Podatkovni arhivi in uporaba pregledovalnika Nesstar

Date: Dec. 6, 2011
Place: FDV, Ljubljana
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
Arhiv družboslovnih podatkov ob pospešeni promociji prireja vrsto delavnic. Delavnice so namenjene spoznavanju uporabe podatkovnih gradiv hranjenih v ADP za zahtevnejše uporabnike (podpora raziskovalnemu delu, pisanju poročil, pri pripravi učnih gradiv itd.).
K sodelovanju smo povabili tudi zunanje sodelavce, strokovnjake na področju statističnih raziskovanj in multivariatnih analiz.Podatkovni arhivi in uporaba pregledovalnika Nesstar (6. december, 9.00 – 13.00)Delavnica bo potekala v računalniški učilnici 26 na Fakulteti za družbene vede. Udeležba je brezplačna. Prijave na delavnico sprejemamo na e-naslovu arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si do zasedenosti prostih mest. Ob prijavi navedite na katero delavnico se prijavljate (naslov in datum) in vaše podatke (ime, priimek, e-naslov, tel. številka, organizacija, delovno mesto).Arhiv družboslovnih podatkov hrani podatke iz pomembnejših slovenskih in mednarodnih družboslovnih raziskav. Naš primarni cilj je zaščita podatkov in omogočanje njihove enostavne dostopnosti za poučevanje in raziskovanje. Na delavnici bo poudarjena pomembnost sekundarne analize podatkov. Tukaj gre za opis različnih analitičnih praks, ki uporabljajo že obstoječe podatke za proučevanje novih raziskovalnih vprašanj ali za ponovno potrditev primarnih vprašanj raziskave. V povezavi s tem bo predstavljena pomembnost metapodatkov (kot opisa raziskave in opisa podatkovne datoteke) potrebnih za izvedbo sekundarne analize. Temu sledi predstavitev pregledovalnika Nesstar, ki omogoča ne le pregled opisov raziskav ampak tudi iskanje, pregledovanje in analiziranje podatkov raziskav preko svetovnega spleta. Udeleženci bodo lahko sami iskali njim ustrezne podatke in na njih izvajali enostavnejše statistične analize.Delavnico bo vodila univ. dipl. soc. Irena Vipavc Brvar, samostojna strokovna delavka v ADP.
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si