Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI1001
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1001_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Rajšp, Simona
 • Hočevar, Martina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, zaupanje v institucije, ocena vlade, razrešitev Karla Erjavca, slovensko-hrvaški arbitražni sporazum

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o opredeljevanju ob "arbitražnem sporazumu" in o razrešitvi ministra Erjavca.

Methodology


Collection date: 25. januar 2010 - 27. januar 2010
Date of production: 2010-01
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI1001 - Politbarometer PB01/10 [datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 65
 • number of units: 912

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2010-01-15 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 2010-01-15 2010-01-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 259
2 ni zadovoljen 616
3 ne vem, b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 37

Valid range from 1 to 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 531
2 ni zadovoljen 358
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 23

Valid range from 1 to 2

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 165 Frequency
2010-01-15 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 2010-01-15 2010-01-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 264 Frequency
1 zadovoljen 259
2 ni zadovoljen 616
3 ne vem, b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 37

Valid range from 1 to 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 363 Frequency
1 zadovoljen 531
2 ni zadovoljen 358
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 23

Valid range from 1 to 2

q481d PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 462 Frequency
1 da, podpiram 402
2 ne, ne podpiram 433
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 77

Valid range from 1 to 2

v1 VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 561 Frequency
1 1 zelo neuspešno 127
2 2 224
3 3 nekje vmes 443
4 4 98
5 5 zelo uspešno 8
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 12

Valid range from 1 to 5

v2 BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 660 Frequency
1 1 zelo neuspešno 121
2 2 199
3 3 nekje vmes 343
4 4 200
5 5 zelo uspešno 37
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 12

Valid range from 1 to 5

v5 DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 759 Frequency
1 1 zelo neuspešno 75
2 2 106
3 3 nekje vmes 223
4 4 338
5 5 zelo uspešno 158
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 12

Valid range from 1 to 5

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Value 858 Frequency
1 1 najmanj zaupa 153
2 2 193
3 3 nekje vmes 407
4 4 128
5 5 najbolj zaupa 19
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 12

Valid range from 1 to 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 957 Frequency
1 1 najmanj zaupa 72
2 2 129
3 3 nekje vmes 338
4 4 281
5 5 najbolj zaupa 49
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 43

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 1056 Frequency
1 1 najmanj zaupa 86
2 2 154
3 3 nekje vmes 334
4 4 200
5 5 najbolj zaupa 52
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 86

Valid range from 1 to 5

i13 SLOVENSKO ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 1155 Frequency
1 1 najmanj zaupa 30
2 2 100
3 3 nekje vmes 354
4 4 323
5 5 najbolj zaupa 61
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 44

Valid range from 1 to 5

i14 SLOVENSKO ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 1254 Frequency
1 1 najmanj zaupa 72
2 2 191
3 3 nekje vmes 360
4 4 223
5 5 najbolj zaupa 63
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 3

Valid range from 1 to 5

i15 ČASOPISI, TELEVIZIJA, RADIO

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 1353 Frequency
1 1 najmanj zaupa 62
2 2 167
3 3 nekje vmes 381
4 4 244
5 5 najbolj zaupa 50
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 8

Valid range from 1 to 5

i16 VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Value 1452 Frequency
1 1 najmanj zaupa 47
2 2 70
3 3 nekje vmes 286
4 4 318
5 5 najbolj zaupa 104
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 87

Valid range from 1 to 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1551 Frequency
1 1 najmanj zaupa 135
2 2 189
3 3 nekje vmes 328
4 4 197
5 5 najbolj zaupa 52
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 11

Valid range from 1 to 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Value 1650 Frequency
1 1 najmanj zaupa 57
2 2 105
3 3 nekje vmes 393
4 4 251
5 5 najbolj zaupa 41
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 65

Valid range from 1 to 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 1749 Frequency
1 1 najmanj zaupa 32
2 2 83
3 3 nekje vmes 234
4 4 420
5 5 najbolj zaupa 127
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 16

Valid range from 1 to 5

i27 KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Value 1848 Frequency
1 1 najmanj zaupa 106
2 2 141
3 3 nekje vmes 249
4 4 247
5 5 najbolj zaupa 119
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 50

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Value 1947 Frequency
1 1 najmanj zaupa 150
2 2 222
3 3 nekje vmes 317
4 4 152
5 5 najbolj zaupa 23
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 48

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2046 Frequency
1 1 najmanj zaupa 135
2 2 244
3 3 nekje vmes 398
4 4 101
5 5 najbolj zaupa 12
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 22

Valid range from 1 to 5

i30 INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 2145 Frequency
1 1 najmanj zaupa 29
2 2 70
3 3 nekje vmes 200
4 4 349
5 5 najbolj zaupa 193
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 71

Valid range from 1 to 5

i35 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

STATISTIČNEMU URADU REPUBLIKE SLOVENIJE?

Value 2244 Frequency
1 1 najmanj zaupa 49
2 2 118
3 3 nekje vmes 332
4 4 234
5 5 najbolj zaupa 58
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 121

Valid range from 1 to 5

i36 SLOVENSKI GASILCI

SLOVENSKIM GASILCEM?

Value 2343 Frequency
1 1 najmanj zaupa 3
2 2 9
3 3 nekje vmes 38
4 4 247
5 5 najbolj zaupa 611
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 4

Valid range from 1 to 5

i37 ŽUPAN

VAŠEMU ŽUPANU?

Value 2442 Frequency
1 1 najmanj zaupa 83
2 2 120
3 3 nekje vmes 256
4 4 272
5 5 najbolj zaupa 168
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 13

Valid range from 1 to 5

i38 OSEBNI ZDRAVNIK

VAŠEMU OSEBNEMU ZDRAVNIKU?

Value 2541 Frequency
1 1 najmanj zaupa 12
2 2 24
3 3 nekje vmes 126
4 4 331
5 5 najbolj zaupa 397
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 22

Valid range from 1 to 5

i39 SLOVENSKA ZDRAVNIŠKA ZBORNICA

SLOVENSKI ZDRAVNIŠKI ZBORNICI S PREDSEDNICO GORDANO KALAN ŽIVČEC?

Value 2640 Frequency
1 1 najmanj zaupa 324
2 2 248
3 3 nekje vmes 207
4 4 51
5 5 najbolj zaupa 11
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 71

Valid range from 1 to 5

i4 PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 2739 Frequency
1 1 najmanj zaupa 82
2 2 108
3 3 nekje vmes 249
4 4 311
5 5 najbolj zaupa 151
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 11

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2838 Frequency
1 1 najmanj zaupa 152
2 2 299
3 3 nekje vmes 383
4 4 40
5 5 najbolj zaupa 4
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 34

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Value 2937 Frequency
1 1 najmanj zaupa 184
2 2 291
3 3 nekje vmes 274
4 4 108
5 5 najbolj zaupa 17
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 38

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Value 3036 Frequency
1 1 najmanj zaupa 78
2 2 115
3 3 nekje vmes 314
4 4 330
5 5 najbolj zaupa 60
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 15

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Value 3135 Frequency
1 1 najmanj zaupa 35
2 2 87
3 3 nekje vmes 284
4 4 347
5 5 najbolj zaupa 84
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 75

Valid range from 1 to 5

i9 CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3234 Frequency
1 1 najmanj zaupa 250
2 2 191
3 3 nekje vmes 266
4 4 123
5 5 najbolj zaupa 47
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 35

Valid range from 1 to 5

q906a ZMANJŠANJE DOHODKA

ALI JE ZARADI GOSPODARSKE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

Value 3333 Frequency
1 da 476
2 ne 425
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 11

Valid range from 1 to 2

q906c OGROŽENOST ZAPOSLITVE

OGROŽENOST ZAPOSLITVE

Value 3432 Frequency
1 da 239
2 ne 661
3 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 12

Valid range from 1 to 2

q916a DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

V ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA OZ. PRIPRAVLJA SERIJO UKREPOV. NAŠTEVALI VAM JIH BOMO, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

Value 3531 Frequency
1 da podpira 665
2 ne, ne podpira 165
3 ne ve, b.o. 79
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 82

Valid range from 1 to 2

q916b PREPREČEVANJE KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

PREPREČEVANJE KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

Value 3630 Frequency
1 da podpira 658
2 ne, ne podpira 189
3 ne ve, b.o. 62
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 65

Valid range from 1 to 2

q916c ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPEŠI

ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPEŠITEV KREDITIRANJA GOSPODARSTVA

Value 3729 Frequency
1 da podpira 697
2 ne, ne podpira 136
3 ne ve, b.o. 75
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 79

Valid range from 1 to 2

q916d SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA IN NADOMESTIL ZA

SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA IN NADOMESTIL ZA PLAČE DELAVCEM NA ČAKANJU IN SOCIALNE PODPORE

Value 3828 Frequency
1 da podpira 655
2 ne, ne podpira 193
3 ne ve, b.o. 61
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 64

Valid range from 1 to 2

q916e DVIG MINIMALNE PLAČE NA 562€

DVIG MINIMALNE PLAČE NA 562€

Value 3927 Frequency
1 da podpira 841
2 ne, ne podpira 61
3 ne ve, b.o. 7
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 10

Valid range from 1 to 2

q916f UVEDBA T.I. MALEGA DELA, KI DOPUŠČA KRAJŠE ZAPOSLITVE ŠTUDEN

UVEDBA T.I. MALEGA DELA, KI DOPUŠČA KRAJŠE ZAPOSLITVE ŠTUDENTOM, UPOKOJENCEM IN BREZPOSLENIM

Value 4026 Frequency
1 da podpira 718
2 ne, ne podpira 135
3 ne ve, b.o. 56
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 59

Valid range from 1 to 2

q916g POSTOPNO PODALJŠEVANJE DELOVNE DOBE DO UPOKOJITVE

POSTOPNO PODALJŠEVANJE DELOVNE DOBE DO UPOKOJITVE

Value 4125 Frequency
1 da podpira 210
2 ne, ne podpira 664
3 ne ve, b.o. 34
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 38

Valid range from 1 to 2

q923 BI BILA V DANIH RAZMERAH JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT PAHO

KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

Value 4224 Frequency
1 janševa vlada bi bila manj uspešna 413
2 enako uspešna 128
3 janševa vlada bi bila bolj uspešna 259
4 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 112

Valid range from 1 to 3

q924 PODPORA ARBITRAŽNEMU SPORAZUMU

V JAVNOSTI ŠE VEDNO POTEKA RAZPRAVA O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU O UREJEANJU MEJE MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO. ALI TA SPORAZUM PODPIRATE ALI NE?

Value 4323 Frequency
1 da, podpiram 512
2 ne, ne podpiram 253
3 ne vem, b.o. 144
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 147

Valid range from 1 to 2

q925 RAZREŠITEV KARLA ERJAVCA KOT MINISTRA

PREDSEDNIK VLADE B.PAHOR JE PREDLAGAL RAZREŠITEV KARLA ERJAVCA KOT MINISTRA, ALI NJEGOVO RAZREŠITEV ODOBRAVATE ALI NE?

Value 4422 Frequency
1 da, odobravam 450
2 ne, ne odobravam 337
3 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 125

Valid range from 1 to 2

q926a ODPOKLIC VEČ MINISTROV PAHORJEVE VLADE-ALEŠ ZALAR

OPOZICIJSKA SDS PONAVLJA ZAHTEVO ZA ODPOKLIC VEČ MINISTROV PAHORJEVE VLADE, POVEJTE ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH ALI NJEGOVO RAZREŠITEV PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... ALEŠ ZALAR?

Value 4521 Frequency
1 da, podpiram 70
2 ne, ne podpiram 186
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
256 656

Valid range from 1 to 2

q926b ODPOKLIC VEČ MINISTROV PAHORJEVE VLADE-FRANCI KRIŽANIČ

FRANCI KRIŽANIČ?

Value 4620 Frequency
1 da, podpiram 128
2 ne, ne podpiram 122
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 662

Valid range from 1 to 2

q926c ODPOKLIC VEČ MINISTROV PAHORJEVE VLADE-GREGOR GOLOBIČ

GREGOR GOLOBIČ?

Value 4719 Frequency
1 da, podpiram 190
2 ne, ne podpiram 85
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
275 637

Valid range from 1 to 2

w BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4818 Frequency
1 da 654
2 ne 198
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 60

Valid range from 1 to 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4917 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 28
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 36
3 NSI - krscanska ljudska stranka 10
4 SDS - slovenska demokratska stranka 139
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 26
7 SD - socialni demokrati 163
8 ZARES - nova stranka 16
9 drugo stranko 16
0 ne vem, b.o. 202
Sysmiss 258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
452 460

Valid range from 1 to 9

w20b ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5016 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 35
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 31
3 NSI - krscanska ljudska stranka 12
4 SDS - slovenska demokratska stranka 142
5 SLS - slovenska ljudska stranka 22
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 22
7 SD - socialni demokrati 267
8 ZARES - nova stranka 25
9 drugo stranko 8
0 ne vem, b.o. 132
99 ni volil 214
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 348

Valid range from 1 to 9

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5115 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 16
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 20
3 NSI - krscanska ljudska stranka 1
4 SDS - slovenska demokratska stranka 35
5 SLS - slovenska ljudska stranka 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 20
7 SD - socialni demokrati 60
8 ZARES - nova stranka 8
9 drugo stranko 11
0 ne vem, b.o. 275
Sysmiss 457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
180 732

Valid range from 1 to 9

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5214 Frequency
1 OSNOVNA 119
2 POKLICNA 109
3 SREDNJA 408
4 VIŠJA, VISOKA 274
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 2

Valid range from 1 to 4

kraj Kraj

Value 5313 Frequency
Zakrita vrednost 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5412 Frequency
1 prej levo 333
2 v sredino 213
3 prej desno 171
4 b.o. 193
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
717 195

Valid range from 1 to 3

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 1 20 91 55.273 16.581

Valid range from 20 to 91

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 5610 Frequency
1 sem veren 431
2 nisem veren 313
3 nekaj vmes... 153
4 zavrnil odg.,b.o. 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 15

Valid range from 1 to 3

regija Regija

Value 579 Frequency
1 POMURSKA 46
2 PODRAVSKA 132
3 KOROŠKA 46
4 SAVINJSKA 105
5 GORENJSKA 97
6 ZASAVSKA 26
7 OSREDNJA 241
8 SPOD. POSAVSKA 26
9 DOLENJSKA 66
10 GORIŠKA 59
11 OBALNO-KRAŠKA 42
12 KRAŠKA 21
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 5

Valid range from 1 to 12

rstar STAROST

Value 588 Frequency
30 ->30 107
45 31 - 45 170
60 46 - 60 305
99 61 -> 329
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 1

Valid range from 30 to 99

spol SPOL

SPOL

Value 597 Frequency
1 moški 336
2 ženska 576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 2

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 606 Frequency
1 PODEŽELJE 327
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 298
3 VEČJE MESTO 111
4 LJ, MB 175
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 1

Valid range from 1 to 4

wskup STR. PREFERENCE

Value 615 Frequency
1 DESUS 44
2 LDS 56
3 NSI 11
4 SDS 174
5 SLS 27
6 SNS 46
7 SD 223
8 ZARES 24
9 drugo 27
10 LIPA 0
0 ne vem 275
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
632 280

Valid range from 1 to 10

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0 0.206 5.153 0.999 1.023

Valid range from 0.206108803556908 to 5.1527200889227

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE ZAPOSLENI?

Value 633 Frequency
1 GOSPODARSTVO 198
2 NEGOSPODARSTVO 143
3 SAMOZAPOSLEN 36
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 418
7 ŠTUDENT, DIJAK 49
8 BREZPOSELN 34
9 DRUGO... 8
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 1

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 642 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 43
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 94
3 NE, TO ME NE SKRBI 203
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 572

Valid range from 1 to 3

idx_kriz Ukrepi za preprečevanje krize

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0 0 4 2.933 1.075

Valid range from 0 to 4

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2010). PBSI1001 - Politbarometer PB01/10 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Toš, Niko (2010). Politbarometer 01/2010: januar 2010.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2011). Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI1001. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1001_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si