Statistični dan 2013

Date: Nov. 19, 2013
Place: Brdo
Organizer: The Statistical Office of The Republic of Slovenia
Podjetja prihajajo pri svojem delovanju v stik s številnimi deležniki, in med temi je tudi uradna statistika. Odnos med podjetji in uradno statistiko je dvosmeren: podjetja so dajalci podatkov, tisti, ki uradni statistiki omogočajo pripravo in objavljanje statističnih podatkov, obenem pa so tudi uporabniki teh statističnih podatkov. Uradna statistika si v svojih odnosih s podjetji prizadeva, da bi jim v čim večji meri zagotavljala take statistične podatke in povratne informacije, ki jih ta pri svojem delu potrebujejo, stalno pa išče tudi nove načine, da bi jih z zahtevami po podatkih čim manj obremenjevala, ob tem pa še vedno v celoti izpolnila zahteve, ki jih pred njo postavlja družba.Takšna prizadevanja so še posebej pomembna v težkih razmerah, v kakršnih deluje slovensko gospodarstvo zadnjih pet let. Na letošnji, že 23. statistični konferenci bo priložnost za razpravo o odnosu med podjetji in uradno statistiko, za iskanje odgovora na vprašanje, kaj uradna statistika še lahko naredi za podjetja, o pomembnosti podatkov, ki jih podjetja sporočajo, ter za iskanje sinergij –medsebojnega dopolnjevanja – z namenom zagotavljati relevantne statistične podatke in zmanjševati administrativna bremena.Na konferenco se lahko prijavite do 30. oktobra 2013 na strani prijava udeležencev. Udeležba na konferenci je brezplačna. Podroben program je na strani program konference.

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Eurobarometer 73.1, The European Parliament, Biotechnology, and Science and Technology, January-February 2010, EC

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si