Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji. 5. december 2012. Poročilo z delavnice

Poročilo "Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji, 5. december 2012, Poročilo z delavnice, 2012", Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija (2013)

Avtorji:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
LUŽAR, Sanja

Povzetek:

V okviru projekta Odprti podatki, katerega naročnik in plačnik sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in ARRS, je Arhiv družboslovnih podatkov v začetku oktobra 2012 izdal poročilo Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Naslednji korak v smeri odpiranja raziskovalnih podatkov predstavlja delavnica z naslovom Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji, o kateri govori pričujoče poročilo. Dogodek je potekal 5. decembra 2012 v prostorih FDV, Univerza v Ljubljani, udeležilo se ga je 30 akterjev iz šestnajstih ustanov. Med udeleženci so prevladovali knjižničarji iz znanstvenih knjižnic ter nosilci nekaterih že obstoječih podatkovnih storitev. Uvodni del srečanja je bil namenjen vabljenim predstavitvam pristopov k digitalni hrambi, pravnim vidikom ravnanja s podatki ter pregledu pobud na področju odpiranja podatkov v Evropi. V drugem delu so udeleženci obravnavali tematike zagotavljanja podpornih storitev in politik po sklopih: od prevzema podatkov, hrambe in do ponujenega dostopa do podatkov. Posvetili so se vsebinam, ki prispevajo k uspešnosti oblikovanja sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov. Udeleženci delavnice so v treh delovnih skupinah izmenjali znanje, dobre prakse in zglede. Ter se ob koncu delavnice v skupni izjavi zavzeli za nekatere konkretne ukrepe pri uresničevanju zastavljenega cilja, to je priprava in začetek izvajanja akcijskega načrta za vzpostavitev politik in strategij na področju raziskovalnih podatkov financiranih iz javnih sredstev.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

  V ADP HRANIMO TUDI

Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1989, Stališča študentov prvih letnikov visokih šol v Sloveniji glede vojaških, obrambnih in obramboslovnih poklicev, ORC

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si