ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 14.06.2021

List of studies by year of production 1998

Study ID Title of the study
ABR97 Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997
BGP98 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
DZRS98 Stališča poslancev o delovanju Državnega zbora, 1998
ISSP98 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II
KP98 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Bivalno okolje na pragu informacijske dobe - družbene spremembe in fizične strukture
MLA98 Mladina '98: Socialna ranljivost mladih
PBSI9801 Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998
PBSI9802 Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998
PBSI9803 Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998
PBSI9804 Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998
PBSI9805 Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998
PBSI9806 Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998
PBSI9807 Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998
PBSI9809 Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998
PBSI9810 Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998
PBSI9811 Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998
PBSI9812 Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998
PDDZDR98 Evalvacija privatizacije zdravstva z vidika uporabnika
POSDZ98 Slovenski parlament - funkcije in delovanje: Razvoj parlamentarnih funkcij v procesu tranzicije
RISGOS98 Raba interneta v Sloveniji, 1998: Anketa med gospodinjstvi
RISPOD98 Raba interneta v Sloveniji (RIS): Anketa med podjetji, 1998
RISWWW98 Raba interneta v Sloveniji 1998: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISZAV98 Raba interneta v Sloveniji: Anketa med šolskimi zavodi, 1998
RPIM98 Raziskava o pripravljenosti izražanja mnenja: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
SJM981 Slovensko javno mnenje 1998/1: Mednarodna raziskava o neenakosti in religiji
SJM982 Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II
SOCOM98 Socialna opora dijakov Gimnazije Bežigrad (1998)
SVETDZ98 Državni svet v političnem sistemu Republike Slovenije
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si