Conferences and events 2004

  • SCRA 2004, Institute of Engineering and Technology, Lucknow, India, 27. 12. 2004
  • Statistical Days 2004, Radenci, Slovenia, 08. 11. 2004, The Statistical Office of The Republic of Slovenia
  • ESSA 04, The University of Valladolid, Spain, 14. 09. 2004
  • Summer School, The first week: Innsbruck (Austria), the second week (6-10 September): Trento (Italy), 30. 08. 2004
  • EPUNet 2004, The Harnack House, Berlin, Germany, 24. 06. 2004
  • IASSIST 2004, University of Wisconsin, Madison, 25. 05. 2004
  • RSC 2004, Department of Probability and Statistics, University of Sheffield, UK, 19. 04. 2004
  • YSM 2004, Clifton Hill House, University of Bristol, UK, 05. 04. 2004
  • IWAP 2004, Department of Statistics and Insurance Science, University of Piraeus, Greece, 22. 03. 2004
 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si