ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 27.09.2023

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by author Kos, Drago

Study ID Title of the study
CESTE Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji: Opis serije
CESTE02 Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
CESTE97 Socialno prostorski vplivi avtocest v Sloveniji, 1997: Drugi del
DRPREH81 Družbena prehrana, 1981 - 1983
FUZINE84 Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine
LJ85 Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985
LJKZ10 Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010
LJT11 Javnomnenjska raziskava o možnostih izboljšanja prometne ureditve v Ljubljani, 2011: Analiza percepcije zgoščevalne takse
LOKSAM95 Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave
NSRAO99 Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
PREHRA00 Prehranjevalne navade v Sloveniji
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si