Knjižnica, srce mesta 2023: občanska znanost

Date: May 24, 2023
Place: Ljubljana, Slovenia
Organizer: Mestna Knjižnica Ljubljana

Šesto mednarodno posvetovanje MKL Knjižnica, srce mesta 2023 bo posvečeno občanski znanosti (angl. citizens science), mednarodnemu gibanju, v okviru katerega se tisoči prostovoljcev v številnih državah z različnimi načini zbiranja, komentiranja in analiziranja podatkov vključujejo v skupne projekte. Občanska raziskovanja postajajo vse pomembnejša prav zato, ker vključujejo veliko število ljudi pri zbiranju podatkov v obsegu, ki ga posamezni raziskovalci oziroma ustanove ne morejo doseči.

Obravnavana tematika bo osvetljena tudi v luči odprte znanosti. Na posvetu bo kot govorka sodelovala tudi dr. Sonja Bezjak, sodelavka v ADP.


Kdaj: 24. 5. 2023

Kje: Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana, ALI preko Zooma.


Več o dogodku na povezavi.


UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si