Odprta znanost: konferenca Odprti raziskovalni podatki in Delavnica za raziskovalce

14. in 15. november 2019, Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, Maribor

Opis

Odprt dostop do rezultatov javno financiranih raziskav je eden izmed temeljev krepitve raziskovalne odličnosti ter dolgoročne vzdržnosti javnega financiranja raziskovalnega področja. Prehod na odprto znanost je kompleksen proces, v katerem se morajo vzpostaviti nova vrednotenja znanosti, kultura raziskovalnega delovanja in sodelovanja ter infrastrukturne zmožnosti. V okviru odprte znanosti uveljavitev modela odprtih raziskovalnih podatkov vpliva na delovanje celotne vertikale procesov, ki so potrebni pri zagotavljanju pogojev za raziskovalno delo. Trenutno v Sloveniji v celoti še nimamo vzpostavljene infrastrukture za objave podatkov na FAIR način, kar bo posebej z novim sklicem Obzorje Evropa postalo obvezno. Prav tako bo to zahteval novi ZRRD (Zakon o raziskovalno-razvojni dejavnosti).


RDA vozlišče Slovenija v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, projektom NI4OS (National Initiatives for Open Science in Europe), Univerzitetno knjižnico Maribor, zavodom Arnes in društvom Mlada akademija organizira konferenco o odprti znanosti v Sloveniji, na kateri bo poseben poudarek na koordinaciji infrastrukturnih storitev za podporo ravnanju z raziskovalnimi podatki, uveljavitvi načel Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov in pregledu trenutne situacije glede odprtih raziskovalnih podatkov po posameznih področjih znotraj slovenske raziskovalne skupnosti. Konferenca je v prvi vrsti namenjena izmenjavi informacij o delovanju in načrtih posameznih z raziskovalnimi podatki povezanih storitev in projektov.


Konferenca je ena od aktivnosti, ki jih izvaja Research Data Alliance (RDA) vozlišče Slovenija skozi projekt iz razpisa RDA EU 4.0 v koordinaciji Arhiva Družboslovnih podatkov. RDA je mednarodna članska organizacija, ki se osredotoča na razvoj infrastrukturnih in skupnostnih dejavnosti, ki zmanjšujejo ovire za izmenjavo in deljenje podatkov. Združenje pospešuje podatkovne inovacije po vsem svetu. Cilj vozlišča RDA Slovenija je delovati kot dolgoročna osrednja točka srečevanja med RDA in strokovnjaki s področja dela s podatki, raziskovalnimi agencijami in drugimi zainteresiranimi stranmi v Sloveniji.


Sledila bo dvodnevna delavnica o odprti znanosti za akademsko osebje in raziskovalce, na kateri bodo udeleženci spoznali načela za odgovorno deljenje podatkov po načelih FAIR, načrte ravnanja z raziskovalnimi podatki, odprto strojno opremo, odprte sisteme recenziranja in odprti dostop. Delavnica je namenjena raziskovalcem z vseh področij znanosti, predvsem tistim na začetku kariere. Delavnico bodo vodili priznani strokovnjaki iz Slovenije in tujine, s sodelovanjem pa bodo udeleženci pridobili veščine, ki jim bodo omogočile, da bodo svoje podatke in druge rezultate raziskovanja delili odprto in odgovorno.


V času dogodka bo potekal tudi 2. sestanek Iniciative za nacionalno skupnost odprte znanosti in sestanek Delovne skupine RDA vozlišča Slovenije za koordinacijo infrastrukturnih podatkovnih storitev.


Ciljna javnost

K razpravi na konferenci so vabljeni nosilci vzpostavljenih infrastrukturnih dejavnosti na področju raziskovalnih podatkov in njihovi snovalci, raziskovalci, oblikovalci raziskovalne politike in njeni izvajalci, predstavniki akademskih in raziskovalnih ustanov in drugi, delavnica pa je namenjena akademskemu osebju in raziskovalcem z vseh področij znanosti, predvsem tistim na začetku kariere.


Registracija

Dogodek je brezplačen, prosimo pa, da se nanj prijavite.


Lokacija dogodka:

 

Kontakt

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Univerza v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
(01) 5805 292
(01) 5805 293

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si