Družbena in civilna gibanja danes

Start: Oct. 9, 2003
End: Oct. 11, 2003
Place: Portorož, Hoteli Bernardin - Histrion, dvorana ASTERIA
Civilna družba je bila ključni pojem družbenih energij in dogajanja v 80. letih v centralni in vzhodni Evropi, kasnejše politične in druge spremembe so posrkale njeno energijo v formalne strukture. Zato so tedanjo, relativno že artikulirano civilno družbo v devetdesetih v veliki meri nadomestila številna nova družbena in civilna gibanja. Na srečanju naj bi gostje in udeleženci sistematično analizirali različne vidike družbenih in civilnih gibanj in razpravljali o pomenu teh gibanj za nadaljnji razvoj slovenske družbe, države in čirče mednarodne skupnosti.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Eurobarometer 76.1, Financial and Economic Crisis, Financial Services, Corruption, Development Aid, and Gender Equality, September 2011, EC

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si