Ravnanje z raziskovalnimi podatki o ljudeh

Predavanje ADP at an event "Odprta znanost: konferenca Odprti raziskovalni podatki in Delavnica za raziskovalce", RDA vozlišče Slovenije, Maribor, Slovenija (2019)

Authors:

VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Arhivi družboslovnih podatkov smo veliki promotorji odprte znanosti in s tem odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov. Pobude skrbne rabe javnih sredstev in dostopa do raziskovalnih podatkov, ki so podlaga znanstvenim delom, objavam v publikacijah in drugim projektnim dokumentom, se vedno bolj pridružujejo tudi univerze, založniki revij in financerji raziskovalnih projektov. Za namene sekundarne rabe podatkov pa morajo biti ti ustrezno zbrani, opisani in ohranjani. Na delavnici bo govora o kritičnih področjih ravnanja z raziskovalnimi podatki na poti v odprti dostop: priprava načrta za ravnanja z raziskovalnimi podatki, etični in pravni vidiki deljenja podatkov, priprava raziskovalnih gradiv za potrebe druge rabe, arhiviranje podatkov in dolgoročno skrbništvo, varnost podatkov in hramba. Še zlasti se bomo posvetili pravnim in etičnim vidikom ravnanja z raziskovalnimi podatki. V ospredje bomo postavili vprašanje varstva osebnih podatkov, ki je še zlasti aktualno zaradi nove evropske Uredbe o varstvu osebnih podatkov, ki je stopila v veljavo s koncem maja 2018. Prav tako se bomo posvetili vprašanju avtorskih pravic in z njimi povezanimi licencami. S praktičnimi primeri in napotki bomo dodatno osvetlili zahtevno tematiko. Vsebina delavnice temelji na spletnem učbeniku Data Management Expert Guide.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials: