 CORPORATE MANAGERS 12
1210 DIRECTORS AND CHIEF EXECUTIVES 83
1220 PRODUCTION AND OPERATIONS DEPARTMENT MANAGERS 18
1221 Production and operations department managers in agriculture 10
1222 Production and operations department managers in manufacturi 30
1223 Production and operations department managers in constructio 4
1224 Production and operations department managers in wholesale a 35
1225 Production and operations department managers in restaurants 6
1226 Production and operations department managers in transport, 24
1227 Production and operations department managers in business se 5
1228 Production and operations department managers in personal ca 3
1229 Production and operations department managers not elsewhere 95
1230 OTHER DEPARTMENT MANAGERS 21
1231 Finance and administration department managers 46
1232 Personnel and industrial relations department managers 11
1233 Sales and marketing department managers 19
1234 Advertising and public relations department managers 3
1235 Supply and distribution department managers 2
1236 Computing services department managers 0
1237 Research and development department managers 3
1238 Other department managers nec 0
1239 Other department managers not elsewhere classified 10
1250 Military officer 0
1300 GENERAL MANAGERS 5
1310 GENERAL MANAGERS 168
1311 General managers in agriculture, hunting, forestry/ and fish 24
1312 General managers in manufacturing 19
1313 General managers in construction 6
1314 General managers in wholesale and retail trade 241
1315 General managers of restaurants and hotels 80
1316 General managers in transport, storage and communications 5
1317 General managers of business services 33
1318 General managers in personal care, cleaning and related serv 17
1319 General managers not elsewhere classified 68
2000 PROFESSIONALS 105
2100 PHYSICAL, MATHEMATICAL AND ENGINEERING SCIENCE PROFESSIONALS 2
2110 PHYSICISTS, CHEMISTS AND RELATED PROFESSIONALS 2
2111 Physicists and astronomers 1
2112 Meteorologists 1
2113 Chemists 13
2114 Geologists and geophysicists 3
2120 MATHEMATICIANS, STATISTICIANS AND RELATED PROFESSIONALS 0
2121 Mathematicians and related professionals 2
2122 Statisticians 4
2130 COMPUTING PROFESSIONALS 4
2131 Computer systems designers and analysts 9
2132 Computer programmers 7
2139 Computing professionals not elsewhere classified 2
2140 ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED PROFESSIONALS 14
2141 Architects, town and traffic planners 18
2142 Civil engineers 24
2143 Electrical engineers 11
2144 Electronics and telecommunications engineers 6
2145 Mechanical engineers 19
2146 Chemical engineers 11
2147 Mining engineers, metallurgists and related professionals 3
2148 Cartographers and surveyors 1
2149 Architects, engineers and related professionals not elsewher 40
2199 Other natural scientist 0
2200 LIFE SCIENCE AND HEALTH PROFESSIONALS 4
2210 LIFE SCIENCE PROFESSIONALS 4
2211 Biologists, botanists, zoologists and related professionals 14
2212 Pharmacologists, pathologists and related professionals 9
2213 Agronomists and related professionals 11
2220 HEALTH PROFESSIONALS (except nursing) 23
2221 Medical doctors 120
2222 Dentists 19
2223 Veterinarians 11
2224 Pharmacists 38
2229 Health professionals (except nursing) not elsewhere classifi 15
2230 NURSING AND MIDWIFERY PROFESSIONALS 361
2300 TEACHING PROFESSIONALS 82
2310 COLLEGE, UNIVERSITY AND HIGHER EDUCATION TEACHING PROFESSION 88
2320 SECONDARY EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS 494
2330 PRIMARY AND PRE-PRIMARY EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS 36
2331 Primary education teaching professionals 454
2332 Pre-primary education teaching professionals 139
2340 SPECIAL EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS 35
2350 OTHER TEACHING PROFESSIONALS 7
2351 Education methods specialists 30
2352 School inspectors 7
2359 Other teaching professionals not elsewhere classified 25
2400 OTHER PROFESSIONALS 2
2410 BUSINESS PROFESSIONALS 9
2411 Accountants 265
2412 Personnel and careers professionals 18
2419 Business professionals not elsewhere classified 44
2420 LEGAL PROFESSIONALS 4
2421 Lawyers 29
2422 Judges 4
2429 Legal professionals not elsewhere classified 14
2430 ARCHIVISTS, LIBRARIANS AND RELATED INFORMATION PROFESSIONALS 8
2431 Archivists and curators 11
2432 Librarians and related information professionals 30
2440 SOCIAL SCIENCE AND RELATED PROFESSIONALS 10
2441 Economists 51
2442 Sociologists, anthropologists and related professionals 6
2443 Philosophers, historians and political scientists 1
2444 Philologists, translators and interpreters 21
2445 Psychologists 12
2446 Social work professionals 43
2450 WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING ARTISTS 14
2451 Authors, journalists and other writers 28
2452 Sculptors, painters and related artists 23
2453 Composers, musicians and singers 17
2454 Choreographers and dancers 5
2455 Film, stage and related actors and directors 15
2460 RELIGIOUS PROFESSIONALS 13
2510 Soc.scientific,juridical+techn.planng 0
2512 Juridical planning 0
2513 Technical+scientific planng 0
2519 Others within this group 0
3000 TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS 97
3100 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE ASSOCIATE PROFESSIONALS 2
3110 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE TECHNICIANS 21
3111 Chemical and physical science technicians 33
3112 Civil engineering technicians 14
3113 Electrical engineering technicians 4
3114 Electronics and telecommunications engineering technicians 6
3115 Mechanical engineering technicians 5
3116 Chemical engineering technicians 24
3117 Mining and metallurgical technicians 1
3118 Draughtspersons 23
3119 Physical and engineering science technicians not elsewhere c 28
3120 COMPUTER ASSOCIATE PROFESSIONALS 1
3121 Computer assistants 4
3122 Computer equipment operators 5
3123 Industrial robot controllers 5
3130 OPTICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT OPERATORS 2
3131 Photographers and image and sound recording equipment operat 10
3132 Broadcasting and telecommunications equipment operators 8
3133 Medical equipment operators 12
3139 Optical and electronic equipment operators not elsewhere cla 0
3140 SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND TECHNICIANS 1
3141 Ships engineers 0
3142 Ships deck officers and pilots 3
3143 Aircraft pilots and related associate professionals 0
3144 Air traffic controllers 2
3145 Air traffic safety technicians 1
3150 SAFETY AND QUALITY INSPECTORS 12
3151 Building and fire inspectors 1
3152 Safety, health and quality inspectors 46
3200 LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 3
3210 LIFE SCIENCE TECHNICIANS AND RELATED ASSOCIATE PROFESSIONALS 4
3211 Life science technicians 36
3212 Agronomy and forestry technicians 26
3213 Farming and forestry advisers 8
3220 MODERN HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS (except nursing) 32
3221 Medical assistants 57
3222 Sanitarians 3
3223 Dieticians and nutritionists 12
3224 Optometrists and opticians 5
3225 Dental assistants 24
3226 Physiotherapists and related associate professionals 35
3227 Veterinary assistants 5
3228 Pharmaceutical assistants 14
3229 Modern health associate professionals (except nursing) not e 13
3230 NURSING AND MIDWIFERY ASSOCIATE PROFESSIONALS 75
3231 Nursing associate professionals 473
3232 Midwifery associate professionals 10
3240 TRADITIONAL MEDICINE PRACTITIONERS AND FAITH HEALERS 2
3241 Traditional medicine practitioners 1
3242 Faith healers 0
3300 TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 9
3310 PRIMARY EDUCATION TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 240
3320 PRE-PRIMARY EDUCATION TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 143
3330 SPECIAL EDUCATION TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 14
3340 OTHER TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 92
3400 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS 15
3410 FINANCE AND SALES ASSOCIATE PROFESSIONALS 48
3411 Securities and finance dealers and brokers 12
3412 Insurance representatives 58
3413 Estate agents 21
3414 Travel consultants and organisers 7
3415 Technical and commercial sales representatives 70
3416 Buyers 18
3417 Appraisers, valuers and auctioneers 5
3419 Finance and sales associate professionals not elsewhere clas 49
3420 BUSINESS SERVICES AGENTS AND TRADE BROKERS 4
3421 Trade brokers 18
3422 Clearing and forwarding agents 7
3423 Employment agents and labour contractors 8
3429 Business services agents and trade brokers not elsewhere cla 7
3430 ADMINISTRATIVE ASSOCIATE PROFESSIONALS 98
3431 Administrative secretaries and related associate professiona 120
3432 Legal and related business associate professionals 32
3433 Bookkeepers 347
3434 Statistical, mathematical and related associate professional 7
3439 Administrative associate professionals not elsewhere classif 57
3440 CUSTOMS, TAX AND RELATED GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS 51
3441 Customs and border inspectors 6
3442 Government tax and excise officials 17
3443 Government social benefits officials 19
3444 Government licensing officials 6
3445 Public employment service worker 0
3449 Customs, tax and related government associate professionals 30
3450 POLICE INSPECTORS AND DETECTIVES 8
3460 SOCIAL WORK ASSOCIATE PROFESSIONALS 58
3470 ARTISTIC, ENTERTAINMENT AND SPORTS ASSOCIATE PROFESSIONALS 13
3471 Decorators and commercial designers 33
3472 Radio, television and other announcers 2
3473 Street, night-club and related musicians, singers and dancer 3
3474 Clowns, magicians, acrobats and related associate profession 2
3475 Athletes, sportspersons and related associate professionals 8
3480 RELIGIOUS ASSOCIATE PROFESSIONALS 8
4000 CLERKS 150
4100 OFFICE CLERKS 179
4110 SECRETARIES AND KEYBOARD-OPERATING CLERKS 242
4111 Stenographers and typists 56
4112 Word-processor and related operators 52
4113 Data entry operators 22
4114 Calculating-machine operators 46
4115 Secretaries 618
4120 NUMERICAL CLERKS 135
4121 Accounting and bookkeeping clerks 272
4122 Statistical and finance clerks 66
4130 MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT CLERKS 14
4131 Stock clerks 128
4132 Production clerks 31
4133 Transport clerks 42
4140 LIBRARY, MAIL AND RELATED CLERKS 42
4141 Library and filing clerks 38
4142 Mail carriers and sorting clerks 120
4143 Coding, proof-reading and related clerks 4
4144 Scribes and related workers 5
4190 OTHER OFFICE CLERKS 588
4200 CUSTOMER SERVICES CLERKS 13
4210 CASHIERS, TELLERS AND RELATED CLERKS 67
4211 Cashiers and ticket clerks 139
4212 Tellers and other counter clerks 127
4213 Bookmakers and croupiers 1
4214 Pawnbrokers and money-lenders 0
4215 Debt-collectors and related workers 8
4220 CLIENT INFORMATION CLERKS 16
4221 Travel agency and related clerks 7
4222 Receptionists and information clerks 76
4223 Telephone switchboard operators 90
5000 SERVICE WORKERS AND SHOP AND MARKET SALES WORKERS 127
5100 PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES WORKERS 8
5110 TRAVEL ATTENDANTS AND RELATED WORKERS 4
5111 Travel attendants and travel stewards 12
5112 Transport conductors 28
5113 Travel guides 4
5120 HOUSEKEEPING AND RESTAURANT SERVICES WORKERS 200
5121 Housekeepers and related workers 278
5122 Cooks 741
5123 Waiters, waitresses and bartenders 290
5130 PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS 305
5131 Child-care workers 257
5132 Institution-based personal care workers 305
5133 Home-based personal care workers 102
5136 Childminders etc 0
5139 Personal care and related workers not elsewhere classified 34
5140 OTHER PERSONAL SERVICES WORKERS 159
5141 Hairdressers, barbers, beauticians and related workers 291
5142 Companions and valets 7
5143 Undertakers and embalmers 2
5149 Other personal services workers not elsewhere classified 58
5150 ASTROLOGERS, FORTUNE-TELLERS AND RELATED WORKERS 1
5151 Astrologers and related workers 0
5152 Fortune-tellers, palmists and related workers 1
5160 PROTECTIVE SERVICES WORKERS 9
5161 Fire-fighters 2
5162 Police officers 14
5163 Prison guards 7
5169 Protective services workers not elsewhere classified 27
5200 MODELS, SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS 39
5210 FASHION AND OTHER MODELS 18
5220 SHOP SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS 2252
5230 STALL AND MARKET SALESPERSONS 232
6000 SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS 37
6100 MARKET-ORIENTED SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS 383
6110 MARKET GARDENERS AND CROP GROWERS 69
6111 Field crop and vegetable growers 787
6112 Tree and shrub crop growers 147
6113 Gardeners, horticultural and nursery growers 56
6114 Mixed-crop growers 245
6120 MARKET-ORIENTED ANIMAL PRODUCERS AND RELATED WORKERS 42
6121 Dairy and livestock producers 469
6122 Poultry producers 42
6123 Apiarists and sericulturists 2
6124 Mixed-animal producers 23
6129 Market-oriented animal producers and related workers not els 19
6130 MARKET-ORIENTED CROP AND ANIMAL PRODUCERS 690
6140 FORESTRY AND RELATED WORKERS 9
6141 Forestry workers and loggers 18
6142 Charcoal burners and related workers 0
6150 FISHERY WORKERS, HUNTERS AND TRAPPERS 10
6151 Aquatic-life cultivation workers 12
6152 Inland and coastal waters fishery workers 9
6153 Deep-sea fishery workers 0
6154 Hunters and trappers 1
6200 SUBSISTENCE AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS 3
6210 SUBSISTENCE AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS 1901
7000 CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS 76
7100 EXTRACTION AND BUILDING TRADES WORKERS 3
7110 MINERS, SHOTFIRERS, STONE CUTTERS AND CARVERS 2
7111 Miners and quarry workers 13
7112 Shotfirers and blasters 1
7113 Stone splitters, cutters and carvers 2
7120 BUILDING FRAME AND RELATED TRADES WORKERS 10
7121 Builders, traditional materials 2
7122 Bricklayers and stonemasons 9
7123 Concrete placers, concrete finishers and related workers 12
7124 Carpenters and joiners 9
7128 Tunnel+mountain workers 0
7129 Building frame and related trades workers not elsewhere clas 14
7130 BUILDING FINISHERS AND RELATED TRADES WORKERS 5
7131 Roofers 0
7132 Floor layers and tile setters 4
7133 Plasterers 22
7134 Insulation workers 2
7135 Glaziers 1
7136 Plumbers and pipe fitters 7
7137 Building and related electricians 2
7140 PAINTERS, BUILDING STRUCTURE CLEANERS AND RELATED TRADES WOR 0
7141 Painters and related workers 37
7142 Varnishers and related painters 1
7143 Building structure cleaners 0
7144 Chimney sweepers 0
7200 METAL, MACHINERY AND RELATED TRADES WORKERS 7
7210 METAL MOULDERS, WELDERS, SHEET-METAL WORKERS, STRUCTURAL- ME 5
7211 Metal moulders and coremakers 5
7212 Welders and flamecutters 39
7213 Sheet metal workers 3
7214 Structural-metal preparers and erectors 4
7215 Riggers and cable splicers 0
7216 Underwater workers 0
7220 BLACKSMITHS, TOOL-MAKERS AND RELATED TRADES WORKERS 4
7221 Blacksmiths, hammer-smiths and forging-press workers 1
7222 Tool-makers and related workers 22
7223 Machine-tool setters and setter-operators 4
7224 Metal wheel-grinders, polishers and tool sharpeners 17
7230 MACHINERY MECHANICS AND FITTERS 10
7231 Motor vehicle mechanics and fitters 11
7232 Aircraft engine mechanics and fitters 2
7233 Agricultural- or industrial-machinery mechanics and fitters 6
7240 ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT MECHANICS AND FITTERS 6
7241 Electrical mechanics and fitters 16
7242 Electronics fitters 41
7243 Electronics mechanics and servicers 5
7244 Telegraph and telephone installers and servicers 5
7245 Electrical line installers, repairers and cable jointers 5
7300 PRECISION, HANDICRAFT, PRINTING AND RELATED TRADES WORKERS 7
7310 PRECISION WORKERS IN METAL AND RELATED MATERIALS 3
7311 Precision-instrument makers and repairers 18
7312 Musical instrument makers and tuners 0
7313 Jewellery and precious-metal workers 17
7320 POTTERS, GLASS-MAKERS AND RELATED TRADES WORKERS 7
7321 Abrasive wheel formers, potters and related workers 10
7322 Glass makers, cutters, grinders and finishers 12
7323 Glass engravers and etchers 0
7324 Glass, ceram