VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V INFORMACIJSKI DRUŽBI

Start: Oct. 8, 2012
End: Oct. 12, 2012
Place: Ljubljana, Institut "Jožef Stefan"
Informacijska družba spreminja svet in tudi slovensko družbo. Zato je pomembno, da se teh sprememb zavedamo in jih sprejmemo v vsakdanje življenje. Cilj IS 2012 ni najti dokončne odgovore na probleme, ki se porajajo ob pohodu informacijske družbe, temveč sprožiti interdisciplinarne strokovne razprave in zastaviti smernice za nadaljnje raziskovanje. Multikonferenca bo imela vlogo foruma svetovnih in domačih raziskovalcev, kjer se bo razglabljalo o sedanjih in prihodnjih raziskovalnih usmeritvah, poslovnih priložnostih ter vladnih politikah Evrope in Amerike, izmenjevalo ideje in razvijalo vizijo informacijske družbe.Ustanove in posamezniki so vabljeni, da predstavijo prispevke o zanimivih novih dognanjih s področja katere izmed sestavnih konferenc. Pripravijo lahko tudi pregled stanja in novosti v svoji ustanovi, spregovorijo o problemih znanosti in razvoja v Sloveniji, o odnosu države ali o tem, kako bi se morala Slovenija razvijati v smeri informacijske družbe.Pomembni datumi:

2. julij 2012 oddaja prispevkov

5. september 2012 obvestilo avtorjem

24. september 2012 oddaja končne, popravljene verzije prispevkovKonferenca bo potekala pod okriljem multi-konference “Informacijska družba” in bo imela značaj posvetovanja.

Teme konference

- Informatizacija procesov v sodobni šoli

- Informacijsko opismenjevanje na vseh nivojih, od vrtca do univerze za tretje življenjsko obdobje

- Didaktika in pedagogika informacijsko- računalniškega izobraževanja

- Upravljanje z znanjem in izobraževanje

- Multimedija in izobraževanje

- Učenje na daljavo

- Izobraževalna računalniška omrežja

- Konceptualno učenje

- Tehnologije znanja in umetna inteligenca v izobraževanju

- Priprava in uporaba e-gradiv

- Izobraževalne delavnicePoleg vzgoje in izobraževanja v informacijski družbi se bo v sklopu Multikonference Informacijska družba odvijala tudi demografska konferenca z naslovom Soočanje z demografskimi izzivi.Konferenca bo razdeljena na dva dela: slovenskega in mednarodnega. V prvem so prispevki napisani in predstavljeni v slovenščini, v drugem pa v angleščini. Najboljši izbrani referati bodo poslani v recenzijo izbranim revijam. Referate s katerimi prispevate k popularizaciji demografskih problemov in iskanju strokovnih rešitev zanje je mogoče poslati do 5. septembra 2012.Več informacij o konferenci in formatu referatov najdete na spletni strani Informacijske družbe 2012: http://is.ijs.si/ oziroma na spletni strani demografske konference: http://is.ijs.si/konference/Demografija/demografija-slo.htmlV torek, 9. oktobra bo v sklopu konference slavnostna otvoritev. Otvoritev se bo začela s slavnostnimi govori, podelitvijo IS nagrade in priznanja, podelitvijo Informacijskih jagod in Informacijskih limon, na koncu pa bo sledila pogostitev.Udeležba na predavanjih je brezplačna.

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si