Raziskave s področja etničnih in migracijskih študij

Predavanje at an event "Spletni seminar ADP: Raziskave s področja etničnih in migracijskih študij", Online (2022)

Authors:

BEZJAK, Sonja

Abstract:

V uvodu so se udeleženci spletnega seminarja seznanili z aktivnostmi za uresničevanje odprte znanosti na evropski ravni, kjer pomembno vlogo igrajo mednarodne področne raziskovalne infrastrukture, kakršna je Konzorcij evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA). Zahteve za uresničevanje načel FAIR se počasi vzpostavljajo tudi v Sloveniji, za družboslovje pomembno vlogo že danes igra ADP, ki raziskovalkam in raziskovalcem zagotavlja storitve in podporo za objavo raziskovalnih podatkov. V tej luči so se udeleženci seznanili z dobrimi praksami, ki prispevajo k boljši vidnosti in najdljivosti podatkov. Seznanili pa so se tudi s pomenom izgradnje zbirke podatkov s področja etničnih in migracijskih študij, katere cilje je okrepiti sodelovanje med različnimi akterji, ki že delujejo na tem področja in lahko med seboj delijo raziskovalne podatke, znanje in izkušnje.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si