Odprti podatki pot k bolj odprti znanosti

Predavanje na dogodku "Slovenija v času negotovosti / Slovensko sociološko srečanje 2012, Maribor, 9.-11.2012", Slovensko sociološko društvo, Ljubljana (2012)

COBISS-ID: 31631965
ISSN: 978-961-90202-3-4

Avtorji:

ŠTEBE, Janez
BEZJAK, Sonja

Povzetek:

Predstavljamo rezultate analize stanja v Sloveniji glede možnosti vzpostavitve odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov. Znotraj znanstvene skupnosti in med predstavniki različnih disciplin je potrebno pridobiti podporo in soglasje glede opredelitev, katere podatke je pomembno hraniti in deliti z drugimi, kako urediti dostop do njih, ter kako motivirati ustvarjalce podatkov, da bodo pripravljeni za deljenje. Problem je kompleksen tudi zato, ker raziskovalci prihajajo iz raznolikih znanstvenih področij, ravnajo z različnimi tipi podatkov in imajo pogosto vsak svoje cilje, potrebe, navade, ki si med sabo lahko tudi nasprotujejo. Po drugi strani pa je vse bolj prisotna ozaveščenost, da s podatki financiranimi iz javnih sredstev, ne gre ravnati, kot bi bili zasebna last, pač jih je treba ''odpreti'' - zanje je treba poskrbeti tako, da bo njihov potencial najbolje izkoriščen, s tem pa bodo tudi sredstva vložena vanje najbolje naložena. V okviru projekta Odprti podatki smo v ADP opravili intervjuje z 22 raziskovalci z različnih raziskovalnih področjih in drugimi, ki pri svojem delu ravnajo s podatki. V prispevku bomo izpostavili obstoječe dobre primere in pomanjkljivosti ravnanja z raziskovalnimi podatki v Sloveniji 2012, z namenom doseganja konsenza o potrebnih aktivnostih za ureditev področja skladno z Načeli OECD.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si