Binarna logistična regresija

Date: Dec. 13, 2011
Place: FDV, Ljubljana
Organizer: ADP - Arhiv družboslovnih podatkov
Arhiv družboslovnih podatkov ob pospešeni promociji prireja vrsto delavnic. Delavnice so namenjene spoznavanju uporabe podatkovnih gradiv hranjenih v ADP za zahtevnejše uporabnike (podpora raziskovalnemu delu, pisanju poročil, pri pripravi učnih gradiv itd.).
K sodelovanju smo povabili tudi zunanje sodelavce, strokovnjake na področju statističnih raziskovanj in multivariatnih analiz.Binarna logistična regresija (13. december, 9.00 – 12.30)Delavnica bo potekala v računalniški učilnici 26 na Fakulteti za družbene vede. Udeležba je brezplačna. Prijave na delavnico sprejemamo na e-naslovu arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si do zasedenosti prostih mest. Ob prijavi navedite na katero delavnico se prijavljate (naslov in datum) in vaše podatke (ime, priimek, e-naslov, tel. številka, organizacija, delovno mesto).Logistična regresija (LR) je metoda regresijske analize, ki jo lahko uporabimo, če je odvisna spremenljivka kategorialna (npr. uspešen/neuspešen, volil/ni volil stranke/se ni udeležil volitev; kupil/ni kupil izdelka; preživel/umrl) ali kategorizirana (npr. nizka/srednje visoka/visoka plača). Na predavanju bodo uvodoma predstavljene prednosti logistične regresije pred klasično linearno (multiplo) regresijo, različne vrste LR, potem pa podrobneje binarna LR (BLR), ki je osnova za razumevanje tudi ostalih vrst (ordinalna, politomna). Na primeru bodo predstavljeni osnovni pojmi (obet, tveganje, razmerje obetov/tveganj, logit, vrste spremenljivk/vplivov ipd.), obdelava podatkov (vključno s preliminarno analizo in grafikoni) in njihova razlaga. Na vajah, ki bodo sledile teoretičnemu delu, bodo udeleženci sami (ob pomoči predavatelja) obdelali podatke v SPSS in razložili rezultate na preprostem primeru. Predznanje udeležencev ni nujno, je pa priporočljivo, da poznajo osnove statistike (enostavna linearna regresija, osnove vzorčenja/ocenjevanja parametrov).Delavnico bo vodil doc. dr. Bojan Leskošek, predavatelj na Fakulteti za šport.
 ADP ACTIVITIES
18. June 2020 |

Konferenca: Raziskovalni podatki in Evropski oblak odprte znanosti

11. March 2020 | Velika dvorana Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana

Delavnica: Ravnanje z raziskovalnimi podatki

 CONFERENCES AND EVENTS
13. August 2020 |

ICPSR Summer Programme: Blalock Series

19. October 2020 |

Dogodek: EOSC Symposium 2020

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si