Konference in dogodki 2002

  • Open Standards, The Alexander Fleming Building, Imperial College, London, 19. 09. 2002
  • IASSIST 2002, University of Connecticut, CT, ZDA, 11. 06. 2002
  • JADT 2002, Palais du Grand Large St-Malo / France, 13. 03. 2002
  • JOCLAD 2002, Escola Superior de Comunicacao Social, Lisbon, PORTUGAL, 20. 02. 2002, Portuguese Association of Data Classification and Analysis
  • 31st Spring Seminar, Zentralarchiv, Cologne, Germany, 18. 02. 2002, Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, Universitat zu Koeln
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si