Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1001
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1001_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Rajšp, Simona
 • Hočevar, Martina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, zaupanje v institucije, ocena vlade, razrešitev Karla Erjavca, slovensko-hrvaški arbitražni sporazum

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o opredeljevanju ob "arbitražnem sporazumu" in o razrešitvi ministra Erjavca.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 25. januar 2010 - 27. januar 2010
Čas izdelave: 2010-01
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI1001 - Politbarometer PB01/10 [datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 65
 • število enot: 912

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2010-01-15 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 2010-01-15 2010-01-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 259
2 ni zadovoljen 616
3 ne vem, b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 531
2 ni zadovoljen 358
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 165 Frekvenca
2010-01-15 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 2010-01-15 2010-01-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 264 Frekvenca
1 zadovoljen 259
2 ni zadovoljen 616
3 ne vem, b.o. 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 363 Frekvenca
1 zadovoljen 531
2 ni zadovoljen 358
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q481d PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 462 Frekvenca
1 da, podpiram 402
2 ne, ne podpiram 433
3 ne vem, b.o. 76
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1 VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 561 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 127
2 2 224
3 3 nekje vmes 443
4 4 98
5 5 zelo uspešno 8
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 660 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 121
2 2 199
3 3 nekje vmes 343
4 4 200
5 5 zelo uspešno 37
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 759 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 75
2 2 106
3 3 nekje vmes 223
4 4 338
5 5 zelo uspešno 158
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Vrednost 858 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 153
2 2 193
3 3 nekje vmes 407
4 4 128
5 5 najbolj zaupa 19
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 957 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 72
2 2 129
3 3 nekje vmes 338
4 4 281
5 5 najbolj zaupa 49
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 1056 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 86
2 2 154
3 3 nekje vmes 334
4 4 200
5 5 najbolj zaupa 52
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 SLOVENSKO ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 1155 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 30
2 2 100
3 3 nekje vmes 354
4 4 323
5 5 najbolj zaupa 61
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 SLOVENSKO ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 1254 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 72
2 2 191
3 3 nekje vmes 360
4 4 223
5 5 najbolj zaupa 63
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 ČASOPISI, TELEVIZIJA, RADIO

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 1353 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 62
2 2 167
3 3 nekje vmes 381
4 4 244
5 5 najbolj zaupa 50
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i16 VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Vrednost 1452 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 47
2 2 70
3 3 nekje vmes 286
4 4 318
5 5 najbolj zaupa 104
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1551 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 135
2 2 189
3 3 nekje vmes 328
4 4 197
5 5 najbolj zaupa 52
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 1650 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 57
2 2 105
3 3 nekje vmes 393
4 4 251
5 5 najbolj zaupa 41
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 1749 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 32
2 2 83
3 3 nekje vmes 234
4 4 420
5 5 najbolj zaupa 127
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i27 KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Vrednost 1848 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 106
2 2 141
3 3 nekje vmes 249
4 4 247
5 5 najbolj zaupa 119
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Vrednost 1947 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 150
2 2 222
3 3 nekje vmes 317
4 4 152
5 5 najbolj zaupa 23
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2046 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 135
2 2 244
3 3 nekje vmes 398
4 4 101
5 5 najbolj zaupa 12
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i30 INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 2145 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 29
2 2 70
3 3 nekje vmes 200
4 4 349
5 5 najbolj zaupa 193
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i35 STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

STATISTIČNEMU URADU REPUBLIKE SLOVENIJE?

Vrednost 2244 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 49
2 2 118
3 3 nekje vmes 332
4 4 234
5 5 najbolj zaupa 58
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i36 SLOVENSKI GASILCI

SLOVENSKIM GASILCEM?

Vrednost 2343 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 3
2 2 9
3 3 nekje vmes 38
4 4 247
5 5 najbolj zaupa 611
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i37 ŽUPAN

VAŠEMU ŽUPANU?

Vrednost 2442 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 83
2 2 120
3 3 nekje vmes 256
4 4 272
5 5 najbolj zaupa 168
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i38 OSEBNI ZDRAVNIK

VAŠEMU OSEBNEMU ZDRAVNIKU?

Vrednost 2541 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 12
2 2 24
3 3 nekje vmes 126
4 4 331
5 5 najbolj zaupa 397
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i39 SLOVENSKA ZDRAVNIŠKA ZBORNICA

SLOVENSKI ZDRAVNIŠKI ZBORNICI S PREDSEDNICO GORDANO KALAN ŽIVČEC?

Vrednost 2640 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 324
2 2 248
3 3 nekje vmes 207
4 4 51
5 5 najbolj zaupa 11
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 2739 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 82
2 2 108
3 3 nekje vmes 249
4 4 311
5 5 najbolj zaupa 151
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2838 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 152
2 2 299
3 3 nekje vmes 383
4 4 40
5 5 najbolj zaupa 4
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Vrednost 2937 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 184
2 2 291
3 3 nekje vmes 274
4 4 108
5 5 najbolj zaupa 17
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Vrednost 3036 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 78
2 2 115
3 3 nekje vmes 314
4 4 330
5 5 najbolj zaupa 60
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Vrednost 3135 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 35
2 2 87
3 3 nekje vmes 284
4 4 347
5 5 najbolj zaupa 84
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3234 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 250
2 2 191
3 3 nekje vmes 266
4 4 123
5 5 najbolj zaupa 47
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q906a ZMANJŠANJE DOHODKA

ALI JE ZARADI GOSPODARSKE KRIZE VAS OZ. VAŠO DRUŽINO PRIZADELO KAJ OD NASLEDNJEGA... NAJPREJ ZMANJŠANJE DOHODKA

Vrednost 3333 Frekvenca
1 da 476
2 ne 425
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q906c OGROŽENOST ZAPOSLITVE

OGROŽENOST ZAPOSLITVE

Vrednost 3432 Frekvenca
1 da 239
2 ne 661
3 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916a DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

V ZVEZI S PRIZADEVANJEM, DA BI PREMAGALI KRIZO V SLOVENIJI JE VLADA SPREJELA OZ. PRIPRAVLJA SERIJO UKREPOV. NAŠTEVALI VAM JIH BOMO, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... DRŽAVNA JAMSTVA ZA VARČEVALNE VLOGE OBČANOV

Vrednost 3531 Frekvenca
1 da podpira 665
2 ne, ne podpira 165
3 ne ve, b.o. 79
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916b PREPREČEVANJE KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

PREPREČEVANJE KREDITIRANJA MENEDŽERSKIH ODKUPOV

Vrednost 3630 Frekvenca
1 da podpira 658
2 ne, ne podpira 189
3 ne ve, b.o. 62
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916c ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPEŠI

ZAGOTAVLJANJE DRŽAVNIH SREDSTEV IN JAMSTEV BANKAM ZA POSPEŠITEV KREDITIRANJA GOSPODARSTVA

Vrednost 3729 Frekvenca
1 da podpira 697
2 ne, ne podpira 136
3 ne ve, b.o. 75
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916d SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA IN NADOMESTIL ZA

SUBVENCIONIRANJE SKRAJŠANEGA DELOVNEGA ČASA IN NADOMESTIL ZA PLAČE DELAVCEM NA ČAKANJU IN SOCIALNE PODPORE

Vrednost 3828 Frekvenca
1 da podpira 655
2 ne, ne podpira 193
3 ne ve, b.o. 61
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916e DVIG MINIMALNE PLAČE NA 562€

DVIG MINIMALNE PLAČE NA 562€

Vrednost 3927 Frekvenca
1 da podpira 841
2 ne, ne podpira 61
3 ne ve, b.o. 7
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916f UVEDBA T.I. MALEGA DELA, KI DOPUŠČA KRAJŠE ZAPOSLITVE ŠTUDEN

UVEDBA T.I. MALEGA DELA, KI DOPUŠČA KRAJŠE ZAPOSLITVE ŠTUDENTOM, UPOKOJENCEM IN BREZPOSLENIM

Vrednost 4026 Frekvenca
1 da podpira 718
2 ne, ne podpira 135
3 ne ve, b.o. 56
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q916g POSTOPNO PODALJŠEVANJE DELOVNE DOBE DO UPOKOJITVE

POSTOPNO PODALJŠEVANJE DELOVNE DOBE DO UPOKOJITVE

Vrednost 4125 Frekvenca
1 da podpira 210
2 ne, ne podpira 664
3 ne ve, b.o. 34
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q923 BI BILA V DANIH RAZMERAH JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT PAHO

KAJ MENITE, ALI BI BILA V DANIH KRIZNIH RAZMERAH PREJŠNJA JANŠEVA VLADA BOLJ USPEŠNA KOT SEDANJA PAHORJEVA VLADA?

Vrednost 4224 Frekvenca
1 janševa vlada bi bila manj uspešna 413
2 enako uspešna 128
3 janševa vlada bi bila bolj uspešna 259
4 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q924 PODPORA ARBITRAŽNEMU SPORAZUMU

V JAVNOSTI ŠE VEDNO POTEKA RAZPRAVA O ARBITRAŽNEM SPORAZUMU O UREJEANJU MEJE MED SLOVENIJO IN HRVAŠKO. ALI TA SPORAZUM PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 4323 Frekvenca
1 da, podpiram 512
2 ne, ne podpiram 253
3 ne vem, b.o. 144
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q925 RAZREŠITEV KARLA ERJAVCA KOT MINISTRA

PREDSEDNIK VLADE B.PAHOR JE PREDLAGAL RAZREŠITEV KARLA ERJAVCA KOT MINISTRA, ALI NJEGOVO RAZREŠITEV ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 4422 Frekvenca
1 da, odobravam 450
2 ne, ne odobravam 337
3 ne vem, b.o. 122
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q926a ODPOKLIC VEČ MINISTROV PAHORJEVE VLADE-ALEŠ ZALAR

OPOZICIJSKA SDS PONAVLJA ZAHTEVO ZA ODPOKLIC VEČ MINISTROV PAHORJEVE VLADE, POVEJTE ZA VSAKEGA OD NAŠTETIH ALI NJEGOVO RAZREŠITEV PODPIRATE ALI NE? NAJPREJ... ALEŠ ZALAR?

Vrednost 4521 Frekvenca
1 da, podpiram 70
2 ne, ne podpiram 186
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
256 656

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q926b ODPOKLIC VEČ MINISTROV PAHORJEVE VLADE-FRANCI KRIŽANIČ

FRANCI KRIŽANIČ?

Vrednost 4620 Frekvenca
1 da, podpiram 128
2 ne, ne podpiram 122
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
250 662

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q926c ODPOKLIC VEČ MINISTROV PAHORJEVE VLADE-GREGOR GOLOBIČ

GREGOR GOLOBIČ?

Vrednost 4719 Frekvenca
1 da, podpiram 190
2 ne, ne podpiram 85
3 ne vem, b.o. 43
Sysmiss 594
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
275 637

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4818 Frekvenca
1 da 654
2 ne 198
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4917 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 28
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 36
3 NSI - krscanska ljudska stranka 10
4 SDS - slovenska demokratska stranka 139
5 SLS - slovenska ljudska stranka 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 26
7 SD - socialni demokrati 163
8 ZARES - nova stranka 16
9 drugo stranko 16
0 ne vem, b.o. 202
Sysmiss 258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
452 460

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w20b ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5016 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 35
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 31
3 NSI - krscanska ljudska stranka 12
4 SDS - slovenska demokratska stranka 142
5 SLS - slovenska ljudska stranka 22
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 22
7 SD - socialni demokrati 267
8 ZARES - nova stranka 25
9 drugo stranko 8
0 ne vem, b.o. 132
99 ni volil 214
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
564 348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 5115 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 16
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 20
3 NSI - krscanska ljudska stranka 1
4 SDS - slovenska demokratska stranka 35
5 SLS - slovenska ljudska stranka 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 20
7 SD - socialni demokrati 60
8 ZARES - nova stranka 8
9 drugo stranko 11
0 ne vem, b.o. 275
Sysmiss 457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
180 732

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5214 Frekvenca
1 OSNOVNA 119
2 POKLICNA 109
3 SREDNJA 408
4 VIŠJA, VISOKA 274
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

kraj Kraj

Vrednost 5313 Frekvenca
Zakrita vrednost 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5412 Frekvenca
1 prej levo 333
2 v sredino 213
3 prej desno 171
4 b.o. 193
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
717 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 1 20 91 55.273 16.581

Vrednosti spremenljivk od 20 do 91

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 5610 Frekvenca
1 sem veren 431
2 nisem veren 313
3 nekaj vmes... 153
4 zavrnil odg.,b.o. 14
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

regija Regija

Vrednost 579 Frekvenca
1 POMURSKA 46
2 PODRAVSKA 132
3 KOROŠKA 46
4 SAVINJSKA 105
5 GORENJSKA 97
6 ZASAVSKA 26
7 OSREDNJA 241
8 SPOD. POSAVSKA 26
9 DOLENJSKA 66
10 GORIŠKA 59
11 OBALNO-KRAŠKA 42
12 KRAŠKA 21
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

rstar STAROST

Vrednost 588 Frekvenca
30 ->30 107
45 31 - 45 170
60 46 - 60 305
99 61 -> 329
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

spol SPOL

SPOL

Vrednost 597 Frekvenca
1 moški 336
2 ženska 576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 606 Frekvenca
1 PODEŽELJE 327
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 298
3 VEČJE MESTO 111
4 LJ, MB 175
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 615 Frekvenca
1 DESUS 44
2 LDS 56
3 NSI 11
4 SDS 174
5 SLS 27
6 SNS 46
7 SD 223
8 ZARES 24
9 drugo 27
10 LIPA 0
0 ne vem 275
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
632 280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0 0.206 5.153 0.999 1.023

Vrednosti spremenljivk od 0.206108803556908 do 5.1527200889227

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE ZAPOSLENI?

Vrednost 633 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 198
2 NEGOSPODARSTVO 143
3 SAMOZAPOSLEN 36
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 13
6 UPOKOJENEC 418
7 ŠTUDENT, DIJAK 49
8 BREZPOSELN 34
9 DRUGO... 8
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 642 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 43
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 94
3 NE, TO ME NE SKRBI 203
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
340 572

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

idx_kriz Ukrepi za preprečevanje krize

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0 0 4 2.933 1.075

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2010). PBSI1001 - Politbarometer PB01/10 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Toš, Niko (2010). Politbarometer 01/2010: januar 2010.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2011). Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI1001. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1001_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si