Zaključek projekta Data Without Boundaries

Članek "Bilten", Statistično društvo Slovenije, 58/XXXVII, 45-46, Ljubljana, Slovenija (2015)

ISSN: 1408-3272

Avtorji:

KOČAR, Sebastian

Povzetek:

DwB je mednarodni projekt, financiran s strani Evropske komisije v sklopu o.p. FP7. Cilj štiri leta trajajočega projekta (zaključek aprila 2015), je olajšati dostop do evropskih mikropodatkov uradne statistike za raziskovalne namene. ADP v največji meri sodeluje v sklopu, ki predvsem pripravlja strukturirane metapodatke za najpomembnejša raziskovanja na nacionalni ravni ter pripravlja metapodatke in orodja za delo z najpomembnejšimi podatki Eurostata. ADP in SURS pa sta kot partnerja projekta v zadnjih treh letih poglobila sodelovanje. V prvem obdobju se je sodelovanje usmerilo v pripravo serije podatkov Ankete o delovni sili (metapodatkov, nezaščitenih mikropodatkov), v zadnjem obdobju pa so ključni cilji sodelovanja naslednji: (1) razširitev nabora nezaščitenih mikropodatkov in pripadajočih metapodatkov, dostopnih v varovanem okolju (varna soba, oddaljeni dostop), (2) razširitev nabora zaščitenih mikropodatkov ter (3) promocija uporabe podatkov uradne statistike med visokošolskimi učitelji ter njihovimi študenti.

Povezane vsebine:

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si