IASSIST 2017 conference

Začetek: Maj 23, 2017
Konec: Maj 26, 2017
Kraj: Lawrence, Kansas, USA
Organizator: International Association for Social Science Information Service and Technolgoy

IASSIST's 43nd Annual Conference will be held in Lawrence, Kansas, USA from May 23 to 26, 2017, hosted by the University of Kansas and co-hosts Kansas University Libraries, Institute for Policy and Social Research, Kansas City Federal Reserve Bank.

Apparently Lawrence is the place to visit if one loves basketball. For more information about the KU, Lawrence and the Sunflower State:
http://ku.edu/about/

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si