ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.02.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by year of production 2015

Study ID Title of the study
CPNAC15 Človekove pravice in nacionalizem, 2015
DIPOO15 Čezmejna družbeno-kulturna integracija prebivalcev obmejnih občin, 2015
ISSP11 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2011: Zdravje
ISSP13 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2013: Nacionalna identiteta III
ISTRAH15 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - hrvaška Istra
ISTRAS15 Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2015: Učinki vstopa RS v schengenski prostor in RH v Evropsko unijo na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Istri - slovenska Istra
MINAS15 Analiza pravic mladoletnih migrantov brez spremstva skozi prizmo migracijskih in azilnih postopkov, 2015
ODA15 Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti
PZID15 Pomen zunanjega izvajanja dejavnosti pri snovanju razvojne politike organizacije, 2015: Zunanje izvajanje aktivnosti
SJM15 Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti
SUTR1501 Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja
TURKIT15 Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori, 2015: Pričakovanja, karakteristike in motivacija za potovanje
WELSOC15 Prihodnost držav blaginje, 2015: Evropa naših otrok
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si