Konference in dogodki 2003

  • PLS'03, ISEGI - Universidade Nova de Lisboa, Lisbon, Portugal, 15. 09. 2003
  • JOCLAD 2003, Departamento de Economia, Campus Universitario de Santiago, AVEIRO, PORTUGAL, 10. 04. 2003, Portuguese Association of Data Classification and Analysis
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si