ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 30.11.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by year of production 1987

Study ID Title of the study
ISSP85 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države I
LOL87 Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji 1987
MB87 IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in o vprašanju razvoja
SJM87 Slovensko javno mnenje 1987
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si