Učinkovito vodenje mednarodnih raziskovalnih projektov s poudarkom na Obzorju 2020

Date: April 14, 2015
Place: Maribor
Contact:
Organizer: Univerza v Mariboru
Vsebina delavnice: V času, ko se javno financiranje visokega šolstva zmanjšuje, in postajajo vse pomembnejša kompetitivna sredstva za razvoj raziskovalne dejavnosti, pridobljena na razpisih programov/projektov EU, narašča tudi potreba visokošolskih učiteljev in sodelavcev, raziskovalcev in drugih zaposlenih po strokovnih znanjih in veščinah učinkovitega vodenja projektov oz. učinkovitega pridobivanja evropskih raziskovalnih nepovratnih sredstev. Niz delavnic s skupnim naslovom »Učinkovito vodenje mednarodnih raziskovalnih projektov s poudarkom na obzorju 2020« bo potekal v štirih vsebinskih sklopih:Sklop 1: Finančno vodenje projektov okvirnih programov EU in poročanje

Sklop 2: Predstavitev programa Marie Skłodowska Curie

Problematika odprtega dostopa (t. i. »open access«) v Obzorju 2020


Sklop 3: Kako pripraviti uspešno projektno prijavo?

Sklop 4: Na poti od ureditve pogodbene dokumentacije do končnega poročilaNiz delavnic je namenjen vsem zaposlenim na Univerzi v Mariboru - raziskovalcem, visokošolskim učiteljem in sodelavcem, vodjem in izvajalcem projektov, strokovnim službam in finančnim službam ter drugim zaposlenim, ki so kakorkoli vpeti v prijave, izvajanje in/ali finančno poročanje projektov okvirnih programov EU, tako 7. OP, kjer določeni projekti še tečejo, kakor tudi novega programa EU za raziskave in inovacije - Obzorja 2020.
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si