Konference in dogodki 2011

  • CESSDA Expert Seminar, Lausanne, Switzerland, 20. 10. 2011, Swiss Foundation for Research in Social Sciences
  • 11th ESS TRAIN, Ljubljana, Slovenia, 17. 10. 2011, Europen Social Survey
  • ESRA Lausanne 2011, Lausanne, Switzerland, 18. 07. 2011, Swiss Foundation for Research in Social Sciences
  • IASSIST 2011 Conference, Vancouver, Canada, 30. 05. 2011, International Association for Social Science Information Service and Technology
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si