ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 24.11.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by year of production 1989

Study ID Title of the study
ADS Anketa o delovni sili: Opis serije
AKP89 Anketa o kadrovskem potencialu 1989
ISSP87 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I
ISSP89 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I
ISSPSJ89 ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah
KB87 Razredna bit sodobne jugoslovanske družbe, 1987
MBJM89 Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine
MEDIA89 Slovensko javno mnenje 1989: Media
SJMUST89 Slovensko javno mnenje, 1989: Stališča o ustavnih dopolnilih
SLOOBR89 Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1989: Stališča študentov prvih letnikov visokih šol v Sloveniji glede vojaških, obrambnih in obramboslovnih poklicev
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si