PROMOTIONAL MATERIALS OF ADP

Leaflet from 20th Anniversary of ADP (available in Slovenian)
Poster from 20th Anniversary of ADP (available in Slovenian) - Inclusion into the Research Community
Poster from 20th Anniversary of ADP (available in Slovenian) - Access to Research Data
Poster from 20th Anniversary of ADP (available in Slovenian) - Ingest of Research Materials
Poster from 20th Anniversary of ADP (available in Slovenian) - Guidance, support, trainings

 

PROMOTIONAL MATERIALS OF CESSDA

Poster CESSDA
Leaflet CESSDA
Poster CESSDA Online Expert Tour Guide for Data Management

 

SOCIAL NETWORKS OF ADP
SOCIAL NETWORKS OF CESSDA

 

  How to cite this page?

Arhiv družboslovnih podatkov. YEAR. PROMOTION. Accessed: http://adp.fdv.uni-lj.si/eng/spoznaj/promocija/ (DD. month year).

  ADP ALSO DISTRIBUTES

Mediana Multimedia, MEDIANA

 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si