Konference in dogodki 2004

  • SCRA 2004, Institute of Engineering and Technology, Lucknow, India, 27. 12. 2004
  • Statistical Days 2004, Radenci, Slovenia, 08. 11. 2004, The Statistical Office of The Republic of Slovenia
  • ESSA 04, The University of Valladolid, Spain, 14. 09. 2004
  • Summer School, The first week: Innsbruck (Austria), the second week (6-10 September): Trento (Italy), 30. 08. 2004
  • EPUNet 2004, The Harnack House, Berlin, Germany, 24. 06. 2004
  • IASSIST 2004, University of Wisconsin, Madison, 25. 05. 2004
  • RSC 2004, Department of Probability and Statistics, University of Sheffield, UK, 19. 04. 2004
  • YSM 2004, Clifton Hill House, University of Bristol, UK, 05. 04. 2004
  • IWAP 2004, Department of Statistics and Insurance Science, University of Piraeus, Greece, 22. 03. 2004

  V ADP HRANIMO TUDI

Evrobarometer 74.2, Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter informacije o evropskih političnih zadevah, november-december 2010, EC

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si