Vodič za pripravo družboslovnih podatkov za arhiviranje

Date: Dec. 20, 2011
Place: FDV, Ljubljana
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
Arhiv družboslovnih podatkov ob pospešeni promociji prireja vrsto delavnic. Delavnice so namenjene spoznavanju uporabe podatkovnih gradiv hranjenih v ADP za zahtevnejše uporabnike (podpora raziskovalnemu delu, pisanju poročil, pri pripravi učnih gradiv itd.).
K sodelovanju smo povabili tudi zunanje sodelavce, strokovnjake na področju statističnih raziskovanj in multivariatnih analiz.Vodič za pripravo družboslovnih podatkov za arhiviranje (20. december, 9.00 – 13.00)Delavnica bo potekala v računalniški učilnici 26 na Fakulteti za družbene vede. Udeležba je brezplačna. Prijave na delavnico sprejemamo na e-naslovu arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si do zasedenosti prostih mest. Ob prijavi navedite na katero delavnico se prijavljate (naslov in datum) in vaše podatke (ime, priimek, e-naslov, tel. številka, organizacija, delovno mesto).Arhiv družboslovnih podatkov izvaja Infrastrukturni raziskovalni program katerega namen je pridobivanje, urejanje, arhiviranje in razširjanje gradiv pomembnih družboslovnih raziskav. ADP vabi vodje projektov, organizacij in posameznike, ki se ukvarjajo z raziskovalnim delom k predaji gradiv raziskav. Producente raziskav spodbujamo k pripravi dokumentacije, ki je izražena v metapodatkovni specifikaciji DDI (Data Documentation Initiative), mednarodnem standardu za pripravo vsebine, predstavitvi, prenosu in ohranitvi dokumentacije o raziskavah v družboslovnih znanostih. DDI specifikacija je zapisana v XML, kar omogoča enostaven prenos iz in v druge računalniško podprte strukture. Na delavnici se bodo dajalci seznanili z najboljšo prakso pri pripravi tehnične dokumentacije raziskave in kako naj pripravijo podatke za potrebe arhiviranja in razširjanja. Predstavljeni bosta brezplačni programska orodji Nesstar Publisher in Nesstar Explorer, ki omogočata enostavno dokumentacijo raziskave. Priprava dokumentov za arhiviranje in distribucijo bo tako lažja in učinkovitejša.Delavnico bosta vodili univ. dipl. soc. Irena Vipavc Brvar, samostojna strokovna delavka v ADP in Maja Ojsteršek.
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si