ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 07.09.2021

List of studies by author Makarovič, Jan

Study ID Title of the study
DLG91 Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DRV76 Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji: Promocija talentov in organizacija univerze
FNS73 Faktorji nadaljevanja šolanja slovenske mladine, 1973
KONSL87 Kreativnost in odkrivanje talentov: Primer Škofja Loka
KONTAL88 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988
KONTAL90 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990
MLA84 Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine: Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984
SAMOST83 Vpliv družbene neenakosti na samorealizacijo osebnosti: Stališča študentov
STUDEN83 Problem družbene neenakosti pri študentih FSPN
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si