ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 30.11.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by year of production 1990

Study ID Title of the study
AA Alpe - Jadran regije
CEEB Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope: Informacija o seriji
ISSP90 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države II
JJM90 Jugoslovansko javno mnenje 1990: Jugoslavija na prelomu krize
KONTAL90 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990
LJ90 Ljubljančani o Ljubljani, 1990
SJM90 Slovensko javno mnenje 1990
SJM903 Slovensko javno mnenje 1990/3: Raziskava stališč o nacionalni varnosti ter o vprašanjih energetike in ekologije
SJMUST90 Slovensko javno mnenje 1990/2: Stališča Slovencev ob novi ustavi
SK90 Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si