Uporaba besedilnih podatkov iz kataloga ADP: Praktični vidiki rabe programov za analizo besedilnih podatkov

Predavanje at an event "Spletni seminar: Uporaba besedilnih podatkov iz Kataloga ADP, 12. 1. 2021", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Spletna izvedba (2021)

Authors:

BOLJKA, Urban
BEZJAK, Sonja

Abstract:

Predstavili smo prednosti računalniških programov za analizo besedilnih podatkov. Ti ponujajo možnost hitrejše obdelave velike količine kvalitativnih podatkov, izboljšano veljavnost, preglednost, dostopnost in ponovljivost raziskave. Te prednosti omogočajo uporabo pozitivističnega epistemološkega pristopa k obdelavi podatkov tudi v družboslovnem raziskovanju, ki temelji na kvalitativnih metodah. Pri tem ne smemo pozabiti, da smo se v prvi vrsti raziskovalnega problema lotili z uporabo kvalitativnih metod prav zaradi njihovih prednosti – na ta način pridobljeni podatki omogočajo raziskovalcu poglobljeno razumevanje pomena in njegove konstrukcije. Zato uporaba računalniških programov le izboljšuje kakovost pridobljenih podatkov, ne sme in ne more pa nadomestiti izbranega raziskovalnega pristopa. Uvod v dogodek je dostopen kot ločen dokument (glej spodaj).

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution-NonCommercial International License.

Related materials: