Odprti podatki : načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Publikacija "Odprti podatki. Načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji, 2013", Fakulteta za družbene vede, Ljubljana (2013)

COBISS-ID: 269233664
ISSN: 978-961-235-650-7
URN: URN:NBN:SI:DOC-US3XRRB2

Authors:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja
LUŽAR, Sanja

Abstract:

Monografija na enem mestu povzema rezultate triletnega projekta. Poleg skrajšanega pregleda stanja v Sloveniji, ki je bilo že prej objavljeno v obliki delovnega poročila, vsebuje povzetek ostalih aktivnosti in dogodkov v Sloveniji, ter izčrpen pregled mednarodnega dogajanja. Mednarodni pregled je prirejen posebej za to novo objavo in predstavlja vse najnovejše pobude in najpomembnejše projekte s področja dela z raziskovalnimi podatki, kot so pobude Evropske komisije, aktualne še posebej v novem sklicu raziskovalnega programa, ali pa ustanovitev in delovanje Research Data Alliance. Monografijo zaključuje glavni rezultat celotnega projekta, to je predlog akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav, skupaj s predlogom politik.

Creative Commons License
This work is offered under Creative Commons Attribution International License.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si