Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Poročilo projekta Odprti podatki – priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji


Avtorji:

Janez Štebe
Sonja Bezjak
Sanja Lužar
Irena Vipavc Brvar

Povzetek:

S članstvom v mednarodni organizaciji OECD se je Slovenija zavezala, da bo sledila njenim smernicam na področju dostopa do raziskovalnih podatkov, financiranih iz javnih sredstev. Da bi preverili, kakšno je v Sloveniji stanje na področju raziskovalnih podatkov in oblikovali predloge za bodoče načrte, ki bodo utemeljeni na realnih možnostih, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v sodelovanju z ARRS na razpisu za predlagani Ciljni raziskovalni projekt izbralo Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani.
Pričujoče poročilo je rezultat prvega dela raziskovalnega projekta, analize stanja in možnosti v državi. Večji in temeljni del poročila je osnovan na intervjujih s slovenskimi raziskovalci in drugimi, ki imajo pri svojem delu tako ali drugače opraviti z raziskovalnimi podatki. Zanimalo nas je, kdo so že sedaj nosilci dejavnosti in posameznih nalog in kje so potenciali za v bodoče. V nadaljevanju projekta bomo podrobneje preučili tudi mednarodne pobude, ki se ukvarjajo z raziskovalnimi podatki ter dobre prakse in izkušnje drugih držav oziroma posameznih ustanov. Določena izhodišča, ki se naslanjajo na mednarodno sceno, pa so za primerjavo kot možne rešitve nakazana tudi v pričujočem pregledu, ki je sicer bolj usmerjen na zaznavo problemov doma. Poleg tega, da smo ugotavljali, kakšno je stanje v Sloveniji, je bil eden od temeljnih ciljev prve faze projekta Odprti podatki poskus identifikacije nastavkov bodočega, bolj izpopolnjenega sistema dostopa do raziskovalnih podatkov.

 • Elektronska verzija poročila [pdf]
 • Elektronska verzija poročila [doc]
 • Creative Commons License
  To delo je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija licenco

  (cc) Izdal ADP, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2012

   
  © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si