Sociolosko srecanje 2002

Start: Oct. 10, 2002
End: Oct. 12, 2002
Place: Portoroz, Hoteli Bernardin - Histrion
Contact:
Glavni namen letosnjega srecanja, je socioloska analiza stanja v Sloveniji na razlicnih vsebinskih podrocjih - politiki, gospodarstvu, sociali, kulturi in v civilni sferi - ter posebej na pereci problematiki regionalizma. Po dobrem desetletju samostojne drzave in uvedbi stevilnih sistemskih sprememb je namrec pomembno, da strokovno osvetlimo ujemanje nekdanjih ciljev z dosezenim stanjem, pri cemer bo poudarek na kriticni evalvaciji uvedenih sprememb v zadnjem desetletju, s pogledom naprej.
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si