ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.02.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies that were produced by CRJM UP ZRS

Study ID Title of the study
EKOMIG10 Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih
MANJ06 Primerjalna analiza slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji
MLAALK07 Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia
NASILD05 Nasilje v družini: Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov
PSTVEG11 Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si