Odprti podatki : načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Publikacija "Odprti podatki. Načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji, 2013", Fakulteta za družbene vede, Ljubljana (2013)

COBISS-ID: 269233664
ISSN: 978-961-235-650-7
URN: URN:NBN:SI:DOC-US3XRRB2

Avtorji:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
LUŽAR, Sanja

Povzetek:

Monografija na enem mestu povzema rezultate triletnega projekta. Poleg skrajšanega pregleda stanja v Sloveniji, ki je bilo že prej objavljeno v obliki delovnega poročila, vsebuje povzetek ostalih aktivnosti in dogodkov v Sloveniji, ter izčrpen pregled mednarodnega dogajanja. Mednarodni pregled je prirejen posebej za to novo objavo in predstavlja vse najnovejše pobude in najpomembnejše projekte s področja dela z raziskovalnimi podatki, kot so pobude Evropske komisije, aktualne še posebej v novem sklicu raziskovalnega programa, ali pa ustanovitev in delovanje Research Data Alliance. Monografijo zaključuje glavni rezultat celotnega projekta, to je predlog akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav, skupaj s predlogom politik.

Creative Commons License
To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva mednarodno licenco.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si