V ADP smo oblikovali zbirko podatkov s področja etničnih in migracijskih študij. Namen tematske zbirke je povečati preglednost raziskav, ki so že objavljene v ADP in pridobiti nove, ki osvetljujejo tematiko.


Zbirko dopolnjujejo raziskovalke in raziskovalci, ki so ustvarili podatke, povezane z vprašanji selitev oz. migracij, manjšin ali kulturnih in nacionalnih identitet. Odprta je tudi za podatke, ki jih ustvarjajo občanski raziskovalci in raziskovalke, nevladne organizacije, raziskovalni novinarji in novinarke in drugi, ki si prizadevajo za boljše razumevanje proučevanih tematik. Na drugi strani je namen povečati dostopnost kakovostnih podatkov ter spodbuditi njihovo ponovno uporabo.


Na seminarju bodo sodelovali raziskovalci in raziskovalke, ki so dejavno prispevali pri snovanju zbirke oz. so vanjo že prispevali svoje raziskave.


Seminar organiziramo v sodelovanju s Konzorcijem evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA.


Celoten posnetek dogodka si oglejte na ADP Youtube kanalu

10.00–10.20
Uvod v seminar
Sonja Bezjak & Sergeja Masten, ADP: Uvod v seminar 
Sonja Bezjak, ADP: Namen zbirke podatkov s področja etničnih in migracijskih študij
 
10.20 - 11.20
Predstavitve raziskav     
Zorana Medarič, Inštitut za družboslovne študije, ZRS Koper:  Raziskovanje priseljenih otrok: izkušnje iz projekta Micreate
Maja Zadel, Inštitut za družboslovne študije, ZRS Koper: Nacionalna in kulturna identiteta: kvantitativno in kvalitativno raziskovanje transkulturnih identitet

Vasja Badalič, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani: Zbiranje podatkov o vpetosti sirskih beguncev na neformalni trg delovne sile v Turčiji 

11.20 - 12.00
Skupinska razprava 


                                                                            Moderatorka: Sonja Bezjak

How to reach us?

Contact

ADP - Social Science Data Archives
Faculty of Social Sciences
University of Ljubljana
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
(01) 5805 292
(01) 5805 293
Facebook Twitter


UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si