ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 14.06.2021

List of studies by year of production 1996

Study ID Title of the study
BGP96 Mediana, 1996
CEEB7 Evrobarometer v srednji in vzhodni Evropi 7: Evropska unija, 1996
CSES Primerjalna raziskava volitev: Opis serije
ELCZSE96 Štiriindvajset ur pred volitvami v senat, Češka 1996
ELITE96 Elite, 1996
ISSP96 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države III
KP96 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Anketa med koprskimi dijaki
LLT96 Razvoj centra za pomoč na domu v Ljubljani kot temelj za oblikovanje mreže informacijsko-koordinacijskih telekomunikacijskih centrov v Sloveniji: Uporaba Life-Line telefona
PBSI9601 Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996
PBSI9602 Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996
PBSI9603 Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996
PBSI9604 Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996
PBSI9605 Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996
PBSI9606 Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996
PBSI9607 Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996
PBSI9609 Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996
PBSI9610 Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996
PBSI9611 Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996
PBSI9612 Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996
POLMR96 Oblikovanje policy mrež in lobiranje, 1996
RISGOS96 Raba interneta v Sloveniji, 1996: Anketa med gospodinjstvi
RISPOD96 Raba interneta v Sloveniji, 1996: Anketa med podjetji
RISWWW96 Raba interneta v Sloveniji 1996: Anketa uporabnikov svetovnega spleta
RISZAV96 Raba interneta v Sloveniji (RIS), 1996: Anketa med šolskimi zavodi
SJM961 Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov
SJM962 Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov
SUIATT96 Stališča o samomorih: Mednarodna raziskava
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si