Zaključek projekta Data Without Boundaries

Članek "Bilten", Statistično društvo Slovenije, 58/XXXVII, 45-46, Ljubljana, Slovenija (2015)

ISSN: 1408-3272

Authors:

KOČAR, Sebastian

Abstract:

DwB je mednarodni projekt, financiran s strani Evropske komisije v sklopu o.p. FP7. Cilj štiri leta trajajočega projekta (zaključek aprila 2015), je olajšati dostop do evropskih mikropodatkov uradne statistike za raziskovalne namene. ADP v največji meri sodeluje v sklopu, ki predvsem pripravlja strukturirane metapodatke za najpomembnejša raziskovanja na nacionalni ravni ter pripravlja metapodatke in orodja za delo z najpomembnejšimi podatki Eurostata. ADP in SURS pa sta kot partnerja projekta v zadnjih treh letih poglobila sodelovanje. V prvem obdobju se je sodelovanje usmerilo v pripravo serije podatkov Ankete o delovni sili (metapodatkov, nezaščitenih mikropodatkov), v zadnjem obdobju pa so ključni cilji sodelovanja naslednji: (1) razširitev nabora nezaščitenih mikropodatkov in pripadajočih metapodatkov, dostopnih v varovanem okolju (varna soba, oddaljeni dostop), (2) razširitev nabora zaščitenih mikropodatkov ter (3) promocija uporabe podatkov uradne statistike med visokošolskimi učitelji ter njihovimi študenti.

Related materials:

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si