7. mednarodna izobrazevalna racunalniska konferenca, MIRK 2002

Start: May 16, 2002
End: May 18, 2002
Place: Piran, Slovenia
Contact:
Vodilna tema konference je uporaba informacijske in telekomunikacijske tehnologije pri poucevanju in ucenju, zato vabimo vzgojitelje, ucitelje, profesorje, raziskovalce in druge, da sodelujejo s prispevki v naslednjih razpisanih podrocjih: novi didakticni pristopi vkljucevanja projektnega dela preko Interneta v povezavi z ucnim nacrtom, multimedija pri pouku, uporaba racunalniskih tehnologij pri delu z osebami s posebnimi potrebami, uporaba racunalniskih tehnologij pri delu z odraslimi, izobrazevanje na daljavo (poucevanje in ucenje preko racunalniskih komunikacij) in uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije v projektih EU programov.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Slovene public opinion 2005/3+4, World Value Survey; Attitudes Towards Reforms, CJMMK

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si