Linearna regresija in analiza variance v R-u

Date: Dec. 5, 2011
Place: FDV, Ljubljana
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
Arhiv družboslovnih podatkov ob pospešeni promociji prireja vrsto delavnic. Delavnice so namenjene spoznavanju uporabe podatkovnih gradiv hranjenih v ADP za zahtevnejše uporabnike (podpora raziskovalnemu delu, pisanju poročil, pri pripravi učnih gradiv itd.).
K sodelovanju smo povabili tudi zunanje sodelavce, strokovnjake na področju statističnih raziskovanj in multivariatnih analiz.Linearna regresija in analiza variance v R-u (5. december, 11.00 – 15.15)Delavnica bo potekala v računalniški učilnici 25 na Fakulteti za družbene vede. Udeležba je brezplačna. Prijave na delavnico sprejemamo na e-naslovu arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si do zasedenosti prostih mest. Ob prijavi navedite na katero delavnico se prijavljate (naslov in datum) in vaše podatke (ime, priimek, e-naslov, tel. številka, organizacija, delovno mesto).Na predavanju se bomo na praktičnem primeru naučili uporabljati multiplo linearno regresijo in analizo variance v statističnem paketu R (www.r-project.org). Pri tem bomo predvidoma predelali:

1. analizo variance in

2. linearno regresijo

- Ocenjevanje enostavnega modela (brez interakcij in nominalnih neodvisnih spremenljivk)

- Vključevanje nominalnih/ordinalnih spremenljivk

- Interakcije med spremenljivkami

- Predpostavke modela in preverjanje izpolnjenosti predpostavk

Predavanje ne bo vključevalo teoretske razlaga pojmov, se bomo pa ob izvajanju analiz in interpretaciji rezultatov ustrezno naslonili na teorijo in povedali najnujnejše. Prav tako bomo predpostavili osnovno poznavanje programskega paketa R (udeleženci bodo gradivo, ki jim je pri tem lahko v pomoč, dobili pred predavanjem).


Delavnico bo vodil doc. dr. Aleš Žiberna, visokošolski učitelj na Fakulteti za družbene vede.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

International survey EU INDEX 2003-2006, Cumulative dataset of second four waves, GFK SLOVENIJA

 ADP ACTIVITIES
18. June 2020 |

Konferenca: Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti

11. March 2020 | Velika dvorana Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana

Delavnica: Ravnanje z raziskovalnimi podatki

 CONFERENCES AND EVENTS
13. August 2020 |

ICPSR Summer Programme: Blalock Series

19. October 2020 |

Dogodek: EOSC Symposium 2020

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si