DWB: Data Without Boundaries

Arhiv družboslovnih podatkov je sodeloval na mednarodnem projektu Data without Boundaries (DwB), financiranim s strani Evropske komisije v sklopu o.p. 7. Cilj projekta je bil urediti dostop do podatkov uradne statistike, tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Poudarek projekta je bil med drugim, kako raziskovalcem omogočiti dostop preko državnih meja do z vidika varovanja zasebnosti nezaščitenih mikropodatkov. Namen projekta je bil podpirati enak in obvladljiv dostop raziskovalcev do mikropodatkov po celotni Evropi, pri čemer je potrebno vzpostaviti harmoniziran infrastrukturni model storitev dostopa do podatkov, v katerem se ne bi zanemarilo nacionalnega okolja in posebnosti nacionalne zakonodaje, vseeno pa bi omogočili mednarodno sodelovanje. Trenutno so namreč podatki uradne statistike po ocenah Evropske komisije premalo uporabljeni v raziskovalne namene, razlogi za to pa izhajajo iz različnih nacionalnih, tehničnih, kulturnih in pravnih ovir.

Projekt je bil razdeljen na 12 delovnih sklopov, pri katerih je sodelovalo 29 organizacij. Partnerji projekta so bili tako arhivi družboslovnih podatkov iz združenja CESSDA in raziskovalni centri ter univerze, obenem pa so bili vključeni tudi statističnimi uradi posameznih držav v sodelovanju z EUROSTAT-om. Eden izmed skupnih ciljev je bil vzpostaviti spletni portal, na katerem so dostopne vse najpomembnejše informacije o možnostih dostopa do mikropodatkov v evropskih državah, vključno z metapodatki raziskav. Na projektu je aktivno sodeloval tudi Arhiv družboslovnih podatkov, in sicer pri delovnem področju št. 5, katerega cilj je bil med drugim priprava seznama mikropodatkov uradne statistike v Evropi ter priprava metapodatkov za pripadajoča raziskovanja. Ker na projektu sodeluje tudi Statistični urad Republike Slovenije (delovna področja 3, 6 in 11), se je na nacionalni ravni poglobilo sodelovanje. Oba partnerja se namreč zavedata, da so cilji projekta DwB enostavneje dosegljivi s sodelovanjem državnih in akademskih institucij. Od tega bodo imeli koristi predvsem raziskovalci in drugi uporabniki, da bodo lahko množičneje in na lažji način dostopali do mikropodatkov uradne statistike.

V sklopu projekta so bili organizirani tudi različni dogodki, kot so konference in delavnice, ter razpisi za raziskovalce, ki so želeli dostopati do statistično zaščitenih mikropodatkov v drugih državah, s tem pa skladno s cilji spodbuditi in olajšati možnosti resnih raziskovalnih uporab tega dragocenega podatkovnega vira.

Pretekli dogodki, organizirani v Ljubljani:

20.-21. september 2011, WP5: Servicing European Researchers in the use of OS Microdata

24.-25. april 2013, 1st Regional Workshop on Microdata Access in European Countries

17.-19. september 2014, Fourth DwB Training Course: Working with data from official statistics in Europe – particularly the European Union Labour Force Survey (EU-LFS)


logo

 
© ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2015 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si