ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.02.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by year of production 1998

Study ID Title of the study
ABR97 Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997
BGP98 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
DZRS98 Stališča poslancev o delovanju Državnega zbora, 1998
ISSP98 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II
KP98 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Bivalno okolje na pragu informacijske dobe - družbene spremembe in fizične strukture
MLA98 Mladina '98: Socialna ranljivost mladih
PDDZDR98 Evalvacija privatizacije zdravstva z vidika uporabnika
POSDZ98 Slovenski parlament - funkcije in delovanje: Razvoj parlamentarnih funkcij v procesu tranzicije
RISZAV98 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1998
SJM981 Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji
SJM982 Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II
SOCOM98 Socialna opora dijakov Gimnazije Bežigrad (1998)
SVETDZ98 Državni svet v političnem sistemu Republike Slovenije
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si