ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 24.11.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

Studies by year of data publication 2004

Study ID Title of the study
AZK01 Anketa o žrtvah kriminala, 2001
DLG91 Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
SJM031 Slovensko javno mnenje 2003/1
SJM032 Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji
SJM033 Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic
SJM034 Slovensko javno mnenje 2003/4: Razumevanje vloge državljana / Mednarodna raziskava ISSP
STUDMB03 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2003
SUIATT94 Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih
WVSEVS99 Mednarodna raziskava vrednot, 1999/2000: Združeni podatki
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si