Uporaba besedilnih podatkov iz kataloga ADP: Analiza besedilnih podatkov na primeru demokratičnih forumov

Webinar "Spletni seminar: Uporaba besedilnih podatkov iz Kataloga ADP, 19. 1. 2021", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Spletna izvedba (2021)

Authors:

BOLJKA, Urban
BEZJAK, Sonja

Abstract:

V spletnem seminarju smo pokazali primer besedilne analize, uporabljene v projektu “Prihodnost držav blaginje, 2015: Evropa naših otrok”, ki je na voljo v katalogu ADP. S programoma NVivo in MAXQDA smo analizirali podatke, pridobljene z izvedbo demokratičnih forumov in fokusnih skupin na Danskem, Nemčiji, Norveškem, Sloveniji in Veliki Britaniji. V spletnem seminarju smo predstavili uporabljene metode, funkcionalnosti programa in podatkovne upodobitve rezultatov ter nekatere izzive pri mednarodnih primerjavah, na ta način pridobljenih podatkov.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution-ShareAlike International License.

Related materials:

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Domestic violence, Analysis of domestic violence in Slovenia - prevention and action proposals, CRJM UP ZRS