Delovanje nacionalnega izvajalca področnih podatkovnih storitev za družboslovje v evropski infrastrukturni enoti CESSDA

Predavanje ADP at an event "Odprta znanost: konferenca Odprti raziskovalni podatki in Delavnica za raziskovalce", RDA vozlišče Slovenije, Maribor, Slovenija (2019)

Authors:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
BOČKAJ, Brigita
VIPAVC BRVAR, Irena

Abstract:

Namen je predstaviti delovanje slovenskega Arhiva družboslovnih podatkov (ADP) znotraj okvira, ki ga s svojimi zahtevami postavlja evropska infrastrukturna enota za družboslovje 'Consortium of European Social Science Data Archives' – CESSDA. Strokovnjaki za raziskovalne podatke ADP sodelujejo v različnih delovnih skupinah CESSDA. Priporočila in usmeritve s strani CESSDA v veliki meri sovpadajo z načeli FAIR podatkov in kriteriji za pridobitev Core Trust Seal certifikata. Predstavili bomo nekaj primerov, ki sledijo omenjenim priporočilom za izboljševanje preglednosti in učinkovitosti pri izvajanju podatkovnih storitev, kot so posodobitev obrazcev za dajalce podatkov in razdelava postopka vrednotenja ponujenih podatkov. Zaključili bomo s predlogom, da se uveljavljeni načini ocenjevanja podatkovnih storitev in vrednotenja sklopov raziskovalnih podatkov upoštevajo pri izvedbi Akcijskega načrta odprtega dostopa v Sloveniji.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution-ShareAlike International License.

Related materials: