5. Mednarodna multi-konferenca Informacijska druzba 2002

Start: Oct. 14, 2002
End: Oct. 18, 2002
Place: Ljubljana, Slovenija
Contact:
IS 2002 bo potekala v obliki foruma, namenjenega svetovni in domaci javnosti. Na njej zelimo odkriti bodoce smernice, poslovne priloznosti in predstaviti evropske in ameriske vladne politike. Osnovni namen konference je izmenjava idej in oblikovanje vizije prihodnosti informacijske druzbe. IS 2002 je znanstvena multi-konferenca, ki bo potekala na visoki strokovni ravni. Vkljucevala bo pomembne dosedanje dosezke na podrocjih, ki pokrivajo informacijsko druzbo s poudarkom na izmenjavi idej ter konkretnih predlogih, ki bodo vkljuceni v zakljucna porocila posameznih konferenc.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Slovenian Public Opinion 2013, National Identity (ISSP 2013), Citizenship II (ISSP 2014) in Mirror of Public Opinion, CJMMK

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si