Slovenski politološki dnevi 2003: Globalizacija in vloga manjših držav

Start: May 29, 2003
End: May 31, 2003
Place: Portorož, Slovenija
Globalizacija je svetovni pojav, ki ga povezujejo s človekovim hotenjem, da premaga negotovost in poveča svoje bogastvo, kar je mogoče uresničiti le z naraščajočim povezovanjem in sodelovanjem. Hkrati je proces, ki poteka na različne organizirane in kontrolirane ter nekontrolirane načine in skozi različne formalne in neformalne kanale, ki ima ogromen vpliv na življenje in delo množic ljudi, na njihovo zdravje in blagostanje. Globalizacija pa hkrati vpliva na človekove vrednote in identitete v smislu pripadnosti različnim sredinam.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Lustration Index, 2012, Measuring Post-Communist Transitional Justice

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si