Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji

5. december 2012, Poročilo z delavnice


Avtorji:

Janez Štebe
Sonja Bezjak
Sanja Lužar

Povzetek:

V okviru projekta Odprti podatki, katerega naročnik in plačnik sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in ARRS, je Arhiv družboslovnih podatkov v začetku oktobra 2012 izdal poročilo Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji. Naslednji korak v smeri odpiranja raziskovalnih podatkov predstavlja delavnica z naslovom Problemi in rešitve na področju podatkovnih storitev v Sloveniji, o kateri govori pričujoče poročilo. Dogodek je potekal 5. decembra 2012 v prostorih FDV, Univerza v Ljubljani, udeležilo se ga je 30 akterjev iz šestnajstih ustanov. Med udeleženci so prevladovali knjižničarji iz znanstvenih knjižnic ter nosilci nekaterih že obstoječih podatkovnih storitev. Uvodni del srečanja je bil namenjen vabljenim predstavitvam pristopov k digitalni hrambi, pravnim vidikom ravnanja s podatki ter pregledu pobud na področju odpiranja podatkov v Evropi. V drugem delu so udeleženci obravnavali tematike zagotavljanja podpornih storitev in politik po sklopih: od prevzema podatkov, hrambe in do ponujenega dostopa do podatkov. Posvetili so se vsebinam, ki prispevajo k uspešnosti oblikovanja sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov. Udeleženci delavnice so v treh delovnih skupinah izmenjali znanje, dobre prakse in zglede. Ter se ob koncu delavnice v skupni izjavi zavzeli za nekatere konkretne ukrepe pri uresničevanju zastavljenega cilja, to je priprava in začetek izvajanja akcijskega načrta za vzpostavitev politik in strategij na področju raziskovalnih podatkov financiranih iz javnih sredstev.

 • Elektronska verzija poročila [pdf]
 • Elektronska verzija poročila [docx]
 • Creative Commons License
  To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija licenco

  (cc) Izdal ADP, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2013

   
  © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si